ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Ίσως από τις κρισιμότερες μεταβλητές της οικονομίας είναι το πάγιο κεφάλαιο (πάγιο κεφάλαιο μείον αποσβέσεις συν επενδύσεις), το οποίο, τουλάχιστον μέχρι το 2020 στην ελληνική οικονομία, συρρικνωνόταν. Αυτό το μέγεθος μαζί με την εργασία παράγουν τον πλούτο μας. Συνεπώς οι επενδύσεις πρέπει να μεγεθυνθούν. Οι επενδύσεις περιλαμβάνουν υλικά και άυλα παραγωγικά υλικά (μηχανές, εξοπλισμός, software, κατασκευές) και συνήθως αναλύονται σε ιδιωτικές επιχειρηματικές επενδύσεις, ιδιωτικές κατασκευές, κυβερνητικές επενδύσεις και αποθέματα.

Οι ιδιωτικές επιχειρηματικές επενδύσεις είναι ένα μέγεθος που κινείται μετά το 2017 στο επίπεδο των 12 με 13 δισ. ευρώ. Πρόκειται για επενδύσεις που σκοπό έχουν να αυξηθεί η παραγωγή και να αντικαταστήσουν χρησιμοποιούμενα κεφαλαιουχικά αγαθά. Σε προηγούμενα σημειώματά μας έχουμε αναλύσει τις ανασχετικές επιδράσεις στην αύξησή τους (γραφειοκρατικές δομές, συστηματικός κίνδυνος, έλλειψη καινοτομίας κ.τ.λ.).

Τώρα έχει εμφανιστεί μια καινούργια ανασχετική επιρροή που συνδέεται με το ενεργειακό κόστος και συνακόλουθα με τον πληθωρισμό. Αυτή θα δραστηριοποιείται και το 2022 προκαλώντας αρνητική πίεση.

Οι επενδύσεις σε ιδιωτικές κατασκευές είναι ένα νούμερο που κινείται γύρω στα 1,6 δισ. ευρώ (στοιχεία Oxford Economics). Από την άλλη μεριά οι δημόσιες επενδύσεις τα επόμενα χρόνια (μέχρι δηλαδή το 2025) θα γνωρίσουν μια σημαντική άνοδο. Πρόκειται για ένα μέγεθος που τα πέντε τελευταία χρόνια κινούνταν γύρω στα 5 με 6 δισ. ευρώ. Το 2022 θα ανέλθει στα 12,2 δισ. ευρώ και θα παραμένει ανερχόμενο μέχρι το 2025 (14,2 δισ. το 2023). Γι’ αυτό και οι συνολικές επενδύσεις στη χώρα, από 18,9 δισ. ευρώ το 2020 και 21,4 το 2021, αναμένουμε να ανέλθουν στα 25,2 δισ. ευρώ το 2022, 27,8 το 2023, 27,5 το 2024 και 26,9 το 2025.

Μια τελευταία κατηγορία επενδύσεων είναι η δημιουργία αποθεμάτων που το 2021 γνώρισε μια εξαιρετική αύξηση και ανήλθε στα 9,4 δισ. ευρώ (από 2,7 δισ. ευρώ το 2020). Έτσι, το 2022 και τα επόμενα χρόνια αναμένουμε να κατέλθει στα φυσιολογικά και αναμενόμενα επίπεδα των 2 δισ. ευρώ, προκαλώντας μείωση στο συνολικό μέγεθος των επενδύσεων. Εξάλλου οι αυξήσεις των τιμών κάνουν εξαιρετικά προσοδοφόρα τη διάθεση αποθεματοποιημένων προϊόντων. Τον χρόνο που πέρασε, εγκαίρως το ΥΠΑΝ διαμόρφωσε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο επενδύσεων που στηρίζεται κυρίως σε δύο βασικά νομοθετήματα. Τον Ν. 4864/2021 περί Στρατηγικών Επενδύσεων και τον Αναπτυξιακό Νόμο (είναι εξαιρετικά οργανωμένος) που θα ψηφιστεί αμέσως μετά τις γιορτές. Μαζί με αυτόν όμως θα πρέπει να προστεθούν τρεις σοβαρές πρωτοβουλίες σ’ αυτόν τον χώρο. Το πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (που δίνει επιχορηγήσεις και δάνεια), του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (απολιγνιτοποίηση) και του νόμου για το ΕΣΠΑ όπως θα παρουσιαστεί μετά τις γιορτές.

Το παραπάνω πλαίσιο είναι εξαιρετικά πλούσιο. Εφόσον αξιοποιηθεί προς την κατεύθυνση της οργανωμένης ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων επενδυτών (χρειάζεται ένα πολύ μεγάλο ενημερωτικό πρόγραμμα), της βελτίωσης των δημόσιων σχέσεων της Ελλάδας και της εξασφάλισης μιας αξιόλογης πολιτικής σταθερότητας (που νομίζω ότι έχουμε), τότε τα αποτελέσματα θα είναι ιδιαίτερα θετικά. Η Ελλάδα τελικά δεν είναι μόνο πανδημία και τυφλός πολιτικός ανταγωνισμός. Υπάρχει μέλλον.

Πηγή: εφημερίδα Τα Νέα, 20 Δεκεμβρίου 2021

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.

www.YouGoCulture.com

Online διαδραστική πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπες στο www.act4Greece.gr Επίλεξε τη ∆ράση YOU GO CULTURE

Κάνε τη δωρεά σου με ένα κλικ στο

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ή με απ’ ευθείας κατάθεση ή μέσω internet, phone και mobile banking.

Πρόγραμμα Crowdfunding

Βιβλία & Συμμετοχή σε Συλλογικές Εκδόσεις