ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 2020

Με βάση τα πρόσφατα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας για τους δείκτες κρατικής αποτελεσματικότητας για το έτος 2020, η Ελλάδα παρουσιάζει σημαντική βελτίωση στους περισσότερους από τους δείκτες, όπως φαίνεται και από το παρακάτω Διάγραμμα. Η Ελλάδα ουσιαστικά κατά τα τελευταία 3 με 4 έτη παρουσιάζει κάθε χρόνο βελτιώσεις στους εν λόγω δείκτες, χωρίς ωστόσο να έχει καταφέρει ακόμα να φτάσει στα επίπεδα που βρισκόταν η κρατική αποτελεσματικότητα στα πρώτα έτη της δεκαετίας του 2000.

Διάγραμμα 1. Κρατική Αποτελεσματικότητα στην Ελλάδα

 

           Πηγή: World Bank – Governance Effectiveness Indicators.

Σημείωση: Η Παγκόσμια Τράπεζα υπολογίζει τους εν λόγω δείκτες από το 1996 και στους τελευταίους υπολογισμούς της για το 2020 συμπεριλαμβάνονται 214 χώρες.

 

Όσον αφορά στην "κυβερνητική αποτελεσματικότητα" (governmenteffectiveness) που ουσιαστικά είναι ένας δείκτης που καταγράφει την ποιότητα των παρεχόμενων δημοσίων υπηρεσιών και το βαθμό ανεξαρτησίας του κρατικού μηχανισμού από πολιτικές πιέσεις η Ελλάδα κατατάσσεται το 2020 στην 65η θέση μεταξύ 214 χωρών, ενώ είχε λάβει την 72η θέση το 2019.

Ταυτόχρονα, η Ελλάδα κέρδισε το 2020 τρείς θέσεις στην κατάταξη στο δείκτη "ποιότητας των θεσμών και κανονισμών" (regulatoryquality) (59η θέσηto 2020 από 62η θέση το 2019) που μετράειτην ικανότητα των μηχανισμών εξουσίας να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν υγιείς πολιτικές και ρυθμίσεις που επιτρέπουν την προώθηση και ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα.

Επιπρόσθετα, η Ελλάδα βελτίωσε τη θέση της στην κατάταξη όσον αφορά στο δείκτη «αντιμετώπισης της διαφθοράς» (controlofcorruption) (87η θέση το 2020 από 88η θέση το 2019) που μετράτο βαθμό με τον οποίο ασκείται η δημόσια εξουσία για παράνομο (μικρό ή μεγάλο)  προσωπικό όφελος, καθώς και τη διάβρωση των μηχανισμών εξουσίας από τις πολιτικο-οικονομικές ελίτ και τα ιδιωτικά συμφέροντα.

Όσον αφορά στη «φωνή και λογοδοσία» (voice and accountability), που μετράει το βαθμό στον οποίο οι πολίτες μπορούν συμμετέχουν ελεύθερα και αξιόπιστα στην επιλογή της κυβέρνησής τους, στις διαδικασίες και έκταση της λογοδοσίας των δομών εξουσίας καθώς και το βαθμό ελεύθερης έκφρασης των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης,  η Ελλάδα βελτίωσε τη βαθμολογία της με αποτέλεσμα να κερδίσει δύο θέσεις στη διεθνή κατάταξη (58η θέση το 2020, από 60η θέση το 2019). 

Σημαντική ήταν και η βελτίωση στο δείκτη «κράτος δικαίου» (ruleoflaw) που μετρά το βαθμό στον οποίο οι κοινωνικοί εταίροι έχουν εμπιστοσύνη αλλά και τηρούν τους κανόνες της κοινωνίας, και ιδίως: την ποιότητα εκτέλεσης των συμβάσεων, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, την αστυνομία και τα δικαστήρια, καθώς και την πιθανότητα εμφάνισης εγκληματικότητας και βίας. Στον εν λόγω δείκτη η Ελλάδα βελτίωσε την κατάταξή της κατά πέντε θέσεις (78η θέση το 2020 από 83η θέση το 2019).

Ο μόνος δείκτης στον οποίο η Ελλάδα παρουσίασε επιδείνωση το 2020 είναι αυτός της «πολιτικής σταθερότητας/μη βία» (politicalstability / absenceofviolence). Ο δείκτης αυτό μετράει το ενδεχόμενο αποσταθεροποίησης ή ανατροπής της κυβέρνησης από εξωθεσμικές διαδικασίες και ενέργειες συμπεριλαμβανομένων της πολιτικής βίας και της τρομοκρατίας. Στον εν λόγω δείκτη η Ελλάδα έχασε έξι θέσεις (104η θέση το 2020 από 98η θέση το 2019).

Η βελτίωση κατά το 2020 στους εν λόγω δείκτες αποτελεί θετικό σήμα προς τις διεθνείς αγορές και δημιουργεί νέες προοπτικές για την ελληνική οικονομία αναφορικά με τις αναμενόμενες διαβαθμίσεις που θα λάβει από τους διεθνείς Οίκους Αξιολόγησης αλλά και αναφορικά με την προσέλκυση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων.

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.

www.YouGoCulture.com

Online διαδραστική πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπες στο www.act4Greece.gr Επίλεξε τη ∆ράση YOU GO CULTURE

Κάνε τη δωρεά σου με ένα κλικ στο

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ή με απ’ ευθείας κατάθεση ή μέσω internet, phone και mobile banking.

Πρόγραμμα Crowdfunding

Εξειδικευμένη γνώση με το κύρος του Πανεπιστημίου Αθηνών

E-Learning Προγράμματα

empty

Συνεντεύξεις

Συνεντεύξεις: