3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία
Οδηγός για το άρθρο 24 - Το Δικαίωμα στη Συμπεριληπτική Εκπαίδευση

[CRPD/C/GC/4, Committee on the Rights of Persons with Disabilities, A guide to Article 24 The Right to Inclusive Education]

Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και συγκεκριμένα με την Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (Οδηγός για το άρθρο 24 – «Το Δικαίωμα στη Συμπεριληπτική Εκπαίδευση»)[1], αναφέρονται τα εξής: “Η αναγνώριση της ένταξης ως το κλειδί για την επίτευξη του δικαιώματος στην εκπαίδευση έχει ενισχυθεί τα τελευταία 30 χρόνια και κατοχυρώνεται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (CRPD), το πρώτο νομικά δεσμευτικό μέσο που περιέχει αναφορά στην έννοια της ποιοτικής συνεκπαίδευσης/ συμπερίληψης. Ο στόχος 4 Βιώσιμης Ανάπτυξης επιβεβαιώνει επίσης την αξία της χωρίς αποκλεισμούς, ποιοτική και δίκαιη εκπαίδευση. Παρά την πρόοδο που σημειώθηκε, ωστόσο, η Επιτροπή ανησυχεί ότι εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές προκλήσεις. Πολλά εκατομμύρια άτομα με αναπηρίες συνεχίζουν να στερούνται το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Η διασφάλιση του δικαιώματος στη συνεκπαίδευση/συμπεριληπτική εκπαίδευση συνεπάγεται μετασχηματισμό της κουλτούρας, της πολιτικής και της πρακτικής σε όλα τα επίσημα και άτυπα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα για την αντιμετώπιση των διαφορετικών απαιτήσεων και ταυτοτήτων των μεμονωμένων μαθητών, μαζί με τη δέσμευση για άρση των φραγμών που εμποδίζουν αυτή τη δυνατότητα. Περιλαμβάνει την ενίσχυση της ικανότητας του εκπαιδευτικού συστήματος να προσεγγίζει όλους τους μαθητές. Επικεντρώνεται στην πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή, προσβασιμότητα, φοίτηση και επίδοση όλων των μαθητών, ιδιαίτερα εκείνων που, για διαφορετικούς λόγους, αποκλείονται ή κινδυνεύουν να περιθωριοποιηθούν. Η ένταξη περιλαμβάνει πρόσβαση και πρόοδο σε υψηλής ποιότητας επίσημη και άτυπη εκπαίδευση χωρίς διακρίσεις. Η ένταξη επιδιώκει να επιτρέψει στις κοινότητες, τα συστήματα και τις δομές να καταπολεμήσουν τις διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των επιβλαβών στερεοτύπων, να αναγνωρίσουν τη διαφορετικότητα, να προωθήσουν τη συμμετοχή και να ξεπεράσουν τα εμπόδια στη μάθηση και τη συμμετοχή για όλους, εστιάζοντας στην ευημερία και την επιτυχία των μαθητών με αναπηρίες. Απαιτεί έναν εις βάθος μετασχηματισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων στη νομοθεσία, την πολιτική και τους μηχανισμούς χρηματοδότησης, διαχείρισης, σχεδιασμού, παροχής και παρακολούθησης της εκπαίδευσης”.[1] General comment No. 4 on Article 24 - the right to inclusive education. Published 25 November 2016, CRPD/C/GC/4, https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/...


 

 

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.

www.YouGoCulture.com

Online διαδραστική πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπες στο www.act4Greece.gr Επίλεξε τη ∆ράση YOU GO CULTURE

Κάνε τη δωρεά σου με ένα κλικ στο

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ή με απ’ ευθείας κατάθεση ή μέσω internet, phone και mobile banking.

Πρόγραμμα Crowdfunding

Βιβλία & Συμμετοχή σε Συλλογικές Εκδόσεις

  •  
  • 1 από 3