Περιβάλλον

ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Oι εμπορικές άδειες/δικαιώματα εκπομπών προτάθηκαν ως εργαλεία περιβαλλοντικής πολιτικής, αλλά έλαβαν περισσότερη προσοχή μετά το πρωτόκολλο του Κιότο, το 1997. Αυτό αποδίδεται στην εφαρμογή των τριών μηχανισμών του Κιότο, που χαρακτηρίζονται ως εμπορικές συναλλαγές δικαιωμάτων εκπομπών. Όμως, οι δύο αποτελούν έμμεση αγοραστική προσέγγιση, ενώ ο τρίτος μία άμεση. Τα προγράμματα: Από Κοινού Εφαρμογή και Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης παράγουν άδειες/δικαιώματα εκπομπών, ενώ η Διεθνής Εμπορία Εκπομπών (International Emission Trading) επιτρέπει τις εμπορικές συναλλαγές των ήδη παραγόμενων αδειών. Περισσότερα
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ενεργειακή αποδοτικότητα ή απόδοση είναι ο τρόπος διαχείρισης και περιορισμού της αύξησης της ενεργειακής κατανάλωσης. Μία συσκευή ή μία διαδικασία είναι περισσότερο αποδοτική ενεργειακά, από μία άλλη, εάν παρέχει περισσότερες υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας την ίδια ποσότητα ενέργειας ή τις ίδιες υπηρεσίες, αλλά με μικρότερη ποσότητα ενέργειας. Η προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας αποτελεί σημαντική συνιστώσα τριών πολιτικών χώρων: της ενεργειακής πολιτικής, της πολιτικής για την κλιματική αλλαγή, αλλά και της πολιτικής για την αειφόρο / βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ

Η 22η Σύνοδος των Συμβαλλομένων Μερών για την κλιματική αλλαγή πραγματοποιήθηκε στο Μαρρακές (Μαρόκο), μεταξύ 7 και 18 Νοεμβρίου 2016, με την παρουσία εκπροσώπων από σχεδόν 200 χώρες (Διεύθυνση Κλιματικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 2016). Ταυτόχρονα, έλαβε χώρα και η πρώτη συνάντηση των συμμετεχουσών χωρών στη Συμφωνία του Παρισιού, η οποία τέθηκε σε ισχύ λίγες ημέρες πιο πριν, στις 4 Νοεμβρίου 2016. Περισσότερα
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΚΙΟΤΟ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΚΙΟΤΟ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ

Η Συμφωνία του Παρισιού (ΣΠ) τίθεται σε ισχύ στις 4 Νοεμβρίου 2016, καθώς εκπληρώθηκαν οι δύο απαιτούμενες προϋποθέσεις για να ξεκινήσει η εφαρμογή της. Η πρώτη ενότητα της Συνόδου των Μελών, που θα είναι και συνάντηση των Μελών για τη Συμφωνία του Παρισιού (Meeting of the Parties to the Paris Agreement (CMA1) θα πραγματοποιηθεί στο Μαρρακές μαζί με τη Σύνοδο των Μελών για τη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή και τη Συνάντηση των Μελών για το Πρωτόκολλο του Κιότο (COP 22 and CMP 12) (Σύμβαση - Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC), 2016). Περισσότερα
Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ ΔΙΑΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΚΙΟΤΟ

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ ΔΙΑΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΚΙΟΤΟ

Η Συμφωνία του Παρισιού (Paris Agreement) υιοθετήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2015 από την 21η Σύνοδο των Μελών (Conference of Parties) της Σύμβασης - Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (United Nations Framework Convention for Climate Change). Η παγκόσμια αυτή συμφωνία, που είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιων διαπραγματεύσεων και θα διαδεχθεί το πρωτόκολλο του Κιότο, παρέχει το πλαίσιο για διεθνείς δράσεις, που στοχεύουν στην αντιμετώπιση και προσαρμογή για την κλιματική αλλαγή μετά το έτος 2020. Το έτος αυτό είναι και το ανώτερο χρονικό όριο διάρκειας της δεύτερης δεσμευτικής περιόδου του πρωτοκόλλου του Κιότο. Το πλαίσιο της συμφωνίας περιγράφεται μέσα από 29 άρθρα (Το κείμενο της Συμφωνίας του Παρισιού, 2016). Περισσότερα
ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΚΙΟΤΟ

ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΚΙΟΤΟ

Κατά την τρίτη Σύνοδο των Συμβαλλομένων Μερών, που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 1997 στο Κιότο της Ιαπωνίας, τα μέλη των Ηνωμένων Εθνών, που υπέγραψαν το 1992 τη Σύμβαση - Πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC), αποδέχθηκαν το πρωτόκολλο του Κιότο. Χαρακτηρίζεται ως ορόσημο για την πολιτική, που αφορά την κλιματική αλλαγή (σε διεθνές και εθνικό επίπεδο) καθώς: α) αποτελεί την πρώτη ουσιαστική νομική δέσμευση σχετικά με την από κοινού μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου κατά ποσοστό 5.2% με όριο αναφοράς τις συγκεντρώσεις του έτους 1990 για την πρώτη δεσμευτική περίοδο 2008-2012 και β) η υπογραφή του, το 1997, από τριάντα εννέα ανεπτυγμένες χώρες προώθησε σειρά νέων πολιτικών εργαλείων. Περισσότερα
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Συχνά ο όρος «Κλιματική αλλαγή» ταυτίζεται με την «αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της επιφάνειας της γης». Όμως, κλιματική αλλαγή δεν είναι μόνο αυτή η αλλαγή, αλλά ένα σύνολο παρατηρούμενων αλλαγών. Περισσότερα
Διάλογος με τη Γη

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΗ ΓΗ

Η μεγάλη σπουδαιότητα της προσωπικότητας του γεωλόγου είναι απαραίτητη διότι η Γεωλογία είναι ιστορική επιστήμη. Όπως στην ιστορία η ύλη στα χέρια παραμένει σιωπηλή και δεν αξίζει τίποτα αν δε δημιουργηθούν ερωτήματα, αν δεν τεθούν προβλήματα και αν δε δοθούν απαντήσεις, έτσι και στη Γεωλογία ο γεωλόγος κατά την έρευνά του πρέπει να έχει ένα «διάλογο με τη Γη». Περισσότερα
Η ΠΤΗΣΗ ΩΣ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ: Η ΓΗ ΩΣ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ

Η ΠΤΗΣΗ ΩΣ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ: Η ΓΗ ΩΣ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ

Η διάρκεια της πτήσης ίσως αποτελεί ένα είδος μετέωρης βιωμένης εμπειρίας. Αυτό που πραγματικά έχει σημασία, εκεί πάνω, είναι μόνο μια σταδιακή εξέλιξη (becoming κατά τον Γάλλο φιλόσοφο Deleuze) των τοπίων στον ορίζοντα - του τρόπου δηλαδή που ξεδιπλώνονται στο μάτι του παρατηρητή και τον χρόνο. Το τελευταίο μπορεί να αποτελέσει μια εν κινήσει ποιητική εμπειρία προς στοχασμό. Περισσότερα
Μετάθεση των Ηπείρων

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΝ

Οι πρώτοι παγκόσμιοι χάρτες απεικόνιζαν καθαρά ένα «περίεργο πριονωτό ταίριασμα» των ακτών της Αφρικής με εκείνες της Νότιας Αμερικής. Πολύ νωρίς, από το 1801, ο Alexander von Humbοldt παρατήρησε ότι όχι μόνο οι γραμμές των ακτών ήταν ανάλογες αλλά και ότι τα πετρώματα των απέναντι ακτών ήταν επίσης όμοια. Περισσότερα