ΠΩΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η ιστορική παρατήρηση δείχνει ότι όταν οι προβιομηχανικές κοινωνίες εξελίσσονται σε βιομηχανικές, οι υλιστικές αξίες γίνονται κυρίαρχες και όταν στη συνέχεια οι βιομηχανικές κοινωνίες δίνουν τη θέση τους στις μεταβιομηχανικές, τα επίπεδα ευημερίας αυξάνονται και καλλιεργούνται οι μεταϋλιστικές αξίες.

Οι υλιστικές αξίες εκφράζουν σε γενικές γραμμές την ανάγκη για φυσική και οικονομική ασφάλεια, κοινωνική σταθερότητα και σεβασμό στην παράδοση και την εξουσία. Οι μεταϋλιστικές αξίες, από την άλλη, αναφέρονται στην ανάγκη του ατόμου για αυτοέκφραση, αυτονομία, αυτοπραγμάτωση, προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών και εκδήλωση κοινωνικών ευαισθησιών. Η συζήτηση για τον γάμο των ομόφυλων είναι ένα καλό παράδειγμα μεταϋλιστικού προβληματισμού με ευρύτερη σημασία από αυτήν του περιγραφόμενου κοινωνικού θεσμού.

Ο μεταϋλισμός, όρος που καθιερώθηκε από τον πολιτικό επιστήμονα Ronald Inglehart (1934–2021) στο βιβλίο του «The Silent Revolution» του 1977, αποτελεί λοιπόν παράδειγμα μιας θεωρίας που υποστηρίζει τον αξιακό προσανατολισμό και την κοινωνική, οικονομική και πολιτική συνάφεια ενός νέου συνόλου αξιών στις κοινωνίες. Από τη στιγμή που η ικανοποίηση βασικών αγαθών μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη, τα άτομα «σκαρφαλώνουν» στην κλίμακα αναγκών έχοντας ως σωρευτικό αποτέλεσμα η συλλογική εστίαση να μετατοπίζεται σταδιακά σε μη υλικά αγαθά και μη υλιστικούς στόχους.

Να σημειωθεί ότι για όσους ασχολούνται με τις προβλέψεις και το foresight στην οικονομία και την κοινωνία η πορεία εξέλιξης των κοινωνικών συμπεριφορών είναι εξαιρετικής σημασίας, επειδή είναι γνωστό ότι μεταβάλλονται εξαιρετικά αργά και γι’ αυτό έχουν υψηλή προβλεπτική αξία.

Κοιτώντας τις μεταβολές στο παγκόσμιο πολιτισμικό χάρτη (Inglehart–Welzel Cultural Map) της World Value Survey (WVS) - το μεγαλύτερο διακρατικό πρόγραμμα έρευνας αξιών που ξεκίνησε το 1981 υπό την καθοδήγηση του Inglehart και διεξάγεται σε κύματα ανά περίπου πέντε έτη - η μετατόπιση από τον υλισμό στον μεταϋλισμό χαρακτηρίζει πράγματι ένα αυξανόμενο μερίδιο του πληθυσμού στις φιλελεύθερες μεταβιομηχανικές οικονομίες.

Μπορούμε ωστόσο να πούμε πως παρατηρείται μια ανάλογη μεταστροφή στην ελληνική κοινωνία;

Αξιοποιώντας α) το πρόγραμμα της WVS το οποίο ενδείκνυται για συγκριτική διεθνή ανάλυση και β) τη συνεργασία του ΕΚΠΑ με την Metron Analysis για πιο λεπτομερή επίκαιρα δεδομένα, οι απαντήσεις των Ελλήνων σε ορισμένες ενδεικτικές, κρίσιμες περιοχές ενδιαφέροντος προσφέρονται για χρήσιμα συμπεράσματα.

Προτού παρουσιαστούν ορισμένα από τα δεδομένα (απαιτείται βαθύτερη ανάλυση), πρέπει να σημειωθεί πως η επικράτηση μεταϋλιστικών αξιών σε μια κοινωνία αναμένεται, από τη σχετική βιβλιογραφία, να συνεπάγεται απόψεις και αντιλήψεις που εκφράζουν χαμηλότερο προβληματισμό όσον αφορά την οικονομική ασφάλεια, λιγότερη έμφαση στη θρησκεία, επιδίωξη ισότητας και πιο «ρευστούς» ρόλους των φύλλων, αυξανόμενη ανοχή προς τα ομοφυλόφιλα άτομα και υψηλή προτεραιότητα στην προστασία του περιβάλλοντος.

Διάγραμμα 1 Ανεξάρτητα από το εάν ανήκετε σε κάποια συγκεκριμένη θρησκεία, πόσο θρησκευόμενος θα λέγατε ότι είστε σε μία κλίμακα από το 0 έως το 10 όπου 0 σημαίνει καθόλου θρησκευόμενος και 10 πολύ θρησκευόμενος;

Στην περιοχή εξέτασης της θρησκείας, προκύπτει ότι ανεξάρτητα αν ασπάζονται κάποια θρησκευτικό δόγμα, περίπου 7 στους 10 Έλληνες πολίτες δηλώνουν σταθερά ότι είναι ουσιαστικά πολύ (6–8) ή και πάρα πολύ (9–10) θρησκευόμενοι.

Διάγραμμα 2 Σημαντικό στη ζωή η θρησκεία: συμφωνώ απόλυτα (1) – διαφωνώ απόλυτα (4).

Συγκριτικά μάλιστα με τους πολίτες των άλλων χωρών, οι Έλληνες αποκλίνουν σημαντικά στη σημασία που δίνουν στη θρησκεία.

Διάγραμμα 3 Η εργασία πρέπει πάντα να έρχεται πρώτη, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει λιγότερο ελεύθερο χρόνο: συμφωνώ απόλυτα (1) – διαφωνώ απόλυτα (5).

Αναφορικά με τη σημασία που δίνουν οι Έλληνες στην εργασία, από την συγκριτική ανάλυση γίνεται φανερό ότι αυτή είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντική.

Διάγραμμα 4 Όταν δεν υπάρχουν αρκετές δουλειές, οι άνδρες θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερο δικαίωμα σε μία δουλειά από τις γυναίκες.

Στο ζήτημα της σχέσης των δύο φύλλων, όπως εξετάζεται εδώ, οι Έλληνες πολίτες τείνουν να διαφωνούν με την άποψη περί της προτεραιότητας των ανδρών στην εργασία έναντι των γυναικών, αλλά αυτό αφορά περίπου 6 στους 10.

Διάγραμμα 5 Όταν οι θέσεις εργασίας είναι σπάνιες, οι άνδρες θα πρέπει να έχουν περισσότερα δικαιώματα σε μια δουλειά από τις γυναίκες: συμφωνώ απόλυτα (1) – διαφωνώ απόλυτα (5).

Η διεθνής ανάλυση διαμορφώνει μια ανάλογη εικόνα, με τις σχετικές απόψεις των Ελλήνων να είναι σε απόλυτο επίπεδο μοιρασμένες, συγκριτικά όμως τάσσονται σαφώς περισσότερο υπέρ των μεγαλύτερων δικαιωμάτων στην εργασία για τους άνδρες (3.09 έναντι 4.14 κατά μέσο όρο λοιπών χωρών).

Διάγραμμα 6 Οι ομοφυλόφιλοι άνδρες και γυναίκες θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να ζουν τη ζωή τους όπως θέλουν.

Όσον φορά τώρα την άποψη περί της ελευθερίας των ομοφυλόφιλων ατόμων να ζουν τη ζωή τους όπως επιθυμούν, περίπου 1 στους 2 των ερωτηθέντων στην ελληνική κοινωνία εμφανίζονται σύμφωνοι, ενώ σταθερά 1 στους 5 διαφωνούν.

Διάγραμμα 7 Τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια είναι εξίσου καλοί γονείς με τα άλλα ζευγάρια: συμφωνώ απόλυτα (1) – διαφωνώ απόλυτα (5).

Αν μάλιστα η περιοχή εξέτασης της ανοχής στην ομοφυλοφιλία τοποθετηθεί στη διεθνή διάσταση, στο θέμα της γονεϊκότητας των ομόφυλων ζευγαριών, προκύπτει πως η απόκλιση στις απόψεις των Ελλήνων με αυτές των πολιτών από τις χώρες αναφοράς είναι φανερά μεγάλη. Οι Έλληνες διαφωνούν (σχετικά και απόλυτα) με την ανατροφή των παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια (3,99 έναντι 2,18 κατά μέσο όρο λοιπών χωρών). 

Διάγραμμα 8 Ακολουθούν δύο δηλώσεις που κάνουν μερικές φορές οι άνθρωποι όταν συζητούν για το περιβάλλον και την οικονομική μεγέθυνση. Ποιο από αυτά έρχεται πιο κοντά στη δική σας άποψη.

Τέλος, στην κρίσιμη περιοχή της φροντίδας του περιβάλλοντος, τα αποτελέσματα δείχνουν πως το 39,3% των Ελλήνων θεωρούν πως η οικονομική μεγέθυνση και η δημιουργία θέσεων εργασίας πρέπει να είναι η κορυφαία προτεραιότητα, ακόμη και αν το περιβάλλον επιβαρύνεται σε κάποιο βαθμό, ποσοστό που είναι υψηλότερο από το μέσο όρο (32,7%) των λοιπών χωρών, ιδίως όσον αφορά τη σύγκριση με τις ευρωπαϊκές χώρες.

Συμπερασματικά λοιπόν, η απάντηση στο ερώτημα για τον βαθμό εξάπλωσης του μεταϋλισμού στην ελληνική κοινωνία βρίσκεται στην άποψη πως οι υλιστικές αξίες μάλλον διατηρούν μια ισχυρή ενισχυμένη θέση, επιβεβαιώνοντας έτσι τα ευρήματα της WVS.

Η εξέλιξη του πολιτισμικού χάρτη της WVS, στον οποίο η θέση της Ελλάδας αποτυπώνεται σε τρία κύματα μελέτης των αξιών (1996, 2010–14, 2017–2022), δείχνει άλλωστε πως αν και οι Έλληνες τη δεκαετία του 1990 εμφάνιζαν μια μικρή κλίση προς τον μεταϋλισμό, την τελευταία δεκαετία οι απόψεις τους τοποθετούνται σε μια πιο ισορροπημένη θέση στα δύο δίπολα των αξιών που συγκροτούν τους άξονες του χάρτη: 1) παραδοσιακές αξίες έναντι κοσμικών αξιών και 2) αξίες επιβίωσης έναντι αξιών αυτοέκφρασης.

Η εξέλιξη μεταξύ των τριών κυμάτων έρευνας φανερώνει πιο συγκεκριμένα, στα επί μέρους πολιτισμικά δίπολα, μια μετατόπιση της ελληνικής κοινωνίας προς περισσότερο βιοποριστικές/υλιστικές αξίες, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζει μια μη γραμμική αλλά συνολικά αισθητή μετατόπιση προς πιο παραδοσιακές αξίες μέσα στο εξεταζόμενο χρονικό διάστημα.

Κατά τη γνώμη μας είναι εμφανής κυρίως η επίδραση της οικονομικής κρίσης του 2010–2017 στις απόψεις της κοινωνίας που επέφερε μία αντιστροφή στην εξέλιξη των κοινωνικών αξιών κυρίως σε σύγκριση τις ευρωπαϊκές χώρες. Ίσως και το πληθωριστικό επεισόδιο του 2022 που λειτούργησε αρνητικά στην ομαλή εξέλιξη του επιπέδου (υλικής και πνευματικής ευημερίας. Η προτεραιότητα της βελτίωσης ή της αποκατάστασης του βιοτικού επιπέδου έχει ενισχυθεί. Πάντως ο ρόλος των πολιτικών ηγεσιών είναι σύνθετος, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής πρωτοπορίας και όχι απλώς η άσκηση πολιτικής που εδράζεται στην αντανάκλαση των κοινωνικών προτιμήσεων ανεξαρτήτως πολιτικών απόψεων. Και αυτή είναι η πεμπτουσία της πολιτικής.

Πηγή: liberal.gr, 20/1/2024

 

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.

www.YouGoCulture.com

Online διαδραστική πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπες στο www.act4Greece.gr Επίλεξε τη ∆ράση YOU GO CULTURE

Κάνε τη δωρεά σου με ένα κλικ στο

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ή με απ’ ευθείας κατάθεση ή μέσω internet, phone και mobile banking.

Πρόγραμμα Crowdfunding

Βιβλία & Συμμετοχή σε Συλλογικές Εκδόσεις

  •  
  • 1 από 7

Συνεντεύξεις

Συνεντεύξεις:

4/9/2019 - Ο Π. Πετράκης, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος E-Learning του ΕΚΠΑ, μιλάει για το Πρόγραμμα στην εκπομπή Ράδιο City, στο σταθμό Αθήνα 9.84 (audio).

Π. Πετράκης: Δεν υπάρχει ανάγκη για νέα δημοσιονομικά μέτρα (audio) – Συνέντευξη στο Πρώτο Πρόγραμμα και στην εκπομπή «Αναμενόμενα και Μη» με την Κωνσταντίνα Δημητρούλη - 23 Απριλίου 2018

3.3.2018 / Ο Παναγιώτης Πετράκης μιλάει για το βιβλίο του ‘’Να το πεις της νύχτας σου’’ στο ραδιοφωνικό σταθμό 9.84, στην εκπομπή “Και γύρω γύρω πόλη” με τον Γιάννη Θεοδόση και τη Φρόσω Ζαγορίτου

26.2.2018 - Ο Παναγιώτης Πετράκης σε α΄ πρόσωπο | diastixo.gr

26.2.2018 – Όλα ξεκινούν με μια δολοφονία. Το πρώτο λογοτεχνικό βιβλίο του καθηγητή Οικονομικών Παναγιώτη Πετράκη -Μία αστυνομική ιστορία | iefimerida

24.2.2018 – Το μυθιστόρημα του καθηγητή Πετράκη έχει έντονα στοιχεία θρίλερ καθώς καταπιάνεται με τις προσπάθειες για την εξιχνίαση ενός φόνου που συμπορεύονται με όσα σημαντικά ορίζουν τις ζωές των πρωταγωνιστών του: το τυχαίο, τη συντροφικότητα, την ευτυχία, την αβεβαιότητα, την απώλεια | Πρώτο Θέμα

22.2.2018 – «Να το πεις της νύχτας σου»: Το πρώτο λογοτεχνικό βιβλίο του Καθηγητή Οικονομικών Παναγιώτη Πετράκη | www.cnn.gr

- 22.2.2018 – Ωραίο αστυνομικοπολιτικό βιβλίο και ένα ισχυρό δοκίμιο για την κρίση από τον καθηγητή πανεπιστημίου Παναγιώτη Πετράκη (“Να το πεις της νύχτας σου”) | Athens Voice – Στέφανος Τσιτσόπουλος

- 21.2.2018 – Ξαφνιάζει ευχάριστα ο έγκριτος Καθηγητής Οικονομικών του ΕΚΠΑ, με την μεταφυσική – αστυνομική ιστορία, την οποία υπογράφει (“Να το πεις της νύχτας σου”) | Antenna.gr/news

- 20.2.2018 – Στα χρόνια της κρίσης διαδραματίζεται στην Αθήνα μία μεταφυσική – αστυνομική ιστορία. Η εξέλιξή της θα καθοριστεί από τις δυνάμεις της τυχαιότητας και των ανθρώπινων σχέσεων. (“Να το πεις της νύχτας σου”) | Protothema.gr

- 20.2.2018 – Το πρώτο λογοτεχνικό βιβλίο του Καθηγητή Οικονομικών Παναγιώτη Πετράκη (“Να το πεις της νύχτας σου”)| Newsbeast

- 20.2.2018 – «Να το πεις της νύχτας σου» – Η πρώτη λογοτεχνική «απόπειρα» του Καθηγητή Οικονομικών Παναγιώτη Πετράκη | Alfavita.gr

- 20.2.2018 – “Να το πεις της νύχτας σου’’, μια μεταφυσική – αστυνομική ιστορία στην Αθήνα της κρίσης Μαρία Αλεξίου | Athens Voice

- 20.2.2018 – Ο Παναγιώτης Πετράκης μιλά στο φακό του Culturenow.gr για το μυθιστόρημά του, «Να το πεις της Νύχτας σου»

-24/01/2018 | Συνέντευξη του Π. Ε. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών ΕΚΠΑ, για το Eurogroup της Δευτέρας 22/01/18 στον Παύλο Τσίμα και στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ. Ηχητικό απόσπασμα της εκπομπής στις 24/01/2018, 10:00

15/01/17 - Συνέντευξη του Π. Ε. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών ΕΚΠΑ, στο τηλεοπτικό δίκτυο της γερμανικής τηλεόρασης ZDF στο πλαίσιο ρεπορτάζ για τις κινητοποιήσεις της 15ης Ιαν. 18 με τίτλο “Proteste gegen Sparmaßnahmen”

17/12/17 - Συνέντευξη του Π. Ε. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών ΕΚΠΑ, στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ | Καλημέρα (Γ. Αυτιάς)

13/12/2017 - Συνέντευξη του Π. Ε. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών ΕΚΠΑ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha 989

17/07/17 – «Έξοδος στις Αγορές» | Συνέντευξη του Π. Ε. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ στο Ραδιόφωνο 24/7

18/06/2017 - "Eurogroup και Τετάρτη Προγραμματική Περίοδος" – Συνέντευξη του Π. Ε. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ, στον ΑΘΗΝΑ 9.84 – Εκπομπή: Και γύρω γύρω πόλη με τους Γιάννη Θεοδόση και Φρόσω Ζαγορίτου

01/03/2017 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ | Πρώτη Γραμμή (Β. Λυριτζής – Δ. Οικονόμου)

01/03/2017 - Συνέντευξη στο διαδικτυακό κανάλι του CNN Greece (Τάσος Οικονόμου)

25/02/2017 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Epsilon TV (Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων – Φαίη Μαυραγάνη)

16-2-2017 | Συμμετοχή στην εκπομπή Action Θέμα στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24 με θέμα: Ευρώ ή Δραχμή

13/11/2016 Τα πρόσωπα του Σαββατοκύριακου" Alpha 989

12/11/2016 Εκπομπή "Europe" ΕΡΤ1 

20/10/2016 - Τοποθέτηση στην παρουσίαση βιβλίου "Η Εγκυκλοπέδεια του Μάγκα" του Νίκου Τσακνή

13/7/2016 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΡΤ1

28/6/2016 - Συμμετοχή στην εκπομπή Χ2 στο κανάλι Action24

24/06/2016 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ANT1 στo Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων

23/06/2016 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ στην εκπομπή Τώρα

06/06/2016 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΡΤ1 - STUDIO 3

26/05/2016 - Συνέντευξη στον Α. Λιάρο στο Αιχμή ραδιόφωνο

25/05/2016 - Συνέντευξη στον Π. Τσίμα στο ΣΚΑΙ ραδιόφωνο

24/05/2016 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Focus, ΕΡΤ Τηλεόραση

24/05/2016 - Συνέντευξη στο Γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο ZDF

23/05/2016 - Δήλωση στην εφημερίδα «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» στο πλαίσιο ρεπορτάζ – αφιερώματος με τίτλο: "Brexit or not"

10/05/2016 -  'Συνέντευξη στην εκπομπή Studio 3 της ΕΡΤ1"

30/04/2016 - 'Αρθρο στην εφημερίδα "RealNews"

28/04/2016 -  'Αρθρο στην εφημερίδα "Ημερησία"

28/04/2016 - Δήλωση στην "Καθημερινή" με θέμα "Νέες θέσεις εργασίας ανοίγουν σε εξειδικευμένους τομείς των τραπεζών"

07/02/2016 - Συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 984

25/01/2016 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό STAR (Μέρος Α, Μέρος Β, Μέρος Γ)

20/01/2016 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή Στούντιο 3 (14:00), ΕΡΤ1

18/12/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση, ΕΡΤ1

16/12/2015 - Συνέντευξη στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ (08:45)

18/11/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση, ΕΡΤ1

09/11/2015 - Συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά FM (18:30)

07/11/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση, ΕΡΤ1

06/11/2015 - Συνέντευξη στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ZDF

03/11/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5 (08:30)

29/10/2015 - Συνέντευξη στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ (09:30)

26/10/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5 (13:30)

22/10/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση, ΕΡΤ1

13/10/2015 - Συνέντευξη στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ARD

06/10/2015 - Συνέντευξη στη Ραδιοφωνική εκπομπή "Η Φωνή της Ελλάδας", ΕΡΤ

06/10/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση, ΕΡΤ1

01/10/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθήνα 984

09/09/2015 - Συνέντευξη στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ARD

07/09/2015 - Συνέντευξη στην Κρατική τηλεόραση Νορβηγίας (15:00)

07/09/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση, ΕΡΤ1, (10:15-11:15)

26/08/2015 - Συνέντευξη στο Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 (10:30)

25/08/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5 (16:15)

21/08/2015 - Συνέντευξη στο Ισπανικό Πρακτορείο Ειδήσεων

17/08/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5 (11:15)

29/07/2015 - Συμμετοχή στην εκπομπή "ΕΡΤ Ενημέρωση" ΕΡΤ1

28/07/2015 - Συνέντευξη στο ARD German Radio (Alfred Schmit)

27/07/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5

26/07/2015 - Συνέντευξη στην εφημερίδα "Έθνος της Κυριακής"

17/07/2015 - Συνέντευξη στον Andreas Macho (Γερμανός δημοσιογράφος)

16/07/2015 - Συνέντευξη στην Guardian

16/07/2015 - Συνέντευξη στον Π. Τσίμα, Σκαϊ 100,3 (10:30)

15/07/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5 (08:30)

14/07/2015 - Συνέντευξη στο Γερμανικό Δίκτυο E-24

14/07/2015 - Συνέντευξη στο Sky News (12:00)

11/07/2015 - Συνέντευξη στhn εφημερίδα Siempre (Μεξικό)

10/07/2015 - Συνέντευξη στo Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού ANT1

10/07/2015 - Συνέντευξη στην RAI ITALIA TV, (16:00)

08/07/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5 (08:30)

07/07/2015 - Συνέντευξη στην Gieselmann, Ζeit Οnline
07/07/2015 - Συμμετοχή σε τηλεοπτική πολιτική εκπομπή, MEGA Channel (16:00)

07/07/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Status Radio 94,2 (09:00)

06/07/2015 - Συνέντευξη στον Edvardas Spokas, Λιθουανική τηλεόραση LRT

06/07/2015 - Συνέντευξη στην Julien Neny, Ιταλική τηλεόραση ITELE

06/07/2015 - Συνέντευξη στην Καναδική τηλεόραση, CTV Canada AM (14:00)

06/07/2015 - Συνέντευξη στη δημοσιογράφο Qilong WANG, China Newsweek

05/07/2015 - Συμμετοχή σε τηλεοπτική πολιτική εκπομπή, Alpha TV (21:30)

05/07/2015 - Συμμετοχή σε τηλεοπτική πολιτική εκπομπή, Star Channel (20:00)

03/07/2015 - Συνέντευξη στην Chen Zhanjie, Xinhua News Agency (15:30)

03/07/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Alpha 989 (07:45)

02/07/2015 - Συνέντευξη στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ (22:30)

02/07/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Alpha TV

02/07/2015 - Συνέντευξη στον κ. Αποστολίδη, Ραδιοφωνικός Σταθμός Status Radio (09:30)

01/07/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star Channel

01/07/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του MEGA Channel

30/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Alpha TV

30/062015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του MEGA Channel

29/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star Channel

29/06/2015 - Συνέντευξη στον Leandro Colon από Εφημερίδα της Βραζιλίας

29/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Alpha TV

29/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του MEGA Channel

28/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Alpha TV

28/06/2015 - Συμμετοχή σε τηλεοπτική εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού Action 24

28/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Παραπολιτικά FM

28/06/2015 - Συνέντευξη στο Τηλεοπτικό Δίκτυο BBC

28/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star Channel

25/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθήνα 984, (17:45)

24/06/2015 - Συνέντευξη στην Τηλεοπτική εκπομπή "Η Ώρα της Ευρώπης", ΕΡΤ1, (22:15)

24/06/2015 - Συνέντευξη στο Τηλεοπτικό Δίκτυο Euronews

24/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθήνα 984, (09:00-10:00)

23/06/2015 - Συνέντευξη στο Γ. Αντύπα,  Παραπολιτικά FM 90,1, (21:30)

23/06/2015 - Συνέντευξη στη Γερμανική Κρατική Τηλεόραση ARD (με την κ. Σ. Ζακελίνα)

23/06/2015 - Άρθρο στην εφημερίδα  "Folha de São Paulo" (Βραζιλία)

23/06/2015 - Συνέντευξη στην Εβδομαδιαία Γερμανική Εφημερίδα Die Zeit (με τον κ. Ζαχαράκη)

23/06/2015 - Συνέντευξη στον Τηλεοπτικό Σταθμό Deutsche Welle (15:30)

22/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Alpha 989 (11:50)

22/06/2015 - Συνέντευξη στον Eric Moylan, National Irish Radio, (08:40)

21/06/2015 - Συνέντευξη στο Γ. Ψάλτη, Real FM 97,8, (08:30)

20/06/2015 - Συνέντευξη στην Τηλεοπτική εκπομπή "Europe", ΕΡΤ1, (12:00)

20/06/2015 - Συνέντευξη στην Ραδιοφωνική εκπομπή "Live Breakfast", BBC 5, (08:30)

18/06/2015 - Συνέντευξη στην Τηλεοπτική εκπομπή "Ο Κόσμος της ΕΡΤ", ΕΡΤ1, (20:00)

18/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Mega Channel

18/06/2015 - Συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων AFP (στον κ. Χαδούλη)

18/06/2015 - Συνέντευξη στoν Τηλεοπτικό Σταθμό BBC (στον Κώστα Καλλέργη)

17/06/2015 - Συνέντευξη στo Γερμανικό Τηλεοπτικό Σταθμό ARD

17/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Alpha 989 (12:00)

16/06/2015 - Συνέντευξη στη Reporter Γιεσέν Κορίνα, Γερμανική Τηλεόραση ZDF (2ο Κρατικό Κανάλι) (16:00)

15/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Alpha 989 (14:50)

05/06/2015 - Συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (10:30)

05/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM (09:45)

01/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό ΝΕΡΙΤ (στον Θ. Σιάφακα) (Πρώτο Πρόγραμμα - 17:30)

28/05/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή "Fairplay" της ΝΕΡΙΤ

28/05/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό ΝΕΡΙΤ (Πρώτο Πρόγραμμα - 12:30)

27/05/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star Channel

27/05/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Alpha 989

26/05/2015 - Συνέντευξη στην Ιωάννα Μπρατσιάκου για το ειδησεογραφικό site News247.gr

26/05/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθήνα 9,84 FM (10:30)

25/05/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM (08:50)

24/05/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Action 24 (10:00)

23/05/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό ΝΕΡΙΤ (Πρώτο Πρόγραμμα - 17:30)

20/02/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό ΣΚΑΪ

22/01/2015 - Συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό Βήμα FM 

26/01/2015 - Συνέντευξη στην Εφημερίδα Newtimes.RU

22/01/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Alpha 989

22/01/2015 - Συνέντευξη στην Εφημερίδα Kurier

21/01/2015 - Συνέντευξη στην Ισπανική Τηλεόραση HispanTv

07/01/2015 - Συνέντευξη στην Repórter, revista Exame 

05/01/2015 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Action24

Συνεντεύξεις: