Άρθρα Παναγιώτη Ε. Πετράκη - ΤΑ ΝΕΑ

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Η δεκαετία που είναι μπροστά μας χαρακτηρίζεται από μία αυξητική τάση του κατά κεφαλή ΑΕΠ. Για την ακρίβεια βρισκόμαστε ακόμα στην πλευρά του ανοδικού μακροχρόνιου κύκλου με κορύφωση τέσσερα με πέντε χρόνια αργότερα. Βεβαίως πολλά μπορούν να συμβούν και να μεταβάλλουν αυτήν την εξέλιξη αλλά, υπό κανονικές συνθήκες, αυτή είναι η προοπτική στην οικονομία μας.

Περισσότερα

ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΤΟ 2024

O χρόνος που έρχεται τυπικά επηρεάζεται από αυτόν που φεύγει. Χωρίζοντας τη σκέψη μας σε δύο μέρη, αυτό που αφορά την ελληνική οικονομία και αυτό που αφορά την ευρωπαϊκή και διεθνή οικονομία εντοπίζουμε για την Ελλάδα εννέα τάσεις ή γεγονότα που θα έχουν καθοριστική οικονομική παρουσία το 2024.

1 Η οικονομία βρίσκεται σε φάση εξισορρόπησης και σχετικής ανάπτυξης, και μάλιστα σε ρυθμό ανάπτυξης διπλάσιο της ευρωπαϊκής.

Περισσότερα

ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ 2023

Εθιμοτυπικά το προτελευταίο σημείωμα του έτους περιέχει έναν απολογισμό του έτους που κλείνει και το τελευταίο τις προσδοκίες για τον χρόνο που ανοίγει. Τα τελευταία χρόνια και το ένα σημείωμα και το άλλο (αλλά ιδίως το πρώτο) είχαν μία απολογιστική παρουσίαση που είχε μάλλον έναν δυσάρεστο χαρακτήρα (Covid, Ουκρανικό). Τώρα όμως που κάνουμε έναν απολογισμό των γεγονότων του 2023 (που είχαν οικονομικό αντίκτυπο), βλέπουμε ότι δεν είναι και τόσο άσχημος.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή ξεκινώντας από τα «εσωτερικά» γεγονότα.

Περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ

Ο προϋπολογισμός ενός κράτους είναι το ισχυρότερο μέσο παρέμβασης της οικονομικής πολιτικής. Συνήθως στοχεύει στην εφαρμογή των στόχων και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με το πρόγραμμα της κυβέρνησης που βρίσκεται στην εξουσία.

Υπάρχουν δύο δομικά πολιτικά προβλήματα που φαίνεται ότι κυριαρχούν στο οικονομικό σκηνικό: το πρώτο είναι ο πληθωρισμός και η συνακόλουθη απομείωση του διαθέσιμου εισοδήματος προς κατανάλωση και αποταμίευση. Το δεύτερο είναι η άποψη ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται υπό διωγμό.

Περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΕΝΟ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Η δημιουργία του Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου προέκυψε ως προϊόν διαπραγματεύσεων 5 μηνών του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας με τον ESM. Συμφωνήθηκαν να γίνουν αλλαγές σε ό,τι είχε συμφωνηθεί το 2016 (γ’ μνημόνιο) για τη δημόσια περιουσία. Είχε λοιπόν δημιουργηθεί το Υπερταμείο όπου είχε υπαχθεί η βασική δημόσια περιουσία με στόχο την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους.

Περισσότερα

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟ 2023

Έχει δημιουργηθεί ένα ερωτηματικό για τον υψηλό ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας το 2023 παρά τη σχετική προσγείωση (ΟΟΣΑ, Τράπεζα της Ελλάδος) των προσδοκιών για το 2024. Η δική μας πρόβλεψη (ΟΤ) επιμένει σε μια εκτίμηση για το 2024 περίπου στο 2,10%, κοντά σε αυτό που καταλήγουν σήμερα οι αναλυτές, αλλά υποεκτιμήσαμε τον ρυθμό ανάπτυξης του 2023 τον οποίο επίσης τοποθετούσαμε στο 2,10%. Ωστόσο υπάρχουν πλέον πραγματικές ενδείξεις ότι ο ελληνικός ρυθμός μεγέθυνσης για το 2023 μπορεί να προσεγγίσει και το 2,7%!

Περισσότερα

ΜΕΙΩΣΗ ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η μείωση του γεωστρατηγικού κινδύνου, ο περιορισμός της ρευστότητας και η μείωση της οικονομικής δραστηριότητας είναι τα τρία θέματα που πρέπει να παρακολουθήσουμε εάν θέλουμε να αντιληφθούμε τη διεθνή (και εγχώρια) εξέλιξη του οικονομικού περιβάλλοντος.

Περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΥΣΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έχουμε ξαναγράψει για τη δυσαρέσκεια των πολιτών για την οικονομία και τον πληθωρισμό. Οι τρεις προτεραιότητες που φαίνεται να απασχολούν τους πολίτες είναι η ακρίβεια, οι προοπτικές ανάπτυξης της οικονομίας και η ανεργία. Είναι λοιπόν σαφές ότι οι πολίτες δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι με τον πληθωρισμό που ενέσκηψε το 2022 και την αντίστοιχη καθήλωση του ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος των Ελλήνων.

Περισσότερα

ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ

Το θέμα της αναθεώρησης των φοροαπαλλαγών ετέθη πρόσφατα από τον διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος στη βάση της αναζήτησης πρόσθετων δημοσιονομικών πόρων. Εμείς εδώ σήμερα αγγίζουμε το θέμα από την πλευρά των αρχών της καλής νομοθέτησης.

Περισσότερα

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Το 21% του ΑΕΠ ως σκιώδης οικονομία και συνακόλουθα η αντίστοιχη φοροδιαφυγή των 10-12 δισ. ευρώ (με στόχο σύλληψης τα 5-6 δισ. ευρώ) είναι μία βαριά πραγματικότητα.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που συμβάλλουν στην ύπαρξη και τη διατήρησή της: ιστορικοί (ιδιόρρυθμοι θεσμοί, «μπαξίσι» κ.λπ.), διαρθρωτικοί (υπηρεσίες, καθοριστική παρουσία ΜΜΕ), πολιτικοί (πολιτική πελατεία) αλλά και πολιτισμικοί. Μάλιστα αρκετοί από αυτούς συναντώνται σε πολλές οικονομίες παρ’ όλο που η ελληνική οικονομία εμφανίζει σχετικά υψηλότερα ποσοστά.

Περισσότερα