ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Υπάρχουν οικονομίες που παρουσιάζουν μία κινητικότητα προς τα εμπρός και οικονομίες με χρόνιες παθογένειες στις οποίες περιοδικά από καιρό σε καιρό επαναλαμβάνονται οικονομικές κρίσεις. Συνήθως βρίσκονται υπό την πίεση αρνητικών παραγόντων όπως ο υψηλός συστηματικός κίνδυνος ή ο πληθυσμός τους έχει έλλειψη δεξιοτήτων και απουσία πολιτισμικού προτύπου το οποίο να ευνοεί τον ορθολογισμό στις επενδυτικές αποφάσεις, την επιχειρηματικότητα κ.τ.λ. Αυτή η ομάδα οικονομιών, στις οποίες συγκαταλέγεται η Ελληνική οικονομία, παρουσιάζουν από καιρό σε καιρό επενδυτικές εξάρσεις και συνακόλουθα «επεισόδια μεγέθυνσης και ανάπτυξης». Συνήθως αυτό συμβαίνει όταν η διεθνής ρευστότητα αυξάνεται και τα διεθνή κεφάλαια αναζητούν επενδυτικές ευκαιρίες


Ο κόσμος σήμερα βγαίνει από μία τεράστια οικονομική κρίση με ένα αρκετά καλό ρυθμό μεγέθυνσης σε όλες σχεδόν τις ανεπτυγμένες χώρες παρόλο που στις αναπτυσσόμενες η εικόνα είναι περισσότερη συγκεχυμένη. Ρευστότητα λόγω της πολιτικής των Κεντρικών Τραπεζών υπάρχει αλλά δεν έχει (τουλάχιστον ακόμα) την απαιτούμενη κινητικότητα να αναζητήσει παραγωγικές επενδύσεις. Και οι επενδυτικές ευκαιρίες δεν είναι πολύ φωτεινές. Ο απόηχος μίας κοσμικής ύφεσης παραμένει. Οι αποδόσεις, η παραγωγικότητα και τα επιτόκια κινούνται σε χαμηλές πτήσεις.
 

Γύρω από την Μεσόγειο συγκεντρώνονται αρκετές οικονομίες που παρουσιάζουν χαρακτηριστικά χρόνιας παθογένειας: Πορτογαλία, Ισπανία, Ν. Γαλλία, Ν. Ιταλία, Βαλκάνια, Χώρες της Μ. Ανατολής και Β. Αφρική.

Πρόκειται για ένα γεωγραφικό χώρο με βαρύ ιστορικό παρελθόν. Είναι το ίδιο το ιστορικό αυτό παρελθόν που μαζί με τους φυσικούς πόρους (πετρέλαιο κ.τ.λ.) έχουν κληροδοτήσει μία συνεχή ένταση στην περιοχή αυτή με τις 28 χώρες.

Η Ernst & Young δημοσίευσε δύο μελέτες γύρω από το κατά πόσο η Ευρωπαϊκή οικονομία και η Μεσόγειος ήταν ελκυστικοί προορισμοί του ξένου κεφαλαίου το 2016.

Είναι ενδιαφέροντα τα συμπεράσματά της: 5.845 ήταν οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ευρώπη το 2016 και δημιουργήθηκαν 259.673 νέες θέσεις εργασίας. Οι επενδυτές δηλαδή θεωρούν την Ευρώπη ελκυστικό προορισμό. Στην χώρα μας όμως το 2016 πραγματοποιήθηκαν μόνο 13 Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) που δημιούργησαν 111 (!) νέες θέσεις εργασίας κατά κύριο λόγο στους κλάδους των χρηματοτοικονομικών, των μεταφορών και των επικοινωνιών.

Την περίοδο μάλιστα 2011 – 2015 οι 28 χώρες της Μεσογείου προσέλκυσαν 10.660 ΑΞΕ αλλά στην Ελληνική οικονομία προσελκύστηκαν 60(!) μόνο από αυτές.

Έτσι η Ελληνική οικονομία, ίσως βεβαίως στην πιο δύσκολη περίοδο της μεταπολεμικής της ιστορίας, πολύ λίγο συγκίνησε τους ξένους επενδυτές έστω και εάν στις αρχές του 2017 κάποιες ΑΞΕ λόγω κυρίως των ιδιωτικοποιήσεων ανέκαμψαν.


Όμως οι επενδύσεις στην Ελληνική οικονομία δε μπορούν να περιμένουν άλλο. Το οφείλουμε στις μελλοντικές γενεές.
 


1η δημοσίευση: Εφημερίδα "Ελευθερία του Τύπου" της Κυριακής, 17/09/2017

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.

www.YouGoCulture.com

Online διαδραστική πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπες στο www.act4Greece.gr Επίλεξε τη ∆ράση YOU GO CULTURE

Κάνε τη δωρεά σου με ένα κλικ στο

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ή με απ’ ευθείας κατάθεση ή μέσω internet, phone και mobile banking.

Πρόγραμμα Crowdfunding

Βιβλία & Συμμετοχή σε Συλλογικές Εκδόσεις