ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΤΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: 1990-2035

Το νέο βιβλίο των Παναγιώτη Πετράκη και Παντελή Κωστή με τίτλο «Το Παραγωγικό και Επενδυτικό Κενό στην Ελληνική Οικονομία: 1990-2035», προσφέρει μια σφαιρική και αναλυτική ματιά στην τροχιά της ελληνικής οικονομίας, επικεντρωμένη στην επίδραση των επενδύσεων κατά την περίοδο από το 1990 έως το 2035. Καταγράφει επιπλέον τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας σε περιόδους ευμάρειας και αστάθειας και αναδεικνύει την κρίσιμη σημασία των επενδύσεων για την οικονομική βιωσιμότητα.

Το βιβλίο αναλύει το επενδυτικό και παραγωγικό κενό, την επίδραση των εξαγωγών και εισαγωγών, την σημασία της κατανάλωσης, και τις δυναμικές των δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων. Εξετάζονται επίσης οι ευρύτερες μακροοικονομικές και μικροοικονομικές επιπτώσεις των επενδύσεων υποδομής.

Επιπλέον, αναλύεται η σημασία των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) και το διεθνές επενδυτικό κλίμα, αναδεικνύοντας τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας. Το βιβλίο καταλήγει επικεντρώνοντας στους επενδυτικούς φορείς στην Ελλάδα και την επιρροή ευρωπαϊκών οντοτήτων, παρουσιάζοντας μια πολυεπίπεδη εξέταση των στρατηγικών που μπορεί να υιοθετήσει η Ελλάδα για να βελτιώσει την οικονομική της τροχιά στο μέλλον.

Περισσότερες πληροφορίες Εκδόσεις Παπαζήση:

Το παραγωγικό και επενδυτικό κενό στην ελληνική οικονομία: 1990-2035 - Εκδόσεις Παπαζήση (papazissi.gr)