Κωνσταντίνος Δ. Στρατής

Διδάκτωρ Χρηματοοικονομικών | Τμημα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ
Διδάκτωρ Χρηματοοικονομικών | Τμημα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ
Κωνσταντίνος Δ. Στρατής | Διδάκτωρ Χρηματοοικονομικών | Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Ο Κώστας Στρατής γεννήθηκε στην Αθήνα το 1981. Είναι απόφοιτος του τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MPhil in Economics από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι διδάκτορας του ίδιου τμήματος με αντικείμενο έρευνας την εμπειρική διερεύνηση ζητημάτων εταιρικής χρηματοδότησης (corporate finance) υπό την επίβλεψη των καθηγητών Κ. Κουφόπουλο, Σ. Θωμαδάκη και Π. Πετράκη. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θεσμικά και συμπεριφοριακά (behavioral) υποδείγματα που βρίσκουν εφαρμογή στην πρωτογενή αγορά αξιών (Initial Public Offerings - IPOs) και την ασφαλιστική αγορά. Παράλληλα, εργάζεται σε έργα συμβουλευτικής υποστήριξης και προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης και δια βίου εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ έχει εργαστεί επί σειρά ετών στον ιδιωτικό τομέα ως υπεύθυνος έργων επιχειρηματικής ευφυΐας (business intelligence).

Επικοινωνία

E-mail: kstratis@econ.uoa.gr
Τηλέφωνο: 210 368 9377
Γραφείο: Σταδίου 5, 105 62, Αθήνα, Γραφείο 219