Η ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ

«ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ - ΜΙΚΡΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ»

Η ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ

Η γεωλογία, η μελέτη της γης και της ιστορίας της, από την αρχή της ύπαρ­ξής της τοποθετήθηκε στις Θετικές Επιστήμες. Το ευρύ, όμως, φαντα­σμαγορικό πεδίο των θεμάτων της, οι απαιτήσεις και ο τρόπος λειτουργίας της δημιουργούν την ανάγκη να δούμε πέρα από το πρακτικό φάσμα εφαρμογής της επιστήμης αυτής, προβάλλοντας την πιθανότητα μιας ανακατάταξής της μέσα στα υπάρχοντα γνωστικά πεδία.

Θα ήταν, λοιπόν, ορθότερο να ισχυρι­στούμε ότι η γεωλογία ισορροπεί επάνω σε μία λεπτότατη διαχωριστική γραμ­μή, χρησιμοποιώντας τον ορθολογισμό των Θετικών Επιστημών για να επιβεβαιώσει τα στοιχεία με τα οποία, κατόπιν, θα τροφοδοτήσει τον ουμανισμό των Φιλοσοφικών και Θεολογικών Επιστημών. Είναι η επιστήμη που, χρησιμοποι­ώντας τη φυσική, τη χημεία και τη βιολογία, προεκτείνεται άφοβα στη φιλοσο­φία, τη θεολογία, την ψυχολογία και τις τέχνες.

Η γοητευτική επιστήμη της γεωλογίας είναι μια μορφή ποίησης, ένας τομέ­ας δημιουργίας, με απαραίτητα συστατικά τη φαντασία, τα δεδομένα της φύσης και τη χρησιμοποίηση όλων των αισθήσεων. Μέσα από αυτό το πλέγμα δεδομένων, ο γεωλόγος εκμαιεύει την ποίηση του φυσικού κόσμου και δημι­ουργεί την ιδέα, που θα διαμορφώσει τις καινούργιες απόψεις. Απόψεις, που μερικές φορές υπερβαίνουν τα όρια της κοινής λογικής μας, που η θεώρηση και η αποδοχή τους είναι εξίσου δύσκολες και συναρπαστικές. Η γεωλογία είναι μία δαιδαλώδης διαδρομή καταγραφής τού χρόνου, μία ανοικτή πρόκλη­ση για ποιητική περιπλάνηση.

Για κάθε ανήσυχο πνεύμα και δημιουργική φαντασία, η γεωλογία μπορεί να ξεδιπλώσει πτυχές γνώσης και έμπνευσης, πτυχές, όμως, που μόνο οι μυημένοι θα μπορούσαν να εκτιμήσουν και να αποκωδικοποιήσουν.

 

Με το παρόν άρθρο ξεκινάει μία ενότητα αρθρογραφίας του Ομότιμου Καθηγητή Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας, Μιχαήλ Δ. Δερμιτζάκη, πάνω σε διεπιστημονικές προσεγγίσεις της επιστήμης της Γεωλογίας, οι οποίες παρουσιάζονται στη μονογραφία του «Γεωλογικές Διαδρομές - Μικρά Μελετήματα».


* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.

www.YouGoCulture.com

Online διαδραστική πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπες στο www.act4Greece.gr Επίλεξε τη ∆ράση YOU GO CULTURE

Κάνε τη δωρεά σου με ένα κλικ στο

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ή με απ’ ευθείας κατάθεση ή μέσω internet, phone και mobile banking.

Πρόγραμμα Crowdfunding

Βιβλία & Συμμετοχή σε Συλλογικές Εκδόσεις

  •  
  • 1 από 2

Συνεντεύξεις

Συνεντεύξεις: