Δημήτρης Μπίθας

Ναυτιλιακός Οικονομολόγος
Ναυτιλιακός Οικονομολόγος

Επικοινωνία

E-mail: dimitrisbithas@outlook.com.gr
Τηλέφωνο: 6983922421
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/dimitris-bithas/