ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Π. Ε. ΠΕΤΡΑΚΗ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ GREEK CULTURE AFTER THE FINANCIAL CRISIS AND THE COVID-19 CRISIS. AN ECONOMIC ANALYSIS

Tο νέο βιβλίο του Καθηγητή Παναγιώτη Ε. Πετράκη (δείτε το βιογραφικό του εδώ) σε συνεργασία με τη Δρ. Κυριακή Η. Καυκά, τον Δρ. Παντελή Χ. Κωστή και τον Διονύση Γ. Βαλσαμή με τίτλο «Greek Culture After the Financial Crisis and the Covid-19 Crisis. An Economic Analysis», το οποίο εκδόθηκε μόλις από τον εκδοτικό οίκο Palgrave McMillan (ISBN 978-3-030-81017-7), μέσα από 16 κεφάλαια μελετά την εξέλιξη της ανθρώπινης σκέψης, δράσης και συμπεριφοράς ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης του 2008 και της κρίσης της πανδημίας του Covid-19 (η Άννα-Μαρία Κανζόλα συνέβαλλε στο δεύτερο και το τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου). Μέσα από την παρουσίαση και ανάλυση δεδομένων, όπως έχουν καταγραφεί για τουλάχιστον μια δεκαετία, και χρησιμοποιώντας την ελληνική οικονομία ως μελέτη περίπτωσης, οι συγγραφείς εξετάζουν τις αλλαγές στο κοινωνικό και ανθρώπινο κεφάλαιο, την όλο και μεγαλύτερη αποφυγή κινδύνου και τις αλλαγές στην ψυχολογία και την ανθρώπινη δράση των ανθρώπων στην ελληνική κοινωνία και οικονομία.

Το μεγαλύτερο μέρος των στοιχείων που παρουσιάζονται στην ανάλυση του βιβλίου προέρχεται από πανελλαδικές προσωπικές συνεντεύξεις σε νοικοκυριά με χρήση έντυπου ερωτηματολογίου, οι οποίες διεξήχθησαν από την εταιρία δημοσκοπήσεων «Μέτρον Analysis» σε δύο κύματα. Το πρώτο κύμα διεξήχθη σε δείγμα 800 ατόμων από τις 15/11/2019 έως τις 8/12/2019 και το δεύτερο κύμα διεξήχθη επίσης σε δείγμα 800 ατόμων τον Οκτώβριο του 2020. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιήθηκαν ώστε να καλύψουν το κενό που δημιουργείται από τα κύματα της European Social Survey (ESS), η οποία περιλαμβάνει την Ελλάδα στα κύματα των ετών 2002, 2004, 2008 και 2010. Έτσι καλύπτονται τα έτη 2019 και 2020 ως έτη που παρουσιάζουν τις διαμορφούμενες στάσεις της ελληνικής κοινωνίας μετά την κρίση χρέους και μετά την εμφάνιση της πανδημίας του Covid-19.

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου περιγράφονται βασικά στοιχεία σχετικά με το πολιτισμικό υπόβαθρο στην ελληνική κοινωνία, καθώς παρουσιάζονται οι ανθρώπινες ανάγκες και η οικονομική δράση στην ελληνική κοινωνία, η θεωρία της ταυτότητας και τα βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των Ελλήνων. Η συμπεριφορική ταυτότητα των Ελλήνων για τα έτη 2019-2020 φαίνεται να μην είχε μεγάλες συμπεριφορικές διακυμάνσεις παρόλη την παρουσία της πανδημίας του Covid-19. Ενδεχομένως αυτό να οφείλεται στη βαθύτερη πεποίθηση ότι πρόκειται για ένα εξωγενές και βραχυχρόνιο φαινόμενο. Διακρίνεται έντονη η ανάγκη προστασίας των συλλογικών χαρακτηριστικών όπως είναι η θρησκευτικότητα, η πολιτισμική ταυτότητα και είναι σημαντικός ο αλτρουισμός. Αυτά τα στοιχεία δεν προκαλούν έκπληξη διότι συχνά η παρουσία κρίσεων συσπειρώνει το σώμα των πολιτών. Παράλληλα, αυξήθηκε η πίστη στη σημασία τήρησης των κανόνων. Επίσης, από την ανάλυση επιβεβαιώνεται η ύπαρξη των πέντε κύριων προσωπικών χαρακτηριστικών στην Ελληνική κοινωνία (Big-Five Personal Traits) με τα δύο χαρακτηριστικά που φαίνεται ωστόσο να έχουν επικρατήσει στην ελληνική κοινωνία να είναι η ευσυνειδησία και η ευγένεια, ενώ ακολουθεί η εξωστρέφεια.

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου περιγράφονται οι στάσεις και οι συμπεριφορές των Ελλήνων γύρω από ζητήματα που σχετίζονται με το επίπεδο ευτυχίας, την ικανοποίηση από τη ζωή, την υγεία, την πολιτική αυτοτοποθέτηση, τα πιστεύω των Ελλήνων γύρω από θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον, την οικογένεια, τη θρησκεία και την εμπιστοσύνη, και ζητήματα που σχετίζονται με τα κίνητρα και τη δημιουργικότητα αλλά και με την ασφάλεια. Η ευτυχία των Ελλήνων, η ικανοποίηση από τη ζωή και η υγεία φαίνεται να επηρεάζονται ιδιαίτερα αρνητικά από την ύπαρξη συνθηκών ύφεσης κάτι που είναι εμφανές και για το έτος 2010 αλλά και για το έτος 2020 (πανδημία του Covid-19). Επίσης, το επίπεδο ευτυχίας σχετίζεται και με την πολιτική αυτοτοποθέτηση, καθώς όσο πιο αριστερή η πολιτική αυτοτοποθέτηση τόσο χαμηλότερο το επίπεδο ευτυχίας, και το αντίθετο. Επιπρόσθετα, φαίνεται ότι σε περιόδους κρίσης όπως στην έναρξη της κρίσης χρέους το 2008 και στην περίπτωση της πανδημίας, η ελληνική κοινωνία μειώνει ελαφρώς το βαθμό θρησκευτικότητάς της. Oι στάσεις του σεβασμού, της ορθής συμπεριφοράς και των παραδόσεων εκφράζουν σημαντικά την ελληνική κοινωνία, διαχρονικά, ωστόσο και οι τρείς στάσεις μειώνονται κατά το πέρασμα των ετών στην ελληνική κοινωνία. Η γενικευμένη εμπιστοσύνη κυμαίνεται σε αρκετά χαμηλό επίπεδο κάτι που σημαίνει ότι οι Έλληνες δεν μπορούν εύκολα να εμπιστευτούν τα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας. Επίσης, ενώ η δημιουργικότητα προϋποθέτει δεξιότητες και ικανότητες, στην ελληνική κοινωνία φαίνεται να επικρατεί το εξής παράδοξο. Σε αντίθεση με την εξέλιξη της άποψης των Ελλήνων για τη δημιουργικότητα, η σημασία που αποδίδουν στις ικανότητες φαίνεται να φθίνει με την πάροδο των ετών. Τέλος, η διαχρονική ύπαρξη υψηλών επιπέδων αβεβαιότητας στην ελληνική οικονομία λειτουργεί αποτρεπτικά στην ανάληψη οποιασδήποτε δραστηριότητας η οποία ενέχει κάποιο βαθμό ρίσκου. Συνεπώς οι συνθήκες αυτές λειτουργούν ανασταλτικά στην οικονομική πρόοδο με εμφανείς τις επιδράσεις μεταξύ άλλων, στην έλλειψη μακροχρόνιου επενδυτικού προγραμματισμού, στα χαμηλά επίπεδα καινοτομική δραστηριότητας, στο μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων και την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας. Αναφορικά με το επίπεδο ασφάλειας, η ανάγκη που νιώθουν τα μέλη της ελληνικής κοινωνίας να ζουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον και να τους εμπνέει αίσθημα ασφάλειας η κυβέρνηση είναι ιδιαίτερα υψηλά αναδεικνύοντας την έντονη ύπαρξη συνθηκών αποφυγής αβεβαιότητας.

Το τρίτο μέρος του βιβλίου αφορά στις στάσεις της ελληνικής οικονομίας απέναντι στην οικονομική πολιτική στη χώρα, όπως είναι ο βαθμός ικανοποίησης από τους χειρισμούς της Κυβέρνησης, στάσεις απέναντι στο δημόσιο τομέα και τις ξένες επενδύσεις και στάσεις απέναντι στη φορολογία και το κράτος πρόνοιας. Οι στάσεις απέναντι στο περιβάλλον και τη φύση έχουν μείνει σχετικά σταθερές, με ίσως λίγο μεγαλύτερη έμφαση να δίνεται στη φύση και το περιβάλλον όσο περνούν τα χρόνια. Επίσης, η ελληνική κοινωνία ήταν πάντα προσηλωμένη στο θεσμό της οικογένειας καθώς το σημαντικά μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού είτε συμφωνεί πλήρως είτε απλά συμφωνεί ότι η οικογένεια θα πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα στη ζωή τους. Από την ανάλυση του βιβλίου είναι εμφανές ότι ο βαθμός ικανοποίησης από την οικονομία όπως και από τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία, αλλά και η στάση απέναντι στο ευρώ, εξαρτώνται από τις οικονομικές εξελίξεις και τις επικρατούσες συνθήκες. Εν μέσω της χρηματοπιστωτικής κρίσης που ξέσπασε το 2008 παρατηρείται ο μικρότερος βαθμός ικανοποίησης από την οικονομία. Για το 2020 ο βαθμός ικανοποίησης είναι ελαφρώς χαμηλότερος του 2019. Επιπρόσθετα, η ελληνική κοινωνία φαίνεται έχει την τάση να θεωρεί ότι ο δημόσιος τομέας στην Ελλάδα θα πρέπει να μειωθεί και γενικότερα δεν δηλώνει ικανοποιημένη από την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει. Ωστόσο, αυτή είναι μια τάση που μειώνεται σημαντικά από το 2016 έως το 2020. Επιπλέον, η ελληνική κοινωνία θεωρεί ότι οι ξένες επενδύσεις δημιουργούν θέσεις εργασίας, φέρνουν νέες τεχνολογίας στην Ελλάδα, σέβονται τα εργασιακά δικαιώματα και δεν καταπατούν την εθνική κυριαρχία, ενώ ταυτόχρονα, ότι η χαμηλότερη φορολογία θα βοηθήσει ώστε να έρθουν ξένες επενδύσεις, ότι οι  γειτονικές χώρες έχουν κάνει περισσότερα πράγματα για να προσελκύσουν ξένες επενδύσεις και ότι οι ξένες επενδύσεις απειλούν την ύπαρξη των ελληνικών επιχειρήσεων. Τέλος, η ελληνική κοινωνία σε γενικές γραμμές επιζητά χαμηλή φορολογία έστω και αν υπάρχει λιγότερη κρατική μέριμνα, ενώ ταυτόχρονατα άτομα που υποστηρίζουν ότι πρέπει να υπάρχει υψηλή φορολογία / ισχυρή κρατική μέριμνα φαίνεται να είναι πιο ευτυχισμένα από τα άτομα που υποστηρίζουν ότι πρέπει να υπάρχει χαμηλή φορολογία / λιγότερη κρατική μέριμνα.

Το τέταρτο μέρος του βιβλίου αφορά στην ορθολογικότητα και τις στάσεις των Ελλήνων απέναντι στον κίνδυνο, τις προκαταλήψεις και τον αλτρουισμό. Στην περίπτωση της ελληνικής κοινωνίας φαίνεται ότι επικρατεί έλλειμμα ορθολογικής συμπεριφοράς. Κατά συνέπεια είναι εύκολο να αντιληφθούμε την επικράτηση ενός συγκεκριμένου παραγωγικού προτύπου στην ελληνική οικονομία το οποίο αντιτίθεται στις μακροχρόνιες επενδύσεις, την καινοτομία και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων. Η ελληνική κοινωνία φαίνεται να έχει χαμηλή ανοχή στην ανάληψη κινδύνου γεγονός που έχει άμεσο αντίκτυπο στην οικονομία. Εκτός όμως από την αποφυγή του κινδύνου, η ελληνική κοινωνία παρουσιάζει χαμηλό βαθμός αμοιβαιότητας αλλά και αλτρουισμού κάτι πουδείχνει ότι η ελληνική κοινωνία αναπτύσσει δύσκολα σχέσεις συνεργασίας και επιχειρηματικών συμπράξεων.

Τέλος, το πέμπτο μέρος του βιβλίου παρουσιάζει τα δίπολα των κοινωνικών συμπεριφορών όπως προκύπτουν από τις θεωρίες του Hofstedeκαι του Schwartz, ενώ ταυτόχρονα εξετάζονται οι θεωρίες μοντερνοποίησης για την ελληνική κοινωνία. Η ελληνική κοινωνία παρουσιάζει στοιχεία τα οποία την χαρακτηρίζουν σε ένα βαθμό ως μια κοινωνία με έμφαση στην ενσωμάτωση σε ομάδες. Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη δεκτικότητα διαφορετικών απόψεων. Το χαρακτηριστικό αυτό γνώρισμα έχει ιδιαίτερη αξία για την ενότητα μιας συλλογικότητας ή μιας ομάδας όπου τα μέλη της μοιράζονται κοινούς στόχους. Ένα άλλο γνώρισμα της ελληνικής κοινωνίας είναι η αποφυγή της περιπέτειας και να αναλαμβάνει ρίσκα, διαπίστωση πουενισχύεται και από την περιορισμένη προθυμία της ελληνικής κοινωνίας να δοκιμάζει νέα πράγματα. Ταυτόχρονα, παρατηρείται μια τάση στροφής προς την ισονομία στην ελληνική κοινωνία η οποία απορρέει από μείωση των ποσοστών της κοινωνίας που προσανατολίζονται στον πλούτο, στην υπακοή κανόνων και μείωση της τάσης να συμπεριφέρονται σωστά. Επίσης, η ελληνική κοινωνία φαίνεται να αποζητάει μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας. Τέλος, με βάση τα στοιχεία του 2019, η ελληνική κοινωνία εμφανίζεται ως παραδοσιακή, όπως υποδεικνύουν τα υψηλά ποσοστά προσήλωσης στην οικογένεια και τη θρησκεία και την τάση να θεωρείται απαραίτητο ότι τα σχολεία πρέπει να διδάσκουν στα παιδιά να υπακούν σε κανόνες και να πειθαρχούν. Ωστόσο, είναι αξιοσημείωτο ότι κατά την περίοδο από την έναρξη της κρίσης χρέους του 2008 έως το 2019, όλες οι τάσεις αυτές εμφανίζονται μειωμένες, κάτι που υποδηλώνει την τάση στροφής προς περισσότερο μετα-υλιστικές αξίες, παρότι γενικότερα εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται ως παραδοσιακή κοινωνία. Μάλιστα, το 2020, μετά την εμφάνιση της πανδημίας του Covid-19, παρατηρείται τάση για απομείωση του βαθμού της παραδοσιακής κοινωνίας και ακόμα μεγαλύτερη τάση προς μετα-υλιστικές αξίες.

Το σχετικό με την έκδοση του βιβλίου Δελτίο Τύπου έχει δημοσιευθεί σε διάφορους ιστοτόπους. Ενδεικτικά είναι οι ακόλουθοι:

liberal.gr

athensvoice.gr

esos.gr

sofokleousin.gr

naftemporiki.gr

newmoney

news247

newsbeast

 

Παρακάτω παρουσιάζονται επιστημονικά άρθρα και συμμετοχές σε επιστημονικά συνέδρια που κάνουν χρήση μέρους των στοιχείων που απορρέουν από το βιβλίο «Greek CultureAfter the FinancialCrisis and the Covid-19 Crisis. An Economic Analysis».

  1. The Sustainability of Creativity

Kanzola A-M, Petrakis PE. The Sustainability of Creativity. Sustainability. 2021; 13(5):2776. https://doi.org/10.3390/su13052776

  1. Cultural Perspectives of Financial and Non-Financial Incentives

Kafka K, Kanzola AM, Petrakis PE. Cultural Perspectives of Financial and Non-Financial Incentives. Journal of Business Accounting and Finance Perspectives. 2021; 3(1):7. https://jbafp.jams.pub/article/3/1/125

  1. Social Identity, Rationality and Creativity (AWARDED)

Kanzola A-M., Papaioannou K., Petrakis P.E. Presented on the 14th ACIEK Academy Conference. Innovation, Management and Governance for Sustainable Growth. June, 14-16, 2021.

 

Το βιβλίο εμπίπτει εντός της ευρύτερης σειράς βιβλίων της Palgrave MacMillan με τίτλο «The Political Economy of Greek Growth up to 2030» η οποία αναλύει τις μεσομακροπρόθεσμες προοπτικές της ελληνικής πολιτικής οικονομίας μελετώντας έννοιες όπως η βιωσιμότητα, η βιώσιμη διακυβέρνηση και η πολιτική λειτουργία, η οικονομική συμπεριληπτικότητα, οι πολιτισμικές συμπεριφορές που προωθούν τη μεγέθυνση και η δυναμική οικονομική ανάπτυξη, μέσω μιας εξελικτικής προσέγγισης. Αυτή η σειρά εκδίδει επίσης βιβλία προσανατολισμένα στην οικονομική πολιτική που περιγράφουν βήματα για την επίτευξη οικονομικής μεγέθυνσης και ενός βιώσιμου μέλλοντος για την ελληνική οικονομία. Αυτή η σειρά ξεχωρίζει καθώς τα βιβλία της απεικονίζουν τις συνθήκες που πρέπει να επικρατήσουν ώστε η ελληνική οικονομία να ξεφύγει από την οικονομική στασιμότητα που έχει προκύψει από την επίμονη οικονομική ύφεση.

 

Άλλα βιβλία της σειράς είναι τα εξής:

 

Θα πρέπει να σημειωθεί η σημαντική διάκριση για το βιβλίο της σειράς με τίτλο  «Policies for a Stronger Greek Economy. Actions for the Next Decade» καθώς το κεφάλαιο του βιβλίου με τίτλο “Policies for Dynamic Economic Growth: Medium and Long-Term Policies” επιλέχθηκε για τα hot research topics του συνεδρίου της American Economic Association (ΑΕΑ) και της Allied Social Science Associations (ASSA) (3-5 Ιανουαρίου του 2021). Σήμερα η American Economic Association (ΑΕΑ) έχει περισσότερα από 20.000 μέλη, από τον ακαδημαϊκό χώρο, τις επιχειρήσεις και τις συμβουλευτικές ομάδες μέσα από διαφορετικούς κλάδους και με πολύ-πολιτισμικό υπόβαθρο. Περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

 

Νέα βιβλία που αναμένεται να δημοσιευτούν στη σειρά βιβλίων προσεχώς:

  • Petrakis P.E. (Ed.) Human Capital and Production Structure. Knowledge, Abilities, Skills, Working Activities: Requirements for the Greek Economy 2018 – 2027
  • Petrakis P.E., Kostis P.C., Kafka K.I., Kanzola A.M. Alternative Futures of Greece to 2030
  • Petrakis P.E. (Ed.) Interconnections in the Greek Economy

 

 

 

 

 

 


 

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.

www.YouGoCulture.com

Online διαδραστική πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπες στο www.act4Greece.gr Επίλεξε τη ∆ράση YOU GO CULTURE

Κάνε τη δωρεά σου με ένα κλικ στο

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ή με απ’ ευθείας κατάθεση ή μέσω internet, phone και mobile banking.

Πρόγραμμα Crowdfunding

Βιβλία & Συμμετοχή σε Συλλογικές Εκδόσεις

  •  
  • 1 από 7

Συνεντεύξεις

Συνεντεύξεις:

4/9/2019 - Ο Π. Πετράκης, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος E-Learning του ΕΚΠΑ, μιλάει για το Πρόγραμμα στην εκπομπή Ράδιο City, στο σταθμό Αθήνα 9.84 (audio).

Π. Πετράκης: Δεν υπάρχει ανάγκη για νέα δημοσιονομικά μέτρα (audio) – Συνέντευξη στο Πρώτο Πρόγραμμα και στην εκπομπή «Αναμενόμενα και Μη» με την Κωνσταντίνα Δημητρούλη - 23 Απριλίου 2018

3.3.2018 / Ο Παναγιώτης Πετράκης μιλάει για το βιβλίο του ‘’Να το πεις της νύχτας σου’’ στο ραδιοφωνικό σταθμό 9.84, στην εκπομπή “Και γύρω γύρω πόλη” με τον Γιάννη Θεοδόση και τη Φρόσω Ζαγορίτου

26.2.2018 - Ο Παναγιώτης Πετράκης σε α΄ πρόσωπο | diastixo.gr

26.2.2018 – Όλα ξεκινούν με μια δολοφονία. Το πρώτο λογοτεχνικό βιβλίο του καθηγητή Οικονομικών Παναγιώτη Πετράκη -Μία αστυνομική ιστορία | iefimerida

24.2.2018 – Το μυθιστόρημα του καθηγητή Πετράκη έχει έντονα στοιχεία θρίλερ καθώς καταπιάνεται με τις προσπάθειες για την εξιχνίαση ενός φόνου που συμπορεύονται με όσα σημαντικά ορίζουν τις ζωές των πρωταγωνιστών του: το τυχαίο, τη συντροφικότητα, την ευτυχία, την αβεβαιότητα, την απώλεια | Πρώτο Θέμα

22.2.2018 – «Να το πεις της νύχτας σου»: Το πρώτο λογοτεχνικό βιβλίο του Καθηγητή Οικονομικών Παναγιώτη Πετράκη | www.cnn.gr

- 22.2.2018 – Ωραίο αστυνομικοπολιτικό βιβλίο και ένα ισχυρό δοκίμιο για την κρίση από τον καθηγητή πανεπιστημίου Παναγιώτη Πετράκη (“Να το πεις της νύχτας σου”) | Athens Voice – Στέφανος Τσιτσόπουλος

- 21.2.2018 – Ξαφνιάζει ευχάριστα ο έγκριτος Καθηγητής Οικονομικών του ΕΚΠΑ, με την μεταφυσική – αστυνομική ιστορία, την οποία υπογράφει (“Να το πεις της νύχτας σου”) | Antenna.gr/news

- 20.2.2018 – Στα χρόνια της κρίσης διαδραματίζεται στην Αθήνα μία μεταφυσική – αστυνομική ιστορία. Η εξέλιξή της θα καθοριστεί από τις δυνάμεις της τυχαιότητας και των ανθρώπινων σχέσεων. (“Να το πεις της νύχτας σου”) | Protothema.gr

- 20.2.2018 – Το πρώτο λογοτεχνικό βιβλίο του Καθηγητή Οικονομικών Παναγιώτη Πετράκη (“Να το πεις της νύχτας σου”)| Newsbeast

- 20.2.2018 – «Να το πεις της νύχτας σου» – Η πρώτη λογοτεχνική «απόπειρα» του Καθηγητή Οικονομικών Παναγιώτη Πετράκη | Alfavita.gr

- 20.2.2018 – “Να το πεις της νύχτας σου’’, μια μεταφυσική – αστυνομική ιστορία στην Αθήνα της κρίσης Μαρία Αλεξίου | Athens Voice

- 20.2.2018 – Ο Παναγιώτης Πετράκης μιλά στο φακό του Culturenow.gr για το μυθιστόρημά του, «Να το πεις της Νύχτας σου»

-24/01/2018 | Συνέντευξη του Π. Ε. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών ΕΚΠΑ, για το Eurogroup της Δευτέρας 22/01/18 στον Παύλο Τσίμα και στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ. Ηχητικό απόσπασμα της εκπομπής στις 24/01/2018, 10:00

15/01/17 - Συνέντευξη του Π. Ε. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών ΕΚΠΑ, στο τηλεοπτικό δίκτυο της γερμανικής τηλεόρασης ZDF στο πλαίσιο ρεπορτάζ για τις κινητοποιήσεις της 15ης Ιαν. 18 με τίτλο “Proteste gegen Sparmaßnahmen”

17/12/17 - Συνέντευξη του Π. Ε. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών ΕΚΠΑ, στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ | Καλημέρα (Γ. Αυτιάς)

13/12/2017 - Συνέντευξη του Π. Ε. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών ΕΚΠΑ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha 989

17/07/17 – «Έξοδος στις Αγορές» | Συνέντευξη του Π. Ε. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ στο Ραδιόφωνο 24/7

18/06/2017 - "Eurogroup και Τετάρτη Προγραμματική Περίοδος" – Συνέντευξη του Π. Ε. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ, στον ΑΘΗΝΑ 9.84 – Εκπομπή: Και γύρω γύρω πόλη με τους Γιάννη Θεοδόση και Φρόσω Ζαγορίτου

01/03/2017 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ | Πρώτη Γραμμή (Β. Λυριτζής – Δ. Οικονόμου)

01/03/2017 - Συνέντευξη στο διαδικτυακό κανάλι του CNN Greece (Τάσος Οικονόμου)

25/02/2017 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Epsilon TV (Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων – Φαίη Μαυραγάνη)

16-2-2017 | Συμμετοχή στην εκπομπή Action Θέμα στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24 με θέμα: Ευρώ ή Δραχμή

13/11/2016 Τα πρόσωπα του Σαββατοκύριακου" Alpha 989

12/11/2016 Εκπομπή "Europe" ΕΡΤ1 

20/10/2016 - Τοποθέτηση στην παρουσίαση βιβλίου "Η Εγκυκλοπέδεια του Μάγκα" του Νίκου Τσακνή

13/7/2016 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΡΤ1

28/6/2016 - Συμμετοχή στην εκπομπή Χ2 στο κανάλι Action24

24/06/2016 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ANT1 στo Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων

23/06/2016 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ στην εκπομπή Τώρα

06/06/2016 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΡΤ1 - STUDIO 3

26/05/2016 - Συνέντευξη στον Α. Λιάρο στο Αιχμή ραδιόφωνο

25/05/2016 - Συνέντευξη στον Π. Τσίμα στο ΣΚΑΙ ραδιόφωνο

24/05/2016 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Focus, ΕΡΤ Τηλεόραση

24/05/2016 - Συνέντευξη στο Γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο ZDF

23/05/2016 - Δήλωση στην εφημερίδα «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» στο πλαίσιο ρεπορτάζ – αφιερώματος με τίτλο: "Brexit or not"

10/05/2016 -  'Συνέντευξη στην εκπομπή Studio 3 της ΕΡΤ1"

30/04/2016 - 'Αρθρο στην εφημερίδα "RealNews"

28/04/2016 -  'Αρθρο στην εφημερίδα "Ημερησία"

28/04/2016 - Δήλωση στην "Καθημερινή" με θέμα "Νέες θέσεις εργασίας ανοίγουν σε εξειδικευμένους τομείς των τραπεζών"

07/02/2016 - Συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 984

25/01/2016 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό STAR (Μέρος Α, Μέρος Β, Μέρος Γ)

20/01/2016 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή Στούντιο 3 (14:00), ΕΡΤ1

18/12/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση, ΕΡΤ1

16/12/2015 - Συνέντευξη στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ (08:45)

18/11/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση, ΕΡΤ1

09/11/2015 - Συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά FM (18:30)

07/11/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση, ΕΡΤ1

06/11/2015 - Συνέντευξη στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ZDF

03/11/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5 (08:30)

29/10/2015 - Συνέντευξη στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ (09:30)

26/10/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5 (13:30)

22/10/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση, ΕΡΤ1

13/10/2015 - Συνέντευξη στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ARD

06/10/2015 - Συνέντευξη στη Ραδιοφωνική εκπομπή "Η Φωνή της Ελλάδας", ΕΡΤ

06/10/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση, ΕΡΤ1

01/10/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθήνα 984

09/09/2015 - Συνέντευξη στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ARD

07/09/2015 - Συνέντευξη στην Κρατική τηλεόραση Νορβηγίας (15:00)

07/09/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση, ΕΡΤ1, (10:15-11:15)

26/08/2015 - Συνέντευξη στο Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 (10:30)

25/08/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5 (16:15)

21/08/2015 - Συνέντευξη στο Ισπανικό Πρακτορείο Ειδήσεων

17/08/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5 (11:15)

29/07/2015 - Συμμετοχή στην εκπομπή "ΕΡΤ Ενημέρωση" ΕΡΤ1

28/07/2015 - Συνέντευξη στο ARD German Radio (Alfred Schmit)

27/07/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5

26/07/2015 - Συνέντευξη στην εφημερίδα "Έθνος της Κυριακής"

17/07/2015 - Συνέντευξη στον Andreas Macho (Γερμανός δημοσιογράφος)

16/07/2015 - Συνέντευξη στην Guardian

16/07/2015 - Συνέντευξη στον Π. Τσίμα, Σκαϊ 100,3 (10:30)

15/07/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5 (08:30)

14/07/2015 - Συνέντευξη στο Γερμανικό Δίκτυο E-24

14/07/2015 - Συνέντευξη στο Sky News (12:00)

11/07/2015 - Συνέντευξη στhn εφημερίδα Siempre (Μεξικό)

10/07/2015 - Συνέντευξη στo Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού ANT1

10/07/2015 - Συνέντευξη στην RAI ITALIA TV, (16:00)

08/07/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5 (08:30)

07/07/2015 - Συνέντευξη στην Gieselmann, Ζeit Οnline
07/07/2015 - Συμμετοχή σε τηλεοπτική πολιτική εκπομπή, MEGA Channel (16:00)

07/07/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Status Radio 94,2 (09:00)

06/07/2015 - Συνέντευξη στον Edvardas Spokas, Λιθουανική τηλεόραση LRT

06/07/2015 - Συνέντευξη στην Julien Neny, Ιταλική τηλεόραση ITELE

06/07/2015 - Συνέντευξη στην Καναδική τηλεόραση, CTV Canada AM (14:00)

06/07/2015 - Συνέντευξη στη δημοσιογράφο Qilong WANG, China Newsweek

05/07/2015 - Συμμετοχή σε τηλεοπτική πολιτική εκπομπή, Alpha TV (21:30)

05/07/2015 - Συμμετοχή σε τηλεοπτική πολιτική εκπομπή, Star Channel (20:00)

03/07/2015 - Συνέντευξη στην Chen Zhanjie, Xinhua News Agency (15:30)

03/07/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Alpha 989 (07:45)

02/07/2015 - Συνέντευξη στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ (22:30)

02/07/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Alpha TV

02/07/2015 - Συνέντευξη στον κ. Αποστολίδη, Ραδιοφωνικός Σταθμός Status Radio (09:30)

01/07/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star Channel

01/07/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του MEGA Channel

30/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Alpha TV

30/062015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του MEGA Channel

29/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star Channel

29/06/2015 - Συνέντευξη στον Leandro Colon από Εφημερίδα της Βραζιλίας

29/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Alpha TV

29/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του MEGA Channel

28/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Alpha TV

28/06/2015 - Συμμετοχή σε τηλεοπτική εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού Action 24

28/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Παραπολιτικά FM

28/06/2015 - Συνέντευξη στο Τηλεοπτικό Δίκτυο BBC

28/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star Channel

25/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθήνα 984, (17:45)

24/06/2015 - Συνέντευξη στην Τηλεοπτική εκπομπή "Η Ώρα της Ευρώπης", ΕΡΤ1, (22:15)

24/06/2015 - Συνέντευξη στο Τηλεοπτικό Δίκτυο Euronews

24/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθήνα 984, (09:00-10:00)

23/06/2015 - Συνέντευξη στο Γ. Αντύπα,  Παραπολιτικά FM 90,1, (21:30)

23/06/2015 - Συνέντευξη στη Γερμανική Κρατική Τηλεόραση ARD (με την κ. Σ. Ζακελίνα)

23/06/2015 - Άρθρο στην εφημερίδα  "Folha de São Paulo" (Βραζιλία)

23/06/2015 - Συνέντευξη στην Εβδομαδιαία Γερμανική Εφημερίδα Die Zeit (με τον κ. Ζαχαράκη)

23/06/2015 - Συνέντευξη στον Τηλεοπτικό Σταθμό Deutsche Welle (15:30)

22/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Alpha 989 (11:50)

22/06/2015 - Συνέντευξη στον Eric Moylan, National Irish Radio, (08:40)

21/06/2015 - Συνέντευξη στο Γ. Ψάλτη, Real FM 97,8, (08:30)

20/06/2015 - Συνέντευξη στην Τηλεοπτική εκπομπή "Europe", ΕΡΤ1, (12:00)

20/06/2015 - Συνέντευξη στην Ραδιοφωνική εκπομπή "Live Breakfast", BBC 5, (08:30)

18/06/2015 - Συνέντευξη στην Τηλεοπτική εκπομπή "Ο Κόσμος της ΕΡΤ", ΕΡΤ1, (20:00)

18/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Mega Channel

18/06/2015 - Συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων AFP (στον κ. Χαδούλη)

18/06/2015 - Συνέντευξη στoν Τηλεοπτικό Σταθμό BBC (στον Κώστα Καλλέργη)

17/06/2015 - Συνέντευξη στo Γερμανικό Τηλεοπτικό Σταθμό ARD

17/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Alpha 989 (12:00)

16/06/2015 - Συνέντευξη στη Reporter Γιεσέν Κορίνα, Γερμανική Τηλεόραση ZDF (2ο Κρατικό Κανάλι) (16:00)

15/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Alpha 989 (14:50)

05/06/2015 - Συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (10:30)

05/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM (09:45)

01/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό ΝΕΡΙΤ (στον Θ. Σιάφακα) (Πρώτο Πρόγραμμα - 17:30)

28/05/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή "Fairplay" της ΝΕΡΙΤ

28/05/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό ΝΕΡΙΤ (Πρώτο Πρόγραμμα - 12:30)

27/05/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star Channel

27/05/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Alpha 989

26/05/2015 - Συνέντευξη στην Ιωάννα Μπρατσιάκου για το ειδησεογραφικό site News247.gr

26/05/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθήνα 9,84 FM (10:30)

25/05/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM (08:50)

24/05/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Action 24 (10:00)

23/05/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό ΝΕΡΙΤ (Πρώτο Πρόγραμμα - 17:30)

20/02/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό ΣΚΑΪ

22/01/2015 - Συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό Βήμα FM 

26/01/2015 - Συνέντευξη στην Εφημερίδα Newtimes.RU

22/01/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Alpha 989

22/01/2015 - Συνέντευξη στην Εφημερίδα Kurier

21/01/2015 - Συνέντευξη στην Ισπανική Τηλεόραση HispanTv

07/01/2015 - Συνέντευξη στην Repórter, revista Exame 

05/01/2015 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Action24