Κι όμως, η μισή από την έκταση της Γης μπορεί ακόμα να σωθεί

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι ο άνθρωπος έχει ασκήσει σημαντικότατη αρνητική επίδραση σε μεγάλο μέρος του φυσικού κόσμου. Το ζήτημα, τώρα, είναι σε τι ποσοστό η επιφάνεια του πλανήτη παραμένει ελεύθερη από τη συχνά κακή επίδρασή μας.

Σε μια νέα μελέτη, οι επιστήμονες συνέκριναν στοιχεία από διαφορετικά σύνολα τοπικών δεδομένων, για να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα. Αν και κάθε σύνολο δεδομένων χρησιμοποιεί διαφορετικές μεθοδολογίες και συστήματα ταξινόμησης, κατά μέσο όρο, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι σχεδόν η μισή (48%-56%) γη δείχνει «χαμηλή» επίδραση από τον άνθρωπο.

«Αν και η ανθρώπινη χρήση της γης διαρκώς απειλεί όλο και περισσότερο τα εναπομείναντα μέρη φυσικoύ οικότοπου, ειδικά σε θερμότερες και πιο φιλόξενες περιοχές, σχεδόν η μισή έκταση της Γης καλύπτει περιοχές χωρίς μεγάλης κλίμακας έντονης χρήσης», αναφέρει ο Erle Ellis, από το Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ-Βαλτιμόρης.

Η μελέτη επίσης λειτουργεί στο να καταδείξει ακριβώς σε ποιο ποσοστό η Γη έχει καταληφθεί και χρησιμοποιηθεί από την ανθρώπινη δραστηριότητα.

Όπως φαίνεται, μόνο το 20%-30% του ελεύθερου από πάγους εδάφους δείχνει «πολύ χαμηλά» σημάδια ανθρώπινης επίδρασης, λένε οι ερευνητές, και τα μέρη του πλανήτη που έχουμε αφήσει στην ησυχία του μέχρι τώρα είναι μερικά από τα λιγότερο φιλόξενα μέρη της Γης.

Με άλλα λόγια, μέσω αστικοποίησης, υλοτομίας, γεωργίας κτλ., οι άνθρωποι έχουν ασκήσει την πλέον σημαντική επίδραση σε τοπία βιοποικιλότητας που παρουσίαζαν καλές και εύκολες ευκαιρίες για την κάλυψη άμεσων αναγκών. Αντιθέτως, έχουν αγνοηθεί όλα τα υπόλοιπα μέρη (έρημοι, πάγοι κτλ.).

Ωστόσο, οι ερευνητές λένε ότι τα αποτελέσματα της έρευνας αποτελούν ένα ξεκάθαρο δείκτη που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να ορίσουμε το πλαίσιο για τις υπάρχουσες και μελλοντικές προσπάθειες διατήρησης του φυσικού πλούτου της Γη, εμποδίζοντας την καταπάτηση περιοχών χαμηλού αντίκτυπου, ενώ ταυτόχρονα ανακτώντας περιοχές προς διατήρηση, οι οποίες έχουν ήδη τύχει πολύ μεγάλης εκμετάλλευσης.

 Σε πράσινο χρώμα σημειώνονται οι περιοχές με χαμηλή επίδραση, ενώ σε μοβ καταδεικνύονται οι περιοχές αυξημένης ανθρώπινης επίδρασης (Riggio et al., Global Change Biology, 2020).

 

Πηγή: science alert

 

 


 

www.YouGoCulture.com

Online διαδραστική πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπες στο www.act4Greece.gr Επίλεξε τη ∆ράση YOU GO CULTURE

Κάνε τη δωρεά σου με ένα κλικ στο

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ή με απ’ ευθείας κατάθεση ή μέσω internet, phone και mobile banking.

Πρόγραμμα Crowdfunding