Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟ Ά ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015

Το πρώτο εξάμηνο του έτους η ανεργία εμφανίζει μείωση κατά 84.859 άτομα σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2014. Αναλυτικότερα, η ανεργία το Α΄ τρίμηνο του 2015 μειώθηκε κατά 5,2% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του προηγούμενου έτους, ενώ εμφανίζεται μειωμένη κατά 7,81% το Β΄ τρίμηνο του 2015 συγκριτικά με το ίδιο τρίμηνο του 2014.

Αναφορικά με τη μορφή της ανεργίας, σημειώνεται ότι υπήρξε σημαντική η μείωση του αριθμού των μακροχρόνια ανέργων σε 862.683 το δεύτερο τρίμηνο του 2015 (το πρώτο τρίμηνο του 2015 διαμορφώνονταν στα 911.139 άτομα) έναντι 952.395 ατόμων στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2014 (το δεύτερο τρίμηνο του 2014 διαμορφώνονταν στα 958.401 άτομα). Επιπρόσθετα, το Β’ τρίμηνο του 2015, οι βραχυχρόνια άνεργοι καταλαμβάνουν το 26,9% στο σύνολο των ανέργων όταν το αντίστοιχο τρίμηνο πέρσι καταλάμβαναν το 25,6%.

Επιπρόσθετα, το σύνολο των απασχολούμενων το Α’ εξάμηνο του 2015 ανήλθε στα 3.564.996 άτομα (από 3.511.401 που ήταν το Α’ εξάμηνο του 2014). Ο αριθμός των ατόμων που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα έχει αυξηθεί κατά 4,13% το Β΄ τρίμηνο του 2015 σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Ο δημόσιος τομέας εμφανίζει επίσης συρρίκνωση μεταξύ των προαναφερθέντων τριμήνων, συγκεκριμένα μειώθηκε κατά 3,37%.

Οι συνταξιούχοι παραμένουν σχεδόν σε σταθερά επίπεδα περί τα 2.650.000 άτομα μεταξύ των τριμήνων, με τους συνταξιούχους που δεν προσφέρονται για εργασία να καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο ποσοστό. Επίσης, ο μη ενεργός πληθυσμός το Α’ εξάμηνο του 2015 (4.463.600 άτομα) παραμένει σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το Α’ εξάμηνο του 2014 (4.468.600 άτομα).

Παρά τη μείωση στο ποσοστό της ανεργίας, δεν μπορεί κάποιος με βεβαιότητα να υποστηρίξει ότι η μείωση των ανέργων σημαίνει μια ουσιαστική αναδιάρθρωση του παραγωγικού μοντέλου στην ελληνική οικονομία, παρόλο που η αύξηση της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα και η μείωση στο δημόσιο κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Δυστυχώς όμως α) οι θετικές εξελίξεις έχουν έναν πολύ αργό ρυθμό και β) οι εξελίξεις στο Β’ εξάμηνο του έτους μάλλον θα ανατρέψουν τις παραπάνω θετικές ενδείξεις. Η συνολική ετήσια ανεργία ίσως τελικά να μείνει στάσιμη ή ακόμα και να επιδεινωθεί.

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.