ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Την 216η θέση καταλαμβάνει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανάμεσα στα 938 καλύτερα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, από τις τέσσερις χιλιάδες (4.000) Ανώτατων Ιδρυμάτων των οποίων τα στοιχεία εξετάσθηκαν αρχικώς, σύμφωνα με τον διεθνώς αναγνωρισμένο κατάλογο που δημοσιεύει το National Taiwan University (Performance ranking of Scientific Papers). Το Πανεπιστήμιό μας, μάλιστα, αν συνυπολογισθεί πλήρως ως κριτήριο ο αριθμός των τμημάτων του τοποθετείται στην 199η θέση. 

Η αξιολόγηση του National Taiwan University βασίζεται κυρίως στο ερευνητικό έργο που παράγεται και δημοσιεύεται σε κάθε Ίδρυμα, στην απήχηση που επιτυγχάνουν οι δημοσιευμένες εργασίες, καθώς και στην τελική ιδιαίτερη διάκρισή τους. Η συγκεκριμένη κατάταξη δεν επηρεάζεται ευθέως από τους πόρους που διατίθενται σε ερευνητικούς σκοπούς, από τις υποδομές εκπαίδευσης και τα μεμονωμένα επιτεύγματα μελών ΔΕΠ, αλλά από τη διαχρονική και υψηλού επιπέδου και συνέπειας επιστημονική έρευνα που λαμβάνει χώρα στα Πανεπιστήμια. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι βασικοί άξονες αξιολόγησης σχετίζονται με την παραγωγή, την επίδραση και τη διάκριση του ερευνητικού έργου.


Σχετικοί σύνδεσμοι: