ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ

Στον ευρωπαϊκό δείκτη κοινωνικής δικαιοσύνης του ινστιτούτου Bertelsmann, η Ελλάδα είναι στην τελευταία 28η θέση, λαμβάνοντας βαθμολογία 3,7 στην κλίμακα από 1 ως 10. Μάλιστα απέχει περισσότερο από 2 μονάδες από το μ.ο. και μισή μονάδα από την προτελευταία χώρα.

Η βαθμολογία αυτή και η τελευταία θέση αποτελεί ξεκάθαρα απόδειξη για αυτό που διαπιστώνουμε κυρίως οι νέοι καθημερινά. Έλλειψη υποδομών και διαδικασιών για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και μεγάλες δυσκολίες στην ισότητα ευκαιριών.

Πιο συγκεκριμένα το 3,7 διαμορφώνεται με βάση τους 6 υποδείκτες του γενικού δείκτη όπου η Ελλάδα λαμβάνει την εξής βαθμολογία:

πρόληψη φτώχειας: 2,53

πρόσβαση σε ισότιμη εκπαίδευση: 5,27

πρόσβαση στην αγορά εργασίας: 3,46

κοινωνική συνοχή και αποφυγή διακρίσεων: 4,36

υγεία: 3,99

διαγενεακή δικαιοσύνη:3,6

 

Οι έξι υποδείκτες αλληλοσυνδέονται και συνδιαμορφώνουν την κοινωνική πραγματικότητα και ταυτόχρονα απεικονίζουν την οικονομική, εργασιακή, εκπαιδευτική κατάσταση της χώρας.

Η βαθμολογία αυτή αναδεικνύει την ανάγκη ουσιαστικής προάσπισης των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών και την υλοποίηση συγκεκριμένων δημόσιων πολιτικών.

Ο σχεδιασμός, η διαμόρφωση και η υλοποίηση δημόσιων πολιτικών με βάση τα στοιχεία, εξαρτάται από την αντίληψη για μία διακυβέρνηση με στόχους και την ανάλογη λήψη αποφάσεων.

Μία εφικτή στρατηγική είναι η στόχευση για καλύτερη βαθμολογία κάθε έτος με κύριο στόχο την προσέγγιση του μ.ο. με την ισόρροπη βελτίωση και στους έξι υποδείκτες.

Ένα πλαίσιο λήψης πολιτικών αποφάσεων και ολοκληρωμένης διακυβέρνησης με βάση την στρατηγική αυτή, είναι η καλύτερη δυνατή λύση για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Ελλάδα.

Αν η επιλογή είναι η δημιουργία περισσότερων ευκαιριών και δυνατοτήτων για όλους, για την πραγματική βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική δικαιοσύνη και πρόοδο, τότε χρειάζεται μία διακυβέρνηση με βάση τα στοιχεία και ξεκάθαρους στόχους.


* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.

www.YouGoCulture.com

Online διαδραστική πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπες στο www.act4Greece.gr Επίλεξε τη ∆ράση YOU GO CULTURE

Κάνε τη δωρεά σου με ένα κλικ στο

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ή με απ’ ευθείας κατάθεση ή μέσω internet, phone και mobile banking.

Πρόγραμμα Crowdfunding

Εξειδικευμένη γνώση με το κύρος του Πανεπιστημίου Αθηνών

E-Learning Προγράμματα

empty

Συνεντεύξεις

Συνεντεύξεις: