Δρ Ασημίνα Ρήγα

Δρ. Ειδικής Αγωγής και Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ) στο ΕΑΠ | Επιστημονική Συνεργάτης ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ
Δρ. Ειδικής Αγωγής και Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ) στο ΕΑΠ | Επιστημονική Συνεργάτης ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ
Δρ Ασημίνα Ρήγα

Η Δρ Ασημίνα Ρήγα είναι Καθηγήτρια Φιλόλογος Ειδικής Αγωγής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και εργάζεται ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ) στην Τριτοβάθμια. Έχει εκπονήσει διδακτορική διατριβή στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με αντικείμενο τη Διδακτική της Γλώσσας με παράλληλη αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. σε μαθητές με Διάσπαση Προσοχής. Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) και στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας της Κύπρου (ΜΠΣ Ειδικής Εκπαίδευσης). Σήμερα εργάζεται ως ΣΕΠ στο Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Επιστήμης της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Μαθητών με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του ΕΑΠ (Οκτώβριος 2016-σήμερα). Είναι Ακαδημαϊκή ΕκπαιδεύτριαΣυμπεριληπτικής Παιδαγωγικής και Διδακτικής Μεθοδολογίαςστο ΚΕΔΙΒΙΜ του ΕΚΠΑ (2021-παρόν) και διαθέτει επαγγελματική εμπειρία στο σχεδιασμό Ακαδημαικών Επιμορφωτικών Προγραμμάτων και στη συγγραφή διδακτικού υλικούστην εξ αποστάσεως Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Είναι συγγραφέας άρθρων σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε πλήθος συνεδρίων.

Επικοινωνία

Προσωπική Ιστοσελίδα: 
E-mail: minariga@uoa.gr
Τηλέφωνο:
Γραφείο:

ReseachGate: Asimina RIGA