Αντώνιος Γ. Καραμπατζός

Επίκουρος Καθηγητής Αστικού Δικαίου | Νομική Σχολή ΕΚΠΑ
Επίκουρος Καθηγητής Αστικού Δικαίου | Νομική Σχολή ΕΚΠΑ
Αντώνιος Γ. Καραμπατζός

Ο Αντώνιος Γ. Καραμπατζός είναι Επίκουρος Καθηγητής Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι πτυχιούχος της εν λόγω Σχολής, ενώ εν συνεχεία πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Tübingen (Dr. jur., «summa cum laude» / LL.M., «summa cum laude») και στο Πανεπιστήμιο-Κολλέγιο του Λονδίνου (PostDoc). Από το 2003 είναι Δικηγόρος Αθηνών (πλέον παρ’ Αρείω Πάγω).

Δραστηριοποιείται, επιστημονικά και επαγγελματικά, στους ακόλουθους κυρίως τομείς: Αστικό Δίκαιο (Γενικές Αρχές, Γενικό Ενοχικό Δίκαιο, Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο, Εμπράγματο Δίκαιο, Οικογενειακό Δίκαιο, Κληρονομικό Δίκαιο),· Διεθνής Διαιτησία και Διαμεσολάβηση, Εταιρικό και Τραπεζικό Δίκαιο.

Παράλληλα δραστηριοποιείται ως:

Εισηγητής και διοργανωτής διαφόρων διεθνών νομικών συνεδρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Μέλος διαφόρων νομικών ενώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Μέλος Συντακτικής ή Επιστημονικής Επιτροπής σε πληθώρα νομικών περιοδικών στην Ελλάδα και τη Γερμανία.

Εθνικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ (Α΄ εξάμηνο 2014) για θέματα Αστικού Δικαίου.

Εθνικός Εισηγητής στο Διεθνές Συνέδριο της Διεθνούς Ακαδημίας Συγκριτικού Δικαίου (Βιέννη, Ιούλιος 2014).

Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής από το Chartered Institute of Arbitrators και το Ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Γνωρίζει Αγγλικά, Γερμανικά και Γαλλικά.

Επικοινωνία

E-mail: akarampat@law.uoa.gr
Τηλέφωνο: 210 721 3542
Γραφείο: Αλωπεκής 32, 10675, Αθήνα