Περιβάλλον

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Η διαχείριση κρίσεων από τους κρατικούς φορείς περιλαμβάνει μία σειρά από θεματικές ενότητες. Από τη μία, έχουμε τις σύγχρονες μορφές τρομοκρατίας και τα κύρια χαρακτηριστικά τους, καθώς μεταβαίνουμε από μία περίοδο ατομικής και συμβατικής (θα έλεγε κανείς) τρομοκρατίας προς μία ολοένα και περισσότερο ανεξέλεγκτη και θρησκευτική τρομοκρατία. Η τρομοκρατική δράση αναγκάζει το κράτος δικαίου να «αναδιπλώνεται» και να προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην εγγύηση της ελευθερίας των πολιτών του και την προάσπιση του δικαιώματός τους για ασφάλεια στην καθημερινότητα τους.

Περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΧΩΡΙΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεων της σε παγκόσμιο επίπεδο και σε καθημερινή βάση, είναι μία από τις πιο βασικές ανησυχίες της διεθνούς κοινότητας. Οι μεταβολές στο κλίμα του πλανήτη μετασχηματίζουν τον κόσμο. Τις δύο τελευταίες δεκαετίες κατεγράφησαν 18 από τα θερμότερα έτη από τότε που τηρούνται αρχεία και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως οι δασικές πυρκαγιές, οι καύσωνες και οι πλημμύρες, γίνονται όλο και συχνότερα τόσο στην Ευρώπη όσο και αλλού.

Περισσότερα

Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

 O σύγχρονος τρόπος ζωής και η ανθρωπογενής δραστηριότητα έχουν επιταχύνει την περιβαλλοντική υποβάθμιση, οδηγώντας σε αύξηση φυσικών καταστροφών παγκοσμίως (Διάγραμμα 1).

Διάγραμμα 1. Παγκόσμιες αναφερθείσες φυσικές καταστροφές ανά τύπο, 1970 έως 2023

Πηγή: Our World in Data.

Περισσότερα

ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ;

Οι μετά βεβαιότητος αναμενόμενες πυρκαγιές στη χώρα ήλθαν στην ώρα τους και κανένα δεν εξέπληξαν.

«Σαν έτοιμοι από καιρό» σε μία χορογραφία τρόμου, όλοι μας μέλη και θεατές ενός εθνικού «θιάσου» βρεθήκαμε στις θέσεις μας, υπηρετώντας ρόλους για τους οποίους  χρόνια τώρα ασκηθήκαμε.

Περισσότερα

ENVIRONMENTAL BEHAVIORAL PERCEPTIONS UNDER UNCERTAINTY OF ALTERNATIVE ECONOMIC FUTURES

This study examines human economic behavior and views on environmental perceptions using social identity theory to determine how human behavior could impact the outcomes of alternative courses in the future in relation to the environmental crisis. Alternative economic scenarios for the future include growth, unsustainable growth, transformation, and downfall scenarios. The future will be shaped by high uncertainty and the influence of megatrends.

Περισσότερα

Ο ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΤΗΣ… ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ

Η Ελλάδα, που πλήττεται από την λιτότητα  χρόνων και την πρωτοφανή πανδημία απροσδιόριστης διάρκειας, βρέθηκε τον μήνα  Αύγουστο στο έλεος του χειρότερου  κύματος καύσωνα όλων των εποχών  και πολλαπλών πύρινων μετώπων.

Περισσότερα
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η παγκόσμια κοινότητα, δύο χρόνια μετά τη Συμφωνία του Παρισιού, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις προκειμένου να εξασφαλίσει τις απαραίτητες επενδύσεις για την επίτευξη των στόχων αυτής της συμφωνίας. Οι κυβερνήσεις εστιάζουν σε αποτελεσματικούς τρόπους χρηματοδότησης για την υλοποίηση των Εθνικά Προσδιορισμένων Συνεισφορών (ΕΠΣ) (Nationally Determined Contributions (NDCs)) στις οποίες βασίζεται η συμφωνία. Οι συνολικές οικονομικές ανάγκες αυτών των συνεισφορών (και για τις άνευ συνθηκών και με συνθήκες ΕΠΣ) εκτιμώνται σε περισσότερα από 4.4 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (Lutz Weischer, et al., 2016). Περισσότερα
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (GREEN CLIMATE FUND)

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (GREEN CLIMATE FUND)

Το Πράσινο Ταμείο για το Κλίμα (Green Climate Fund (GCF)) δημιουργήθηκε για τη στήριξη των προσπαθειών των αναπτυσσόμενων χωρών να ανταποκριθούν στην πρόκληση της κλιματικής αλλαγής. Βοηθά αυτές τις χώρες να περιορίσουν ή να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (Μείωση κλιματικής αλλαγής - Mitigation) και να προσαρμοσθούν στις επιπτώσεις, που προκαλεί η κλιματική αλλαγή (Προσαρμογή κλιματικής αλλαγής - Adaptation) (GCF, 2018a). Περισσότερα
EMISSIONS GAP REPORT 2017 – Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

EMISSIONS GAP REPORT 2017 – Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον (United Nations Environment Programme (UN Environment)) είναι η παγκοσμίου επιπέδου κυριαρχούσα αρχή γι’ αυτό τον τομέα, η οποία καθορίζει την παγκόσμια ημερήσια διάταξη των προς συζήτηση θεμάτων για το περιβάλλον, προωθεί τη συνεκτική εφαρμογή της περιβαλλοντικής διάστασης της αειφόρου/βιώσιμης ανάπτυξης στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και λειτουργεί ως ο επίσημος συνήγορος για το παγκόσμιο περιβάλλον. Περισσότερα