ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Θα υποθέσουμε ότι η επόμενη μέρα τοποθετείται γύρω στις 15 Μαΐου. Βεβαίως δεν θα ανοίξει πλήρως η οικονομία και δεν θα ανοίξουν όλες οι οικονομίες με συγχρονισμένο τρόπο.

            Θα συμφωνήσουμε όμως ότι θα αρχίσει η ανοικοδόμηση και ότι οι μετέπειτα ενοχλητικές επανεμφανίσεις του ιού δεν θα οδηγήσουν σε πισωγυρίσματα.

            Η επόμενη μέρα θα μας βρει τρέχοντας με μία ύφεση με κύκλους εργασιών που εξανεμίστηκαν, προϊόν που δεν παράχθηκε ποτέ, έσοδα για το κράτος και τις εταιρίες που χάθηκαν για πάντα.

Ο μεγάλος τουριστικός τομέας και συνακόλουθα ο μεγάλος τομέας υπηρεσιών και το μεγάλο ποσοστό μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι μειονέκτημα. Από την άλλη μεριά, η επιτυχής διαχείριση της υγειονομικής κρίσης και η συγκριτικά μικρότερη έκθεση της οικονομίας στη διεθνή οικονομία της προσδίδουν πλεονεκτήματα.

Βεβαίως έχουμε ως (μόνιμο) εμπόδιο τη διοικητική ανεπάρκεια που πάντοτε λειτουργούσε αρνητικά και διαστρεβλωτικά σε κάθε προσπάθεια ανασυγκρότησης. Όμως, φαίνεται ότι αυτή τη φορά η κρίση μετατράπηκε σε ευκαιρία και η διοικητική ψηφιακή μεταρρύθμιση έκανε άλματα.

            Η επόμενη μέρα, επίσης, θα μας βρει μέσα στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα να έχει πάρει ένα σχήμα που δεν φανταζόμασταν πριν από μερικά χρόνια. Μπορεί να μην ανταποκρίνεται στις προσδοκίες ανακούφισης, όμως ο πόλεμος του ιού επιτάχυνε τις διαδικασίες αυτές.

            Η κρίση αρχικά θεωρήθηκε εξωγενούς προέλευσης σε σχέση με το οικονομικό σύστημα και ότι θα έχει βραχυμεσοπρόθεσμο χαρακτήρα. Όμως, η εξέλιξή της εσωτερικοποίησε μια σειρά από προβλήματα που αφορούν την παραγωγή (απώλεια ανθρώπινου κεφαλαίου, ανεργία), τη συνολική ζήτηση (απουσία εισοδημάτων και αργότερα αύξηση της αποταμίευσης) και υψηλότερη αβεβαιότητα (επιχειρηματικότητα και κεφαλαιαγορές).

            Εάν για οποιονδήποτε λόγο η β΄ φάση μάς βρει με επιδεινούμενα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά ή/και οι οικονομίες δεν βρουν τον βηματισμό της ανοικοδόμησης, τότε προχωράμε σε «αλλαγή παραδείγματος» και ό,τι ξέρουμε σήμερα, ιδίως σε μακροοικονομικό επίπεδο, θα πρέπει να το επανεξετάσουμε.

Πρώτη δημοσίευση: εφημερίδα Real News, 17 Απριλίου 2020

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.

www.YouGoCulture.com

Online διαδραστική πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπες στο www.act4Greece.gr Επίλεξε τη ∆ράση YOU GO CULTURE

Κάνε τη δωρεά σου με ένα κλικ στο

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ή με απ’ ευθείας κατάθεση ή μέσω internet, phone και mobile banking.

Πρόγραμμα Crowdfunding

Βιβλία & Συμμετοχή σε Συλλογικές Εκδόσεις