Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη (ΠΤΝ, Generative AI) είναι το είδος εκείνο της ΤΝ που χρησιμοποιεί δεδομένα για τη δημιουργία πολύπλοκου υλικού (π.χ. κείμενα, κώδικες Η/Υ, λεπτομερείς γραπτές εργασίες κτλ.). Όπως αναφέρει η σχετική μελέτη του ΟΟΣΑ (Artificial intelligence, data and competition, Μάιος 2024), η ΠΤΝ, καθώς συνδυάζει μια επαυξημένη προβλεπτική ικανότητα με την κατανόηση των φυσικών γλωσσών, έχει τη δυνατότητα να φέρει την επανάσταση σε πολλές ανθρώπινες δράσεις, όπως η κατηγοριοποίηση δεδομένων, η επιμέλεια κειμένων, η ανάλυση προβλημάτων, η παραγωγή ιδεών κτλ. Αυτή η εξέλιξη είναι φυσικό να προκαλέσει ανησυχία για το μέλλον της ανθρώπινης εργασίας. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, κάθε άλλο παρά είναι αναπόφευκτο να συμβεί κάτι τέτοιο. Αντίθετα, μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά στην ανθρώπινη εργασία, βελτιώνοντας την παραγωγή, αφού θα δίνει στους χρήστες της τη δυνατότητα να ενεργούν ταχύτερα και, ορισμένες φορές, αποτελεσματικότερα.

Η διαρκώς αυξανόμενη χρήση της ΠΤΝ εκτιμάται ότι μπορεί να επιφέρει αλλαγές στην οικονομική δραστηριότητα και, μάλιστα, να μεταβάλει τους όρους του ανταγωνισμού. Αυτό, ωστόσο, που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι ο αντίκτυπος από τη διαρκή εξέλιξη της τεχνολογίας δεν είναι καθόλου βέβαιος. Οι πιθανές εφαρμογές από την εξέλιξη της ΤΝ ενδέχεται να ακολουθήσουν απρόσμενα μονοπάτια ή και να αποτελέσουν πηγή προβλημάτων.

Σε κάθε περίπτωση, η μελέτη του ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι θα υπάρξει σημαντικός αντίκτυπος σε πολλούς τομείς της ζωής μας στο άμεσο μέλλον. Για παράδειγμα, έρευνα της Goldman Sachs αναφέρει ότι η ΠΤΝ μπορεί να προσθέσει ένα 7% στο ΑΕΠ σε βάθος δεκαετίας, αυξάνοντας παράλληλα την παραγωγικότητα.

Ως προς τους τομείς που θα επωφεληθούν, τουλάχιστον αρχικά, όπως επισημαίνει η αναφορά της McKinsey, αυτοί είναι η εξυπηρέτηση πελατών, το μάρκετινγκ και οι πωλήσεις, η παραγωγή λογισμικού και ο τομέας της έρευνας και ανάπτυξης. Όσον αφορά τις χώρες, όπου αυτή η αλλαγή θα πραγματοποιηθεί, αυτές δεν περιορίζονται στην Ευρώπη και τη Β. Αμερική, καθώς περιλαμβάνονται κράτη όπως η Ιαπωνία, η Ινδία, η Κορέα και η Κίνα.

Ένα τέτοιο μέλλον απαιτεί την ανάπτυξη ανταγωνιστικών μοντέλων, ώστε να βελτιώσει κανείς την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων του. Δύο είναι οι βασικοί παράγοντες για να αναπτυχθεί ένα τέτοιο μοντέλο: επαρκή δεδομένα (ώστε να υπάρχει επαρκής ποσότητα και ποιότητα) και υπολογιστική ισχύς, προκειμένου να γίνει η επεξαργασία των δεδομένων. Με άλλα λόγια, χρειάζεται προσωπικό με τις κατάλληλες δεξιότητες και την αντίστοιχη εμπειρία.

Διάλεξε από τα προγράμματά μας αυτό που ταιριάζει περισσότερο στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σου:

Project Management using Artificial Intelligence

Artificial Intelligence and Machine Learning Specialist in Financial Services

 

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.

www.YouGoCulture.com

Online διαδραστική πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπες στο www.act4Greece.gr Επίλεξε τη ∆ράση YOU GO CULTURE

Κάνε τη δωρεά σου με ένα κλικ στο

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ή με απ’ ευθείας κατάθεση ή μέσω internet, phone και mobile banking.

Πρόγραμμα Crowdfunding

Εξειδικευμένη γνώση με το κύρος του Πανεπιστημίου Αθηνών

E-Learning Προγράμματα

Συνεντεύξεις

Συνεντεύξεις: