ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ 2ΟΥ LOCKDOWN

Είναι φυσικό να μας απασχολεί η οικονομική πλευρά των επιδημιολογικών αποφάσεων. Θα πρέπει να προσέξουμε ότι οι σημερινές αποφάσεις για το lockdown είναι αρκετά διαφορετικές από αυτές του Μαρτίου του 2020 επειδή τότε είχαμε κλείσιμο ολόκληρων μερών του παραγωγικού τομέα. ενώ τώρα έχουμε ηπιότερα χαρακτηριαστικά. Το δεύτερο λοιπόν τρίμηνο του 2020 το ΑΕΠ της οικονομίας το αναμέναμε (Οκτώβριος 2020) μειωμένο κατά 8,37 δις ευρώ σε σύγκριση με την εικόνα που αναμενόταν να έχει πριν την εμφάνιση της πανδημίας (στοιχεία Ιανουαρίου 2020). Αυτό σημαίνει ότι σε επίπεδο μήνα το αντίστοιχο κόστος μείωσης είναι της τάξης των 2,79 δις ευρώ.

Η παραπάνω μείωση σε επίπεδο τριμήνου είναι μια μείωση κατά 16,85% (από 49,64 δις ευρώ σε 41,27 δις ευρώ) σε σχέση με αυτό που αναμενόταν πριν την εμφάνιση της πανδημίας ή κατά 15,23% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, με βάση τα στοιχεία του Οκτωβρίου 2020 (από 48,68 δις ευρώ σε 41,27 δις ευρώ).

Προσπαθώντας να εκτιμήσουμε το κόστος του 2ου lockdown μπορούμε να μειώσουμε την παραγωγή του τέταρτου τριμήνου του 2020 κατά τα 2,79 δις ευρώ. Τότε το ΑΕΠ του τριμήνου αυτού θα μειωθεί από 44,93 δις ευρώ (που αναμενόταν να επιτευχθεί με βάση τα στοιχεία του Οκτωβρίου 2020) σε 42,14 δις ευρώ. Πρόκειται για μια μείωση κατά 6,21% σε σχέση με το ΑΕΠ που αναμενόταν να παραχθεί το τέταρτο τρίμηνο πριν την εμφάνιση του δεύτερου ολικού lockdown (από 44,93 δις ευρώ σε 42,14 δις ευρώ) με βάση τα στοιχεία του Οκτωβρίου 2020.

Στην περίπτωση που εν τέλει αυτή είναι η εικόνα του τέταρτου τριμήνου του 2020, το συνολικό ΑΕΠ για το έτος αναμένεται να διαμορφωθεί σε 175,17 δις ευρώ (48,02 δις το Q1, 41,27 δις ευρώ το Q2, 43,75 δις ευρώ το Q3 και 42,14 δις ευρώ το Q4 του 2020). Πρόκειται για μείωση κατά 9,7% σε σχέση με το ΑΕΠ του προηγούμενου έτους (από 194,08 δις ευρώ σε 175,17 δις ευρώ). Η αντίστοιχη εικόνα για το ρυθμό μεγέθυνσης του 2020 πριν την εμφάνιση του δεύτερου lockdown ήταν ότι αναμέναμε ύφεση της τάξης του 8,31%.

Λόγω όμως των διαφορετικών (ηπιότερων) χαρακτηριστικών του 2ου lockdown εάν υποθέσουμε ότι το κόστους του δεύτερου lockdown εν τέλει θα είναι το μισό από αυτό του πρώτου lockdown και μειώσουμε την παραγωγή του τέταρτου τριμήνου του 2020 κατά το μέγεθος των 1,39 δις ευρώ λόγω του νέου lockdown, το ΑΕΠ του τριμήνου αυτού θα μειωθεί από 44,93 δις ευρώ (που αναμενόταν να επιτευχθεί με βάση τα στοιχεία του Οκτωβρίου 2020) σε 43,53 δις ευρώ. Πρόκειται για μια μείωση κατά 3,11% σε σχέση με το ΑΕΠ που αναμενόταν να παραχθεί το τέταρτο τρίμηνο πριν την εμφάνιση του δεύτερου ολικού lockdown (από 44,93 δις ευρώ σε 43,53 δις ευρώ).

 Στην περίπτωση αυτή η εικόνα του τέταρτου τριμήνου του 2020 το συνολικό ΑΕΠ για το έτος αναμένεται να διαμορφωθεί σε 176,57 δις ευρώ (48,02 δις το Q1, 41,27 δις ευρώ το Q2, 43,75 δις ευρώ το Q3 και 43,53 δις ευρώ το Q4 του 2020). Τελικά αναμένουμε μείωση κατά 9,02% σε σχέση με το ΑΕΠ του προηγούμενου έτους (από 194,08 δις ευρώ σε 176,57 δις ευρώ).

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.

www.YouGoCulture.com

Online διαδραστική πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπες στο www.act4Greece.gr Επίλεξε τη ∆ράση YOU GO CULTURE

Κάνε τη δωρεά σου με ένα κλικ στο

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ή με απ’ ευθείας κατάθεση ή μέσω internet, phone και mobile banking.

Πρόγραμμα Crowdfunding

Βιβλία & Συμμετοχή σε Συλλογικές Εκδόσεις