Η ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ

Η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να ανακάμψει κατά τρόπο ισχυρό το 2021 (+4,9%), καθώς οι σημαντικότερες οικονομίες θα ανοίξουν ξανά στην οικονομική δραστηριότητα και το παγκόσμιο εμπόριο θα αναπτυχθεί ξανά. Παρ’ όλα αυτά, η ανάκαμψη θα είναι ανισομερής, αντικατοπτρίζοντας τις διαρθρωτικές δυνατότητες των οικονομιών και τη διαθεσιμότητα των εμβολίων. Η Ασία (χωρίς την Ιαπωνία) θα παρουσιάσει την υψηλότερη ανάκαμψη (+7,2%), προετοιμάζοντας την ασιατική οικονομική επικράτηση τη δεκαετία που διερχόμαστε. Η ευρωζώνη θα εμφανίσει υψηλό ρυθμό μεγέθυνσης (+4,8%) και θα ακολουθήσουν οι G7, ως ομάδα χωρών, η Λατινική Αμερική, η Αφρική και η Μέση Ανατολή, η οποία θα βρεθεί αντιμέτωπη με την περιορισμένη ζήτηση πετρελαίου. Ο πληθωρισμός, παρά τους φόβους που κατά καιρούς πυροδοτούνται από επιμέρους ενδείξεις, αναμένεται να παραμείνει, παγκοσμίως σταθερός, γύρω στο 2,4%, με την ευρωζώνη να εμφανίζει τον μικρότερο ρυθμό ανόδου, πολύ μικρότερου του στόχου, γύρω στο 0,9%. Εξ αυτού συμπεραίνεται ότι η νομισματική πολιτική στην ευρωζώνη θα παραμείνει ιδιαίτερα ελαστική, όπως εξάλλου έχει ήδη ανακοινωθεί. Παραλλήλως, και τα επιτόκια θα παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα γύρω στο 1 με 1,5%. Η κυριότερη μεταβλητή που θα επηρεάσει τις οικονομικές εξελίξεις είναι βεβαίως η διαθεσιμότητα του εμβολίου και η συνακόλουθη σύνδεση της διαθεσιμότητάς του με τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης. Όσο τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης διατηρούνται, τόσο οι αισιόδοξες προβλέψεις απομειώνονται.

Αυτή είναι και η περίπτωση της Ελλάδας, όπου δυστυχώς, δεδομένου ότι η θετική επίδραση από τη διαθεσιμότητα του εμβολίου δεν αναμένεται να παρατηρηθεί τους πρώτους μήνες του 2021, αναμένουμε άλλο ένα υφεσιακό τρίμηνο με την είσοδο του 2021. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να μειωθεί ο προσδοκώμενος ρυθμός ανόδου για την ελληνική οικονομία για το 2021 ίσως και λίγο χαμηλότερα από την ευρωζώνη. Πάντως, οι εξελίξεις αυτές προμηνύουν μία εκρηκτική άνοδο της οικονομικής δραστηριότητας το 2022 για τον κόσμο, αλλά ιδιαίτερα για την Ελλάδα, η οποία διαθέτει μια ιδιαίτερα ισχυρή συμμετοχή στα ευρωπαϊκά κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης.

Πρώτη δημοσίευση: εφημερίδα Real News, 3 Ιανουαρίου 2021

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.

www.YouGoCulture.com

Online διαδραστική πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπες στο www.act4Greece.gr Επίλεξε τη ∆ράση YOU GO CULTURE

Κάνε τη δωρεά σου με ένα κλικ στο

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ή με απ’ ευθείας κατάθεση ή μέσω internet, phone και mobile banking.

Πρόγραμμα Crowdfunding

Βιβλία & Συμμετοχή σε Συλλογικές Εκδόσεις