Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας για τη συμμετοχή μελών του ΕΚΠΑ με αρθρογραφία στο In Deep Analysis


Μιχάλης Κατσιμίτσης
Τηλ.: 210 368 9359
Email: mkatsimitsis@elke.uoa.gr