ΑΓΟΡΑ ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΤΡΟΦΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ 2015
ΑΓΟΡΑ ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΤΡΟΦΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ 2015

Με την αναλογία ζημιογόνων προς κερδοφόρες να προσεγγίζει το 1,5 προς 1 για το σύνολο του Χρηματιστηρίου Αθηνών (στον FTSE Large Cap η αναλογία ήταν αντίστροφη, 1,8 προς 1 -κερδοφόρες προς ζημιογόνες), έκλεισε το 2015 για τις ελληνικές εισηγμένες, κατά τη διάρκεια του οποίου υπήρξαν διπλές εθνικές εκλογές, δημοψήφισμα, capital controls, τρίτο μνημόνιο, τρίτη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και προσφυγική κρίση μεταξύ άλλων.
 

ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ 2015
 

Οι κλάδοι που επηρεάσθηκαν αρνητικά βάσει των ενδογενών παραγόντων, ήταν οι τράπεζες (αύξηση των καθαρών ζημιών κατά €5,5 δισ. εξαιρουμένης της Τράπεζας της Ελλάδος), οι υπηρεσίες κοινής ωφελείας, χονδρικό και λιανικό εμπόριο, κατασκευές και εγχώριες βιομηχανίες με μη εξαγωγικό προσανατολισμό.

Ωστόσο, εξωγενείς παράγοντες, όπως η υποχώρηση των εμπορευμάτων (λόγω της επιβράδυνσης της Κίνας) και η άνοδος του ευρώ έναντι του δολαρίου, επηρέασαν θετικά εταιρείες μεταφορών, χημικών, πετρελαιοειδών και καθαρά εξωστρεφών εταιρειών που μπόρεσαν να εκμεταλλευθούν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα (φθηνότερες πρώτες ύλες και μεταποιημένα προϊόντα, συναλλαγματικές διαφορές).

Επιπρόσθετα, η συνεχιζόμενη αύξηση του τουρισμού, λόγω κυρίως της γεωπολιτικής κατάστασης σε Αίγυπτο και Τουρκία (άφησαν μόνο την Κροατία σαν βασικό ανταγωνιστή   της Ελλάδας), ενίσχυσε τα έσοδα των εταιρειών που σχετίζονται με τις τουριστικές υπηρεσίες (ξενοδοχεία, μεταφορές), καίτοι οι τιμές των καταλυμάτων αυξήθηκαν σε σχέση με το καλοκαίρι του 2014.

Εν κατακλείδι, αυξήθηκε η διαφορά μεταξύ των μεγάλων και μικρών εταιρειών, ενισχύοντας την αγορά δύο ταχυτήτων, όπως άλλωστε πιστοποιείται από τα επιμέρους στοιχεία της καθημερινής συναλλακτικής δραστηριότητας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η συνεχιζόμενη ύφεση, η διατήρηση της αβεβαιότητας και η ισχύς των κεφαλαιακών ελέγχων, σε συνδυασμό με τον περιορισμό της εγχώριας κατανάλωσης από την αυξανόμενη φορολογική δαπάνη, μοιραία στρέφουν το ενδιαφέρον στο εξωτερικό, όχι μόνο ως πεδίο αναζήτησης επενδυτών, αλλά και ως σημείο διάθεσης προϊόντων.

Ωστόσο, πλην ίσως του υφιστάμενου ισχυρού τουριστικού ρεύματος προς τη χώρα, η προσέλκυση ξένων κεφαλαίων μακροπρόθεσμου χαρακτήρα έγκειται στην άρση της αβεβαιότητας (ανάκτηση της αξιοπιστίας μέσω της εφαρμογής των συμφωνηθέντων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και ύπαρξη σταθερού φορολογικού πλαισίου), αλλά και στη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους.

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.