ΠΟΙΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΕΛΙΚΑ Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ;

Tα τελευταία χρόνια, η ελληνική οικονομία βιώνει έντονες πληθωριστικές πιέσεις, οδηγώντας σε σημαντικά ζητήματα κόστους διαβίωσης για τα πιο αδύναμα κοινωνικά στρώματα. Εξετάζοντας τον πληθωρισμό μέσα από το πρίσμα της ταξικότητας, διαπιστώνουμε ότι οι επιπτώσεις του δεν είναι ομοιόμορφες για όλο τον πληθυσμό. Οι πιο αδύναμες οικονομικά κοινωνικές ομάδες επηρεάζονται δυσανάλογα, καθώς ένα σημαντικό ποσοστό του εισοδήματός τους διατίθεται για την αγορά βασικών αγαθών και υπηρεσιών, των οποίων οι τιμές αυξάνονται. Ο περιορισμός των δαπανών σε ένδυση, υπόδηση και επισκευές, καθώς και οι έντονες ανατιμήσεις στις δαπάνες υγείας, εκπαίδευσης αλλά και στέγασης, αναδεικνύουν το έντονο στοιχείο ταξικότητας που εμπεριέχεται στον πληθωρισμό.

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του πληθωρισμού, μέτρα όπως η αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ, παρόλο που μπορεί να εμφανίζονται ως αποτελεσματικά στην πρώτη ανάγνωση, φέρουν μαζί τους σημαντικές ταξικές συνέπειες. Η εφαρμογή τέτοιων πολιτικών οδηγεί σε άμεση αύξηση της ανεργίας, καθώς οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος δανεισμού και μειωμένη ζήτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής επιλογής είναι η άνιση επιβάρυνση των φτωχότερων στρωμάτων της κοινωνίας, οι οποίοι βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο ανεργίας και έχουν λιγότερες οικονομικές αντοχές για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες.

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του πληθωρισμού προτείνεται, συνεπώς, μια συνδυαστική πολιτική προσέγγιση που εστιάζει τόσο στην οικονομική ανάπτυξη όσο και στην κοινωνική συνοχή. Αυτό προϋποθέτει την εφαρμογή φορολογικών μέτρων που προωθούν την αναδιανομή του πλούτου και μειώνουν τις ανισότητες, την υιοθέτηση πολιτικών που ενθαρρύνουν την οικονομική ανάπτυξη και την επένδυση σε τομείς κλειδιά της οικονομίας αλλά και την ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου των τιμών και την προώθηση του ανταγωνισμού στις αγορές.

Διάλεξε από τα προγράμματά μας αυτό που ταιριάζει περισσότερο στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σου:

Ευρωπαϊκή Οικονομία και Πολιτική

Ιστορία και Αποφάσεις: Η Εξέλιξη της Ελληνικής Οικονομίας μέχρι και την Πανδημία του Κορονοϊού

Μακροπρόθεσμη Στρατηγική Ανάλυση (Foresight) για την Ελληνική Οικονομία και Κοινωνία ως το 2035

Law and Economics


 

 

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.

www.YouGoCulture.com

Online διαδραστική πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπες στο www.act4Greece.gr Επίλεξε τη ∆ράση YOU GO CULTURE

Κάνε τη δωρεά σου με ένα κλικ στο

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ή με απ’ ευθείας κατάθεση ή μέσω internet, phone και mobile banking.

Πρόγραμμα Crowdfunding

Εξειδικευμένη γνώση με το κύρος του Πανεπιστημίου Αθηνών

E-Learning Προγράμματα

empty
no results