Μαρία Σιδηροπούλου

Καθηγήτρια | Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ
Καθηγήτρια | Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ
Μαρία Σιδηροπούλου | Καθηγήτρια | Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ

Η Μαρία Σιδηροπούλου είναι Καθηγήτρια του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο: «Μεταφραστικές Σπουδές: Πραγματολογική Προσέγγιση». Έχει διατελέσει Διευθύντρια του Τομέα Γλώσσας-Γλωσσολογίας (2004-2006) και Πρόεδρος της Ειδικής Διαπανεπιστημιακής, Διατμηματικής Επιτροπής (ΕΔΔΕ) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών: «Μετάφραση-Μεταφρασεολογία» (2009-2011), ενώ από το 2000 συμμετέχει και στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Αγγλικές Σπουδές» του ΤΑΓΦ.

Είναι ιδρυματικό μέλος του πολυμεσικού προγράμματος του ΤΑΓΦ: ΜΕΤΑ-ΦΡΑΣΕΙΣ κι έχει συμβουλευτικό ρόλο σε διεθνή μεταφρασεολογικά περιοδικά και μεταφρασεολογικά Τμήματα Πανεπιστημίων (Αγγλία).

Οι δημοσιεύσεις της σε περιοδικά (Journal of Pragmatics, Target, Meta, Perspectives, The Translator, Journal of Modern Greek Studies, Pragmatics and Society, Intercultural Pragmatics), τα βιβλία της (Cambridge Scholars 2012, Rodopi 2004, Sokolis, 2003, Τυπωθήτω 2002) και οι συνεπιμέλειες τόμων της ασχολούνται με θέματα διαγλωσσικά-διαπολιτισμικά μεταξύ ελληνικής και αγγλικής, που γίνονται αντιληπτά μέσω μετάφρασης στον τύπο, στη διαφήμιση, στη λογοτεχνία, στο θέατρο, στην Ε.Ε., στον πολιτικό λόγο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο και τις δράσεις της Μαρίας Σιδηροπούλου μπορείτε να βρείτε στην προσωπική της ιστοσελίδα.

Επικοινωνία

Προσωπική Ιστοσελίδα:
http://metafraseis.enl.uoa.gr/maria-sidhropoyloy.html
E-mail: msidirop@enl.uoa.gr
Τηλέφωνο: 210 727 7813
Γραφείο: Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη,
157 84, Αθήνα, Γραφείο 803