Κυριακή Ηλ. Καυκά

Επισκέπτρια Καθηγήτρια στη βαθμίδα του Επικ. Καθηγητή | Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ
Επισκέπτρια Καθηγήτρια στη βαθμίδα του Επικ. Καθηγητή | Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ
Κυριακή Ηλ. Καυκά | Επισκέπτρια Καθηγήτρια στη βαθμίδα του Επικ. Καθηγητή | Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Η Καυκά Η. Κυριακή είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στην Οικονομική Επιστήμη, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επίσης, κατέχει δύο Μεταπτυχιακούς Τίτλους, «Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής» και «Οικονομικής Επιστήμης», Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι απόφοιτητου Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ίδιου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Έχει συγγράψει τρία βιβλία, δύο εξ αυτών έχουν εκδοθεί στο διεθνή εκδοτικό οίκο Palgrave MacMillan αλλά και σε εκδοτικό οίκο του εσωτερικού (Εκδόσεις Ροπή). Επίσης έχει συγγράψει μια πληθώρα κεφαλαίων που έχουν ενταχθεί σε βιβλία και συλλογικούς τόμους. Τα βιβλία αυτά έχουν εκδοθεί από διεθνείς εκδοτικούς οίκους όπως η Palgrave MacMillan, η INtechOpen και η IGI Global. Το ερευνητικό της έργο συμπληρώνεται από επιστημονικά άρθρα τα οποία έχουν δημοσιευθεί σε διακεκριμένα επιστημονικά περιοδικά όπως το Journal of Business Research και το Journal of Innovation and Knowledge ενώ έχει συμμετάσχει σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με κριτές και έχει λάβει μέρος σε αρκετά ερευνητικά προγράμματα.