Διονύσιος Γ. Βαλσαμής

Διδάκτωρ Οικονομικών ΕΚΠΑ, Επιστημονικός Συνεργάτης E-Learning ΕΚΠΑ
Διδάκτωρ Οικονομικών ΕΚΠΑ, Επιστημονικός Συνεργάτης E-Learning ΕΚΠΑ
Διονύσιος Γ. Βαλσαμής | Διδάκτωρ Οικονομικών ΕΚΠΑ, Επιστημονικός Συνεργάτης E-Learning ΕΚΠΑ

Ο Διονύσιος Γ. Βαλσαμής είναι οικονομολόγος και Υπ. Διδάκτωρ στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ με θέμα ερευνητικής διατριβής “Monetary Policy, Uncertainty and Bounded Rationality”. Γεννήθηκε το 1985 στην Κεφαλονιά. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ (2008) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου "Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής" του ιδίου τμήματος (2010). Από το 2010 εργάζεται ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο ΕΚΠΑ όπου συντάσσει working papers, κείμενα αναφορών και αναλύσεις επιστημονικού περιεχομένου. Επίσης, συμμετέχει στην ανάπτυξη, συγκέντρωση και επεξεργασία εκπαιδευτικού υλικού για προγράμματα συμπληρωματικής εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης με χρήση καινοτόμων μεθόδων του ΕΚΠΑ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα νομισματικής πολιτικής, οικονομικής μεγέθυνσης, και εφαρμογής οικονομικών πολιτικών στην Ευρώπη.  Έχει συγγράψει μαζί με συνεργάτες το βιβλίο με τίτλο "European Economics and Politics in the Midst of the Crisis; From the Outbreak of the Crisis to the Fragmented European Federation" το οποίο εκδόθηκε από τη Springer το 2013. Επίσης έχει δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά με κριτές, ενώ έχει παρουσία σε επιστημονικά συνέδρια και συμμετοχή σε συλλογικούς τόμους.

Επικοινωνία

Προσωπική Ιστοσελίδα:  ResearchGate
E-mail: dvalsamis@econ.uoa.gr
Τηλέφωνο: 210 368 9377
Γραφείο: Σταδίου 5, 105 62, Αθήνα, Γραφείο 219