Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

 O σύγχρονος τρόπος ζωής και η ανθρωπογενής δραστηριότητα έχουν επιταχύνει την περιβαλλοντική υποβάθμιση, οδηγώντας σε αύξηση φυσικών καταστροφών παγκοσμίως (Διάγραμμα 1).

Διάγραμμα 1. Παγκόσμιες αναφερθείσες φυσικές καταστροφές ανά τύπο, 1970 έως 2023

Πηγή: Our World in Data.

Σημείωση: Ένας από τους λόγους αύξησης του πλήθους των φυσικών καταστροφών είναι η αυξημένη δυνατότητα καταγραφής αυτών κατά την τελευταία δεκαετία (νέες τεχνολογίες, πληροφόρηση, κ.λπ.).

Η αύξηση στη συχνότητα και την ένταση των φυσικών καταστροφών αποδίδεται σε φυσική μεταβλητότητα και ανθρωπογενείς δραστηριότητες, όπως η καύση ορυκτών καυσίμων και η αποψίλωση δασών, προκαλώντας κλιματική αλλαγή και ακραία καιρικά φαινόμενα.

Η αυξανόμενη ευπάθεια των πληθυσμών συμβάλλει στην αύξηση φυσικών καταστροφών, με την αστικοποίηση να οδηγεί στην επέκταση πόλεων σε επικίνδυνες περιοχές, ειδικά σε αναπτυσσόμενες χώρες. Επιπροσθέτως, η φτώχεια και η έλλειψη πόρων περιορίζουν την ικανότητα των κοινωνιών να προετοιμαστούν και να ανταποκριθούν σε καταστροφές, επιδεινώνοντας τις επιπτώσεις τους.

Η περιβαλλοντική υποβάθμιση επίσης συμβάλλει σημαντικά στην επιδείνωση των φυσικών καταστροφών, με τη διάβρωση του εδάφους και την απώλεια υγροτόπων να μειώνουν την ικανότητα του περιβάλλοντος να μετριάζει τις επιπτώσεις ακραίων καιρικών συνθηκών, οδηγώντας σε αυξημένη απορροή και κινδύνους πλημμυρών.

Τις τελευταίες δεκαετίες, η Ελλάδα έχει αντιμετωπίσει σοβαρές φυσικές καταστροφές, με μεγάλο οικονομικό κόστος, τοποθετώντας την σε υψηλή θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη ως προς το κατά κεφαλήν κόστος. Μελετώντας (Διάγραμμα 2) τις συνολικές οικονομικές ζημιές από καταστροφές ως ποσοστό του ΑΕΠ για την Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το σύνολο του κόσμου, από το 1970 έως το 2021 καθίσταται εμφανές ότι οι σχετικές ζημιές είναι αρκετά υψηλότερες για την ελληνική περίπτωση διαχρονικά.

Διάγραμμα 2. Συνολικές οικονομικές ζημίες από καταστροφές ως ποσοστό του ΑΕΠ

Πηγή: Our World in Data.

Σημείωση: Οι καταστροφές περιλαμβάνουν όλα τα γεωφυσικά, μετεωρολογικά και κλιματικά γεγονότα, συμπεριλαμβανομένων των σεισμών, της ηφαιστειακής δραστηριότητας, των κατολισθήσεων, της ξηρασίας, των πυρκαγιών, των καταιγίδων και των πλημμυρών.

Η εν λόγω διάσταση αντανακλά μια πολύπλοκη πραγματικότητα. Η γεωγραφία της Ελλάδας την καθιστά ευάλωτη σε φυσικά φαινόμενα, ενώ η κλιματική αλλαγή αυξάνει τους κινδύνους.

Οι οικονομικές επιπτώσεις από αυτές τις καταστροφές είναι σημαντικές, απαιτώντας μεγάλους πόρους για ανοικοδόμηση και αποκατάσταση, με βαρύτατες συνέπειες για τον προϋπολογισμό και την οικονομία. Αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη ώστε η χώρα να περιορίσει την έκθεσή της στους κινδύνους που μπορούν να αποφευχθούν.

 

Διάλεξε από τα προγράμματά μας αυτό που ταιριάζει περισσότερο στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σου:

Αειφόρος Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων και Δομημένου Περιβάλλοντος

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γσπ-Gis), Χαρτογραφία και Περιβάλλον: Ανάπτυξη Εφαρμογών με τη Χρήση Λογισμικών GIS

Εισαγωγή στην Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων

Εισαγωγή στον Ενεργειακό και Βιοκλιματικό Σχεδιασμό Κτιρίων και Αστικών Δομών

Εργαστήρια Δεξιοτήτων στα Σχολεία - Περιβάλλον, Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Κλιματική Αλλαγή σε Αστικές Περιοχές

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση-Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Ποιότητα, Ασφάλεια και Υγιεινή Υδάτινου Περιβάλλοντος (Health-Related Water Microbiology)

Ωκεανογραφία: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στην Κατανόηση, Παρακολούθηση και Πρόγνωση του Φυσικού Θαλάσσιου Περιβάλλοντος

Γλώσσα R: Στατιστική και Προχωρημένες Τεχνικές

Data Analytics με την χρήση R και KNIME

Data Analyst


 

 

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.

www.YouGoCulture.com

Online διαδραστική πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπες στο www.act4Greece.gr Επίλεξε τη ∆ράση YOU GO CULTURE

Κάνε τη δωρεά σου με ένα κλικ στο

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ή με απ’ ευθείας κατάθεση ή μέσω internet, phone και mobile banking.

Πρόγραμμα Crowdfunding

Εξειδικευμένη γνώση με το κύρος του Πανεπιστημίου Αθηνών

E-Learning Προγράμματα

empty