ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΧΩΡΙΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεων της σε παγκόσμιο επίπεδο και σε καθημερινή βάση, είναι μία από τις πιο βασικές ανησυχίες της διεθνούς κοινότητας. Οι μεταβολές στο κλίμα του πλανήτη μετασχηματίζουν τον κόσμο. Τις δύο τελευταίες δεκαετίες κατεγράφησαν 18 από τα θερμότερα έτη από τότε που τηρούνται αρχεία και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως οι δασικές πυρκαγιές, οι καύσωνες και οι πλημμύρες, γίνονται όλο και συχνότερα τόσο στην Ευρώπη όσο και αλλού. Η αύξηση της θερμοκρασίας των τελευταίων 150 χρόνων αποδίδεται κατά μεγάλο ποσοστό στην ανθρωπογενή αύξηση της συγκέντρωσης των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Βεβαίως, οι φυσικές διεργασίες και άλλες ανθρωπογενείς παρεμβάσεις, όπως π.χ. η αέρια ρύπανση καθώς και άλλες φυσικής προέλευσης μεταβολές του συστήματος ατμόσφαιρας-υδρόσφαιρας, ερμηνεύουν τις μεταβολές των τελευταίων δεκαετιών.

Η παγκόσμια κοινότητα δείχνει να ευαισθητοποιείται για τα ζητήματα της διασφάλισης μίας βιώσιμης περιβαλλοντικής και οικολογικής ισορροπίας. Οι Διασκέψεις των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα (ή οι Διασκέψεις των Μερών, όπως επίσημα ονομάζονται) είναι σημεία συνάντησης με αμφιλεγόμενα αποτελέσματα όσον αφορά τις πραγματικές δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η διεθνής κοινότητα. Σε εθνικό επίπεδο, τα κράτη- μέλη καλούνται να θέσουν σε εφαρμογή πολιτικές που θα εξυπηρετούν τους στόχους της ΕΕ. Αυτό που επιζητείται από την ΕΕ είναι η ταχεία και ριζική απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα. Αυτό είναι μία φιλόδοξη πολιτική και νομοθετική πρόταση, η οποία θα έχει τεράστιο αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων. Η Ελλάδα έχει σε μεγάλο βαθμό υιοθετήσει και εφαρμόσει τις ευρωπαϊκές οδηγίες, κάτι που όμως δεν είναι ακόμα ασφαλές και βρίσκεται σε μία φάση συνεχούς διαμόρφωσης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αβράμη, Λ., (2015). Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κλιματική αλλαγή: Η συμμόρφωση ως παράγοντας διαμόρφωσης αποτελεσματικών εθνικών πολιτικών, διδ. διατρ., ΕΚΠΑ, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης.

Durand, F., (2021). “Climat, une conference à la recherché du temps perdu”. Le Monde Diplomatique, Novembre, p. 14-15.

Bloomberg, (2021). Κλιματική αλλαγή. Η ΕΕ προχωρά σε σαρωτικές αλλαγές – Οι 12+1 μεταρρυθμίσεις και ο φόρος άνθρακα, https://www.newmoney.gr/roh/bloomberg/klimatiki-allagi-i-ee-prochora-se-... [ημερομηνία πρόσβασης, 26.7.2021).

Τράπεζα της Ελλάδος, (2011). Οι περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα, Επιτροπή Μελέτης Κλιματικής Αλλαγής.

 

Διάλεξε από τα προγράμματά μας αυτό που ταιριάζει περισσότερο στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σου:

Αειφόρος Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων και Δομημένου Περιβάλλοντος

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γσπ-Gis), Χαρτογραφία και Περιβάλλον: Ανάπτυξη Εφαρμογών με τη Χρήση Λογισμικών GIS

Γλώσσα R: Στατιστική και Προχωρημένες Τεχνικές

Εισαγωγή στην Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων

Εισαγωγή στον Ενεργειακό και Βιοκλιματικό Σχεδιασμό Κτιρίων και Αστικών Δομών

Εργαστήρια Δεξιοτήτων στα Σχολεία - Περιβάλλον, Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Κλιματική Αλλαγή - Στρατηγικός Σχεδιασμός για την Αντιμετώπιση των Επιπτώσεων στις Αρχαιότητες και στα Μνημεία της Φύσης

Κλιματική Αλλαγή και Τεχνολογία Τοπίου

Κλιματική Αλλαγή σε Αστικές Περιοχές

Κλιματική Αλλαγή: Οικονομικές - Κοινωνικές Επιπτώσεις και Πολιτικές Αντιμετώπισης

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση-Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Ποιότητα, Ασφάλεια και Υγιεινή Υδάτινου Περιβάλλοντος (Health-Related Water Microbiology)

Ωκεανογραφία: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στην Κατανόηση, Παρακολούθηση και Πρόγνωση του Φυσικού Θαλάσσιου Περιβάλλοντος

 

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.

www.YouGoCulture.com

Online διαδραστική πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπες στο www.act4Greece.gr Επίλεξε τη ∆ράση YOU GO CULTURE

Κάνε τη δωρεά σου με ένα κλικ στο

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ή με απ’ ευθείας κατάθεση ή μέσω internet, phone και mobile banking.

Πρόγραμμα Crowdfunding

Εξειδικευμένη γνώση με το κύρος του Πανεπιστημίου Αθηνών

E-Learning Προγράμματα

empty

Συνεντεύξεις

Συνεντεύξεις: