Κωνσταντίνος Α. Δημόπουλος

Ομότιμος Καθηγητής Βιοχημείας και Χημείας Τροφίμων | Τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ
Ομότιμος Καθηγητής Βιοχημείας και Χημείας Τροφίμων | Τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ
Κωνσταντίνος Α. Δημόπουλος | Ομότιμος Καθηγητής Βιοχημείας και Χημείας Τροφίμων | Τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ

Ο Κωνσταντίνος Α. Δημόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1947. Έχει πτυχίο Χημικού, του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και είναι διδάκτωρ της Χημείας του ΕΚΠΑ (1973). Διήλθε όλες τις βαθμίδες της ακαδημαϊκής εξέλιξης στο ΕΚΠΑ με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία & Χημεία Τροφίμων»: Επιμελητής (1975-82), Λέκτορας (1982-87), Επίκουρος Καθηγητής (1987-91), Αναπληρωτής Καθηγητής (1991-99), Καθηγητής (από το 1999). Έχει διατελέσει στο ΕΚΠΑ Διευθυντής: του Εργαστηρίου Χημείας Τροφίμων, του Εργαστηρίου Βιοχημείας, του Τομέα ΙΙ (Οργανικής Χημείας - Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας - Χημείας Τροφίμων - Βιοχημείας - Κλινικής Χημείας). Έχει μετεκπαιδευτεί στο Department of Biochemistry του University of Texas at San Antonio (Health Science Centre). Είναι μέλος σε πολλές ελληνικές και διεθνείς  Επιστημονικές Εταιρείες και Πρόεδρος σε ελληνική Επιστημονική Εταιρεία. Διετέλεσε βοηθός εκδότη, μέλος της εκδοτικής επιτροπής και κριτής σε πολλά ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Είναι συγγραφέας βιβλίων για το ευρύ - μη ειδικό κοινό, εκπαιδευτικών βοηθημάτων και συγγραμμάτων. Υπό την καθοδήγησή του έχουν εκπονηθεί δεκάδες μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης και Διδακτορικών Διατριβών. Το ερευνητικό του έργο περιλαμβάνεται σε περισσότερες από 400 δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια, επιστημονικά βιβλία και αναφέρεται  περίπου 4.000 φορές, από άλλους ερευνητές σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, καθώς επίσης και σε πολλά ελληνικά και ξενόγλωσσα βιβλία. Τα δεδομένα που προέκυψαν από το ερευνητικού του έργο (η εύρεση της δομής του PAF) έχουν αποτελέσει το θέμα οκτώ Παγκοσμίων Συνεδρίων («International Conference on Platelet-Activating Factor and structurally related alkyl ether-lipids») που διεξήγοντο για 21 χρόνια (κάθε 3 χρόνια) σε διάφορες Ηπείρους και διήρκεσαν  από το 1983 μέχρι το 2004.

 

Επικοινωνία

E-mail: demopoulos@chem.uoa.gr
Τηλέφωνο: 210 727 4265