ΑΝΑΠΤΥΞΗ 9,29% ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟ 2021 Η ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ E-LEARNING ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Ο δείκτης ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας αυξήθηκε κατά την εβδομάδα έως την 5η Δεκεμβρίου 2021, μετά από πέντε συνεχής εβδομάδες πτώσης.

Πιο συγκεκριμένα, ο δείκτης έφτασε στις 87,5 μονάδες από τις 85,1 μονάδες της προηγούμενης εβδομάδας. Κατά την εβδομάδα αυτή αυξήθηκαν οι επιδόσεις του υποκλάδου της αγοράς εργασίας (κατά 1 μονάδα), και της υγείας και της ζήτησης / κατανάλωσης κατά 0,7 μονάδες. Μικρή μείωση σημειώθηκε μόνο στον υποδείκτη της κινητικότητας (μόλις κατά 0,1 μονάδες).

Για την Ευρωζώνη, της οποία τα στοιχεία που προσφέρονται από την Oxford Economics καθυστερούν κατά δύο εβδομάδες, ο δείκτης ανάκαμψης συνέχισε την πτωτική του πορεία κατά τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα. Πιο συγκεκριμένα από 86,7 μονάδες την εβδομάδα έως τις 14 Νοεμβρίου έφτασε στις 85,5 μονάδες την εβδομάδα έως τις 21 Νοεμβρίου. Η κατανάλωση, η οποία -όπως σημειώνει η Oxford Economics- ήταν η ελπίδα για την ανάκαμψη της Ευρωζώνης, σημείωσε ανησυχητική πτώση, υπογραμμίζοντας ότι τα αναζωπυρωμένα κρούσματα Covid-19 αποτελούν την κύρια απειλή για την καταναλωτική δραστηριότητα κατά τη χειμερινή περίοδο. Τόσο η κινητικότητα όσο και η υγεία μειώθηκαν και φαίνεται ότι θα καταγράψουν περαιτέρω μειώσεις με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον υπόλοιπο Νοέμβριο. Στα θετικά στοιχεία είναι ότι η παραγωγή βελτιώθηκε καθώς εμφανίστηκαν σημάδια ότι τα σημεία συμφόρησης στην προσφορά κορυφώνονται, ενώ ο δείκτης της αγοράς εργασίας ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδό του.

Προβλέψεις έως το 2024: Η Επιστροφή του Καλού Σεναρίου

Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. ανακοίνωσε ρυθμό μεγέθυνσης της τάξης του -1,9% το Q1, του 16,6% το Q2 και 13,4% το Q3 σε σχέση με τα αντίστοιχα τρίμηνα του 2020. Ο μέσος όρος του 9μήνου για την ΕΛ.ΣΤΑΤ. είναι 9,37%. Ο αντίστοιχος μέσος όρος του 9μήνου με βάση τις εκτιμήσεις της Oxford Economics είναι 8,57%.

Έτσι λοιπόν, χρησιμοποιώντας α) το πως η Oxford Economics εκτιμά ότι θα εξελιχθεί το τέταρτο τρίμηνο του 2021 και β) τα δύο ποσοστά που εκφράζουν το μέσο όρο του 9μήνου για την ΕΛ.ΣΤΑΤ. και την Oxford Economics, εκτιμάται ότι για το σύνολο του 2021 θα πρέπει να αναμένουμε ρυθμό μεγέθυνσης της τάξης του 9,29% για την ελληνική οικονομία.

Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει το ρυθμό μεγέθυνσης ανά τρίμηνο για το 2021 με βάση την ΕΛ.ΣΤΑΤ. και την Oxford Economics.

Αυτό μας οδηγεί στο να απορρίψουμε πιο συντηρητικές προβλέψεις που θεωρούσαν ότι ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ το 2021 θα είναι της τάξης του 6-7% περίπου και να επικεντρωθούμε περισσότερο στις εκτιμήσεις της Oxford Economics που εκτιμά ρυθμό μεγέθυνσης της τάξης του 8,57% για το 2021.

Ταυτόχρονα θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Consensus Economics προχώρησε σε αναθεώρηση των εκτιμήσεών της (Δεκέμβριος 2021) για την ελληνική οικονομία. Πιο συγκεκριμένα, αύξησε τον εκτιμώμενο ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ για το 2021 από 7% (στις εκτιμήσεις της του Νοεμβρίου) σε 7,6%, ενώ για το 2022 τις μείωσε από 4,1% σε 3,9%.

Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τις εκτιμήσεις για το ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ στην ελληνική οικονομία έως το 2024 με βάση διάφορους οργανισμούς καθώς και τις αναλυτικές εκτιμήσεις της Oxford Economics έως το 2024.

Πανδημία και Οικονομία

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο υποδείκτης της υγείας βελτιώνεται για πρώτη φορά μετά από δύο μήνες συνεχών μειώσεων καθώς παρατηρήθηκε κατά την εβδομάδα αυτή μείωση του μέσου αριθμού ημερήσιων κρουσμάτων λόγω της πανδημίας (από 6512 κατά μέσο όρο κάθε μέρα σε 5959 κατά μέσο όρο κάθε μέρα) και μικρή μείωση των θανάτων λόγω της πανδημίας (από 92,3 κατά μέσο όρο κάθε μέρα σε 90,9 κατά μέσο όρο κάθε μέρα).

 

Πηγή: ot.gr

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.

www.YouGoCulture.com

Online διαδραστική πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπες στο www.act4Greece.gr Επίλεξε τη ∆ράση YOU GO CULTURE

Κάνε τη δωρεά σου με ένα κλικ στο

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ή με απ’ ευθείας κατάθεση ή μέσω internet, phone και mobile banking.

Πρόγραμμα Crowdfunding

Βιβλία & Συμμετοχή σε Συλλογικές Εκδόσεις