Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015

Παρατηρώντας τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν για το Γ’ τρίμηνο του 2015 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή σχετικά με την πορεία της ανεργίας στην ελληνική οικονομία, γεννάται το ερώτημα τί είναι αυτό το οποίο προκάλεσε και προκαλεί την πτώση της ανεργίας το Γ’ τρίμηνο του 2015 σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2014 καθώς η ανεργία φαίνεται να επιστρέφει στα επίπεδα του Β’ τριμήνου του 2012.

Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό ανεργίας το τρίτο τρίμηνο του 2015 ανήλθε σε 24% έναντι 25,5% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014. Επίσης, το σύνολο των απασχολουμένων κατά το ίδιο τρίμηνο του 2015 εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.670.100 άτομα (έναντι 3.586.900 ατόμων το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014). Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.160.500 άτομα (έναντι 1.229.400 ατόμων το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014), ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 4.410.700 άτομα (έναντι 4.461.200 ατόμων το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014).

Η διαχρονική μεταβολή των ανωτέρω μεγεθών (ανά τρίμηνο) περιγράφεται στο Διάγραμμα 1.

Διάγραμμα 1. Ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός, απασχόληση και ποσοστό ανεργίας ανά τρίμηνο (2008- Γ Τρίμηνο 2015)

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Έρευνα Εργατικού Δυναμικού).

Παρατηρείται μια μείωση της ανεργίας (κατά 68.900 άτομα) το Γ’ τρίμηνο του 2015 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014, η οποία φυσικά δικαιολογεί εν μέρει την αύξηση της απασχόλησης το ίδιο διάστημα, αύξηση κατά 83.200 άτομα. Την ερμηνεία της μείωσης της ανεργίας συμπληρώνουν: α) η μείωση του μη ενεργού πληθυσμού (μειώθηκε κατά 50.500 άτομα) και πιθανότατα η μεταφορά ατόμων από το μη ενεργό πληθυσμό στον ενεργό (κυρίως στους απασχολούμενους) και β) η μείωση του πληθυσμού (35.200 άτομα)!

Αυτή λοιπόν η μείωση της ανεργίας δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλο προβληματισμό. Ας περιμένουμε και το Δ’ τρίμηνο.

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.