Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Η άνοδος της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία, έχει σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις, καθώς συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης, ενισχύοντας την ορατότητα και την ισχύ των γυναικών στο επιχειρηματικό οικοσύστημα. Η άνοδος αυτή δεν είναι μόνο οικονομική αναγκαιότητα, αλλά και καθοριστικός παράγοντας για ένα πιο συμπεριληπτικό και ισότιμο κοινωνικό πλαίσιο.

Η ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα οφείλεται σε σημαντικούς κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες. Η αυξανόμενη συμμετοχή των γυναικών στην ανώτατη εκπαίδευση, και συνεπώς η αύξηση του κοινωνικού τους κεφαλαίου, έχει δημιουργήσει μια νέα γενιά μορφωμένων και καταρτισμένων γυναικών, προετοιμασμένων για τον επιχειρηματικό στίβο. Επιπλέον, οι στοχευμένες πολιτικές και τα προγράμματα ενίσχυσης από την πολιτεία και διεθνείς οργανισμούς παρέχουν τις απαραίτητες υποδομές και κίνητρα.

Παρά την προαναφερθείσα πρόοδο, εμπόδια όπως η ύπαρξη έμφυλων ανισοτήτων συνεχίζουν να αποτελούν τροχοπέδη. Η περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση είναι ένας από τους μεγαλύτερους φραγμούς για τις γυναίκες επιχειρηματίες στην Ελλάδα. Οι παραδοσιακές χρηματοπιστωτικές δομές προτιμούν διαχρονικά ανδρικές επιχειρήσεις, ενισχύοντας τις υφιστάμενες ανισότητες. Επιπλέον, οι κοινωνικές προσδοκίες που επιβάλλουν στις γυναίκες τον διττό ρόλο επαγγελματικής και οικογενειακής ευθύνης λειτουργούν ανασταλτικά για την επιχειρηματική τους εξέλιξη. Αυτό το φαινόμενο περιορίζει τις δυνατότητές τους, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο αναπαραγωγής της ανισότητας.

Η ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας είναι θεμελιώδης για τη μείωση του gender gap. Ωστόσο, η ουσιαστική αλλαγή απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση που περιλαμβάνει την ανάλυση των ταξικών διαστάσεων των ανισοτήτων. Η συζήτηση πρέπει να επικεντρωθεί στις πολυεπίπεδες δομές καταπίεσης που εμποδίζουν την ισότιμη πρόσβαση των γυναικών στον επιχειρηματικό κόσμο. Αυτές περιλαμβάνουν την κοινωνικοοικονομική κατάσταση, την έλλειψη δικτύων υποστήριξης και την περιορισμένη πρόσβαση σε πόρους. Η εφαρμογή μιας τέτοιας πολυδιάστατης προσέγγισης θα επιτρέψει τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού περιβάλλοντος που διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες για τις γυναίκες, επιτρέποντάς τους να αναπτύξουν και να αξιοποιήσουν το πλήρες δυναμικό τους.

 

Διάλεξε από τα προγράμματά μας αυτό που ταιριάζει περισσότερο στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σου:

Advanced Business Management

Reskilling και Upskilling: Μέθοδοι και Τεχνικές Οργάνωσης στην Επιχείρηση

Δημιουργία και Διαχείριση Αγροτικών Επιχειρήσεων

Διαχείριση Μικρών Επιχειρήσεων

Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός (Εκμάθηση του Λογισμικού Soft1 ERP)

Οικονομικά για Επιχειρήσεις

Επιχειρηματική Διοίκηση και Νέες Τάσεις στην Ελληνική και στην Παγκόσμια Οικονομία την Εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης

Εργαστήρια Δεξιοτήτων στην Εκπαίδευση. Διαθεματικές Προσεγγίσεις με Έμφαση στην Επιχειρηματικότητα

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

 

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.

www.YouGoCulture.com

Online διαδραστική πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπες στο www.act4Greece.gr Επίλεξε τη ∆ράση YOU GO CULTURE

Κάνε τη δωρεά σου με ένα κλικ στο

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ή με απ’ ευθείας κατάθεση ή μέσω internet, phone και mobile banking.

Πρόγραμμα Crowdfunding

Εξειδικευμένη γνώση με το κύρος του Πανεπιστημίου Αθηνών

E-Learning Προγράμματα

empty

Συνεντεύξεις

Συνεντεύξεις: