ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ Η ΑΝΕΡΓΙΑ 2014;

Η ανεργία στις χώρες του ΟΟΣΑ θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα μέχρι το 2014, με τους νέους και τα άτομα με χαμηλή ειδίκευση να πλήττονται περισσότερο, σύμφωνα με μια νέα έκθεση του ΟΟΣΑ (16/7/2013).

Το ποσοστό ανεργίας στις χώρες του ΟΟΣΑ, στο σύνολο, θα μειωθεί ελαφρώς κατά τη διάρκεια των επόμενων 18 μηνών, από 8% το Μάιο του 2013 σε 7,8% στο τέλος του 2014, αφήνοντας περίπου 48 εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς δουλειά στις 34 χώρες του ΟΟΣΑ.

Η ανεργία στις ΗΠΑ προβλέπεται να μειωθεί από 7,6% το Μάιο του 2013 σε ποσοστό κάτω του 7% έως το τέλος του 2014. Στη Γερμανία, το ποσοστό ανεργίας θα μειωθεί από 5,3% σε κάτω από 5%. Στην υπόλοιπη Ευρώπη, η ανεργία θα παραμείνει σταθερή ή ακόμα και θα αυξηθεί σε πολλές χώρες. Έως το τέλος του 2014, η ανεργία αναμένεται να φτάσει πάνω από 11% στη Γαλλία, περίπου 12,5% στην Ιταλία, και κοντά στο 28% στην Ισπανία και στην Ελλάδα.

Διάγραμμα 1. Το επίπεδο ανεργίας στις χώρες του ΟΟΣΑ.

Πηγή: OECD (16/7/2013).

Η κρίση δεν έχει επηρεάσει εξίσου όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ, όπως επισημαίνεται στην έκθεση. Επίσης, η έκθεση επισημαίνει τη μεγάλη διεύρυνση των ανισοτήτων μεταξύ των χωρών του. Σε πολλές χώρες, οι απώλειες θέσεων εργασίας και η μείωση των αποδοχών έχουν επηρεάσει τα άτομα με χαμηλή ειδίκευση και τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος περισσότερο από ότι τα άτομα με υψηλή εξειδίκευση και υψηλά εισοδήματα.

Στις μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες, η απασχόληση έχει επηρεαστεί λιγότερο από την κρίση, παρόλα αυτά πολλοί εργαζόμενοι είναι χαμηλόμισθοι και ανασφάλιστοι.

Οι νέοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν υψηλή ανεργία σε πολλές χώρες. Τα ποσοστά ανεργίας των νέων υπερβαίνουν το 60% στην Ελλάδα, το 52% στη Νότια Αφρική, το 55% στην Ισπανία και περίπου το 40% στην Ιταλία και την Πορτογαλία.
Νέοι και ανειδίκευτοι ήταν τα πρώτα και μεγαλύτερα θύματα της κρίσης, με αποτέλεσμα πλέον να είναι άκαρπες οι προσπάθειες να βρουν μια θέση εργασίας.

Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την ανεργία με ένα συνδυασμό μακροοικονομικών πολιτικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Οι πολιτικές αυτές πρέπει να στοχεύουν στο να παρέχουν βοήθεια στους ανέργους να βρουν τις κατάλληλες θέσεις εργασίας.

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.