Άννα-Μαρία Κανζόλα

Υποψήφια Διδάκτωρ στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ στα Οικονομικά της Εργασίας και τα Συμπεριφορικά Οικονομικά, Επιστημονική Συνεργάτιδα E-Learning ΕΚΠΑ
Υποψήφια Διδάκτωρ στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ στα Οικονομικά της Εργασίας και τα Συμπεριφορικά Οικονομικά, Επιστημονική Συνεργάτιδα E-Learning ΕΚΠΑ