ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ

Στις 5 Μαρτίου αναμένεται η αναλυτική ανακοίνωση της ΕΚΤ σχετικά με τις τελικές αποφάσεις για την ποσοτική χαλάρωση (QE), δηλαδή την αγορά κρατικού χρέους από τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης, μετά την ανακοίνωση του προγράμματος στις 22 Ιανουαρίου του 2015. Τον Ιανουάριο υπήρχε η δέσμευση ότι το συνολικού ύψους €1,1 τρις πρόγραμμα, θα αρχίσει να υλοποιείται από τις αρχές Μαρτίου. Ο Μ. Ντράγκι, θα προχωρήσει στις ανακοινώσεις των λεπτομερειών του προγράμματος, στο πλαίσιο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, στη Λευκωσία, για τον καθορισμό της νομισματικής πολιτικής της τράπεζας.

Η ανακοίνωση αναμένεται να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνική οικονομία, καθώς θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με το αν θα συμπεριληφθεί ή δε θα συμπεριληφθεί τελικά στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση θετικής εξέλιξης θα παρέχει πληροφορίες για το άμεσο κέρδος της ποσοτικής χαλάρωσης για την ελληνική οικονομία. Θετική εξέλιξη θα σημαίνει ότι η ΕΚΤ θεωρεί, πως η Ελλάδα βρίσκεται εντός προγράμματος και άρα θα πρέπει σύντομα να αλλάξει τη στάση της απέναντι στην οικονομία σε ότι αφορά στην παροχή ρευστότητας. Με την έγκριση της παράτασης του προγράμματος βοήθειας από το Eurogroup, έχει ανοίξει ο δρόμος για να συνεχιστεί η απευθείας χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών από την ΕΚΤ, αλλά η απόφαση αυτή θα ληφθεί το νωρίτερο στη συνεδρίαση της 5ης Μαρτίου.

Πιο συγκεκριμένα, αναμένεται να παρουσιαστούν οι «όροι» που θα διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος, παρά το γεγονός ότι η ΕΚΤ ίσως να διατηρήσει κάποια ευελιξία στους όρους αυτούς λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες και προτεραιότητες των εθνικών κεντρικών τραπεζών. Έτσι, ίσως η ΕΚΤ ανακοινώσει με μεγαλύτερη ακρίβεια τους όρους λίγο πριν από την έναρξη της εφαρμογής του προγράμματος.

Τα βασικά ερωτήματα που αναμένεται να απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ είναι εάν οι εθνικές κεντρικές τράπεζες θα είναι υποχρεωμένες να αγοράζουν κρατικά ομόλογα μόνο από τη δική τους χώρα, τι είδους ευρωπαϊκά θεσμικά ομόλογα θα συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα, εάν η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες θα πραγματοποιήσουν αντίστροφους πλειστηριασμούς ή θα αγοράζουν ομοιόμορφα από τους κύριους διαπραγματευτές της αγοράς, εάν η βασική προτίμηση της ΕΚΤ και των εθνικών κεντρικών τραπεζών θα είναι για off-the-run (παλαιότερης έκδοσης) ή για on-the-run (νέας έκδοσης) ομόλογα, εάν τα ομόλογα θα αγοραστούν ομοιόμορφα μεταξύ των διαφόρων λήξεων ή εάν θα τεθούν περιορισμοί σχετικά με τις αγορές και εάν η ΕΚΤ θα επεκτείνει το πρόγραμμα και μετά το 2016 (RGE – 27/02/2015).

Επιπρόσθετα, το πιθανότερο είναι η ΕΚΤ να διατηρήσει αμετάβλητη την πολιτική της στάση, αφήνοντας σταθερά τα επιτόκια. Επίσης, ιδιαίτερα πιθανή κρίνεται μια προς τα πάνω αναθεώρηση των εκτιμήσεων της ΕΚΤ για το ρυθμό μεγέθυνσης (κατά κάποια δεκαδικά ψηφία σε σχέση με την εκτίμηση για 1% μεγέθυνση στην ευρωπαϊκή οικονομία, που είχε πραγματοποιήσει το Δεκέμβριο) και το ρυθμό πληθωρισμού (κατά κάποια δεκαδικά ψηφία σε σχέση με την εκτίμηση για πληθωρισμό 1,3%, που είχε πραγματοποιήσει το Δεκέμβριο) πλησιάζοντας περισσότερο στον στόχο της επίτευξης πληθωρισμού ύψους 2% μεσοπρόθεσμα.

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.