ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ

Ανεξάρτητα από το πώς ορίζει και αναλύει κανείς την ηγεσία, ή από το πιο μοντέλο ηγεσίας επιλέγει, το γεγονός είναι ένα: πετυχημένος είναι ο ηγέτης που αναγνωρίζει και αντιμετωπίζει με επιτυχία τις προκλήσεις της διαρκώς μεταβαλλόμενης εποχής μας.

Πέρα από τις επιμέρους προκλήσεις που αντιμετωπίζει κάθε κλάδος, υπάρχουν κάποιες που αφορούν γενικά την άσκηση ηγεσίας σήμερα. Αυτές έχει εντοπίσει η έρευνα  του Harvard Business Publishing Corporate Learning: «2023 Global Leadership Development Study», η οποία αξίζει την προσοχή μας.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την έρευνα, οι προκλήσεις είναι οι εξής:

1. Αντιμετώπιση χαοτικού, απρόβλεπτου και διαρκώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος από όλα τα ηγετικά μέλη του οργανισμού: Μέχρι τώρα η επιτυχής διαχείριση δεδομένων, προβλημάτων, πελατών, ομάδων κτλ. αναμενόταν μόνο από τα ανώτερα ηγετικά στελέχη. Πλέον, όμως, αυτό έχει αλλάξει, καθώς κάθε ομάδα, εξαιτίας της ταχείας μεταβολής των καταστάσεων, ζητά από τον ηγέτη της να εμπνέει αυτοπεποίθηση, να προσφέρει διαφάνεια και να την καθοδηγήσει.

2. Απόκτηση γνώσεων για τη σύγχρονη τεχνολογία: Δεν αρκεί πλέον ο κάθε ηγέτης να έχει μια γενική γνώση σχετικά με την τεχνολογία, π.χ. διάφορα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης, αλλά χρειάζεται και να είναι σε θέση να τη διαχειρίζεται και να αξιολογεί τα δεδομένα που παρέχει, αναφορικά με τον τομέα δραστηριότητάς του.

3. Εξανθρωπισμός της ηγεσίας: Πέρα από την εστίαση στις προκλήσεις της τεχνολογίας, ο ηγέτης θα πρέπει να έχει διαρκώς κατά νου ότι, σε τελική ανάλυση, είναι ένας άνθρωπος που καθοδηγεί ανθρώπους, οπότε χρειάζεται να βελτιώσει τις διαπροσωπικές δεξιότητές του.

4. Σχεδιασμός και εκτέλεση υβριδικής στρατηγικής: Και πριν την πανδημία, αλλά πλέον σε όλο και σε μεγαλύτερη έκταση, ο τρόπος εργασίας έχει μεταβληθεί, καθώς αλλάζουν οι οργανωτικές δομές, οι ομάδες, ακόμα και ο ίδιος ο τρόπος με τον οποίο κανείς εργάζεται (π.χ. εξ αποστάσεως). Οπότε ο ηγέτης θα πρέπει να γνωρίζει πώς να λαμβάνει υπόψη τους διάφορους παράγοντες, ώστε να ενορχηστρώνει αποτελεσματικά τη δράση της ομάδας του.

Ως προς τους βασικούς τρόπους αντιμετώπισης προκλήσεων, η μελέτη προτείνει:

1. Προσαρμογή με βάση την αποτελεσματικότητα: Η δυνατότητα για εργασία από διάφορα μέρη έχει ως αποτέλεσμα το να μαθαίνει κανείς πού γίνεται πιο παραγωγικός, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό (σχετιζόμενο με την εργασία) επίπεδο.

2. Εκμάθηση από πάνω προς τα κάτω: Αναγνωρίζοντας τη σημασία της επιμόρφωσης με εκπαιδευτικά προγράμματα, θα πρέπει ο ηγέτης να εμπλέκεται τόσο στην επιμορφωτική διαδικασία, ακόμα και στην επιλογή, αλλά και στην προσαρμογή ενός προγράμματος στις ανάγκες της ομάδας και του οργανισμού. Πλέον, όλο και περισσότερο, αυτό συμβαίνει και σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Διαμόρφωση προσαρμοζόμενης αυθεντικότητας: Η ομάδα έχει ανάγκη από έναν ηγέτη που θα αναλαμβάνει την ευθύνη των αποφάσεων/οδηγιών και των πράξεών του. Αυτός είναι ένας αυθεντικός ηγέτης. Ωστόσο, αυθεντικότητα σημαίνει επίσης να δίνεται χώρος για αλλαγές, για νέες εμπειρίες και, συνακόλουθα, για αλλαγή οποιουδήποτε στοιχείου της ηγετικής συμπεριφοράς αποδεικνύεται πλέον αναποτελεσματικό.

4. Ενδιαφέρον για κοινωνικό κεφαλαίο και εταιρική κουλτούρα: Οι νέες μορφές εργασίας οδηγούν στην αποξένωση μεταξύ των συνεργατών, οπότε αποδυναμώνεται το ανθρώπινο κεφάλαιο, με αποτέλεσμα τη μείωση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας (αφού δύσκολα συζητιούνται οι ιδέες μεταξύ συνεργατών), αλλά και την απομάκρυνση από την εταιρική κουλτούρα. Ο ηγέτης, λοιπόν, θα πρέπει να διαμορφώσει τις συνθήκες για τη βελτίωση της κοινωνικότητας μεταξύ των μελών της ομάδας.

Διάλεξε από τα προγράμματά μας αυτό που ταιριάζει περισσότερο στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σου:

Digital Leadership ως Εργαλείο Διοίκησης: Δεξιότητες Διοίκησης

Αρχαία Κίνα: Μαθήματα Στρατηγικής και Ηγεσίας

Δεξιότητες Αυτοηγεσίας

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (HRM)

Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ηγεσία

Στρατηγική και Ηγεσία στον Ιαπωνικό Πολιτισμό

 

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.

www.YouGoCulture.com

Online διαδραστική πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπες στο www.act4Greece.gr Επίλεξε τη ∆ράση YOU GO CULTURE

Κάνε τη δωρεά σου με ένα κλικ στο

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ή με απ’ ευθείας κατάθεση ή μέσω internet, phone και mobile banking.

Πρόγραμμα Crowdfunding

Εξειδικευμένη γνώση με το κύρος του Πανεπιστημίου Αθηνών

E-Learning Προγράμματα

Συνεντεύξεις

Συνεντεύξεις: