Βασιλική Στ. Ιωαννίδη

Δρ. Παιδαγωγικής Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ, ειδίκευση: Ειδική Αγωγή | Επιστημονική Συνεργάτις E-Learning ΕΚΠΑ, ΣΕΠ ΕΑΠ, Καθηγήτρια-Σύμβουλος
Δρ. Παιδαγωγικής Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ, ειδίκευση: Ειδική Αγωγή | Επιστημονική Συνεργάτις E-Learning ΕΚΠΑ, ΣΕΠ ΕΑΠ, Καθηγήτρια-Σύμβουλος
Βασιλική Στ. Ιωαννίδη | Δρ. Παιδαγωγικής Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ, ειδίκευση: Ειδική Αγωγή | Επιστημονική Συνεργάτις E-Learning ΕΚΠΑ

H Δρ Βασιλική Ιωαννίδη δραστηριοποιείται ως εξειδικευμένη επιστήμων, συνεργαζόμενη διδάσκουσα και ερευνήτρια/συγγραφέας στην Τριτοβάθμια  εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση.

Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Aθηνών, λαμβάνοντας πτυχίο Φιλολογίας (BA) και Διδακτορικό δίπλωμα (PhD/Dr.phil.) στο αντικείμενο της Παιδαγωγικής, με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών στην ειδίκευση «Ειδική Αγωγή» και τη διάκριση «ΑΡΙΣΤΑ ΠΑΜΨΗΦΕΙ».

Είναι κάτοχος επάρκειας σε προγράμματα Ειδικής Εκπαίδευσης  στο πλαίσιο Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης και Διδακτικο-Διορθωτικής Παρέμβασης, καθώς και Δια-προσωπικής και Ενδο-προσωπικής Προσαρμογής Παιδιών και Εφήβων. Έχει συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επιμόρφωση στο πλαίσιο εξειδικευμένων σεμιναρίων και καταρτίσεων, αναφορικά με θεματικά αντικείμενα Γενικής & Ειδικής Αγωγής,  Εκπαίδευσης ειδικών ομάδων πληθυσμού, Νέων Τεχνολογιών & Ηλεκτρονικής μάθησης. Διαθέτει πιστοποίηση στην Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και κατάρτιση στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων.

Σήμερα, είναι Ακαδημαϊκή Εκπαιδεύτρια-Συγγραφέας E-Learning Προγραμμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Καθηγήτρια-Σύμβουλος στα Νέα Προγράμματα Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΣΕΠ ΕΑΠ). Επιπλέον, συνεργάζεται με Επιμορφωτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα δια βίου μάθησης, της ημεδαπής αλλά και του εξωτερικού, σε αντικείμενα της εξειδίκευσής της.

Το διδακτικό-εκπαιδευτικό έργο της είναι πολυετές στο γνωστικό πεδίο των Επιστημών Αγωγής με έμφαση την Ειδική Αγωγή, σε επίπεδο προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διαδικτυακών Προγραμμάτων Σπουδών ΑΕΙ, καθώς και προγραμμάτων μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης (ΕΚΠΑ, ΕΑΠ, ΑΣΠΑΙΤΕ, Παν/μιο Πελοποννήσου, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο κ.ά.). Επιπλέον, κατέχει επαγγελματική εμπειρία σε ψηφιακές πλατφόρμες ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως μάθησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Το ερευνητικό-συγγραφικό έργο της εστιάζεται στην Παιδαγωγική ατόμων με κοινωνικές, συμπεριφορικές και μαθησιακές δυσκολίες ή/και αναπηρία, καθώς και σε νέες τάσεις της αγωγής και εκπαίδευσης (υγεία, περιβάλλον, μουσειακή αγωγή, νέες τεχνολογίες, σχολική νοσηλευτική, κ.ά.) ως Καλών Πρακτικών σχολικής και κοινωνικής συμπερίληψης και Δια Βίου εκπαίδευσης για Όλους.

Έχει συγγράψει, αυτοτελώς και σε συνεργασία, βιβλία, επιστημονικές μονογραφίες και  πονήματα που σχετίζονται με την Ειδική Αγωγή, ως παιδαγωγική θεωρία και πρακτική, αλλά και ως διεπιστημονικό πλαίσιο συνεργασίας σε σχέση με την Εκπαίδευση και Ηθική για την Υγεία. Έχει συμμετάσχει σε ελληνικές και διεθνείς συλλογικές εκδόσεις, Τιμητικούς Τόμους και είναι συγγραφέας ή/και μέλος συγγραφικών ομάδων ηλεκτρονικού και έντυπου υλικού (Ε-Βook) Συμπληρωματικής εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναφορικά με θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης παιδιών και εφήβων με προβλήματα μάθησης & κοινωνικής προσαρμογής, καθώς και Ειδικής Διδακτικής για ΑμΕΕΑ ή/και ΑμΑ. Έχει στο ενεργητικό της σημαντικό αριθμό από άρθρα σε ελληνικά και διεθνή  περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων με το σύστημα των κριτών. Δείγματα γραφής της είναι στην Ελληνική, Αγγλική και Γερμανική γλώσσα.

Επικοινωνία

Δημοσιεύματα - Συνεντεύξεις

1. Ioannidi, V., Samara, E. (2019). Children with learning difficulties and conditions of school inclusion. A brief report and a constant challenge of inclusive education. European Journal of Education Studies, 6, 3, 1-19. ISSN: 2501-1111. ISSN-L: 2501-1111. Available from: https://oapub.org/edu/index.php/ejes/article/view/2462

2. Samara, E., Ioannidi, V. (2019). The transition from greek kindergarten to primary school:  the role of parents and their cooperation with teachers for early intervention. Exploiting Bronfenbrenner's views. European Journal of Alternative Education Studies, 4, 2, 19-32. ISSN: 2501-5915. ISSN-L:2501-5915. [εμπειρική έρευνα] Available from: https://oapub.org/edu/index.php/ejae/article/view/2478

3.  Ιωαννίδη, Β., Γωγάκη, Η. (2019). Προς την κατεύθυνση μιας ενταξιακής εκπαίδευσης και φροντίδας υγείας: οικοδομώντας δια βίου διεπιστημονικές δεξιότητες και στρατηγικές κριτικής σκέψης. Πρακτικά 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών "Η διεπιστημονικότητα ως γνωστική, εκπαιδευτική και κοινωνική πρόκληση", τ. Β΄, σελ. 569-575, Ηράκλειο Κρήτης. ΙSBN 978-618-84507-3-8. Διαθέσιμο στο: https://iake.weebly.com/praktika2019.html

4. Ιωαννίδη, Β., Καρβέλας, Μ. (2019). Προβλήματα  υγείας και μορφές ή τύποι σωματικών αναπηριών. Καλές πρακτικές συνεκπαίδευσης. e-Περιοδικό  Επιστήμης & Τεχνολογίας [e-Journal of Science & Technology, e-JST], 3(14), 51-59. ISSN  17905613 http://e-jst.teiath.gr/eksintaena.html