ΒΑΣΙΚΕΣ AΝΑΓΚΕΣ, EΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ KΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Σε συνέχεια του σημειώματος με τίτλο «Κοινωνική Δυσαρέσκεια και η Εισοδηματική Κατάσταση του Πληθυσμού», το παρόν έχει ως στόχο να παρουσιάσει το πως εξελίχθηκαν οι βασικές ανάγκες και η εισοδηματική κατάσταση των νοικοκυριών μέσα στο οικονομικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε από την αύξηση του πληθωρισμού και τις συνέπειες που είχε στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η απότομη άνοδος των τιμών βασικών αγαθών και υπηρεσιών επέβαλε μια νέα πραγματικότητα στα νοικοκυριά, αναγκάζοντάς τα να αναπροσαρμόσουν τις προτεραιότητες των δαπανών τους.

Το Διάγραμμα 1 παρουσιάζει τις δαπάνες των οικογενειακών προϋπολογισμών για συγκεκριμένες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών, για την Ελλάδα, τη Γαλλία και την Ιταλία, για το 2020. Είναι εμφανής η μεγάλη ποσοστιαία συμμετοχή που δίνουν τα ελληνικά και τα ιταλικά νοικοκυριά για τρόφιμα και για ενέργεια.

Επιπρόσθετα, το Διάγραμμα 2 παρουσιάζει το επίπεδο των τιμών για τον Ιανουάριο του 2024 για διάφορες κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών για τις τρεις οικονομίες.

Με εξαίρεση των πτώση των τιμών για την ενέργεια για την Ελλάδα και την Ιταλία, σε όλες τις άλλες κατηγορίες παρατηρείται ότι παραμένει η σημαντική άνοδος των τιμών.

Το Διάγραμμα 3 παρουσιάζει την εξέλιξη του μηνιαίου δείκτη τιμών καταναλωτή για τα τρόφιμα.

Είναι εμφανής η συνεχής αύξηση των τιμών για τη διατροφή και τα μη αλκοολούχα ποτά, όπως συνέβη γενικότερα και για τα διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες και για τα ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια. Βεβαίως μετά το 2022 η αύξηση είναι ιδιαίτερα απότομη και για τις τρεις οικονομίες.

Αντίστοιχα, το Διάγραμμα 4 παρουσιάζει την εξέλιξη του μηνιαίου δείκτη τιμών καταναλωτή για τις τιμές ενοικίασης στέγης.

Το διάγραμμα είναι ενδεικτικό της μεγάλης αύξησης των τιμών κατά το 2022 για τη στέγαση, τάση που αποκλιμακώθηκε ελαφρώς το 2023 (παρότι οι τιμές παραμένουν σε σημαντικά υψηλό επίπεδο).

Στο σημείο αυτό αναπτύσσονται δύο σημεία προβληματισμού: Το πρώτο σχετίζεται με την άνοδο των τιμών και το διαθέσιμο εισόδημα και το δεύτερο με τις επιδράσεις της αύξησης των τιμών στην καταναλωτική εμπιστοσύνη.

Στο πρώτο θέμα η παρατήρηση είναι η εξής: Όταν διατίθεται το 32,3% του ποσοστού του οικογενειακού προϋπολογισμού για στέγαση, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο και άλλα καύσιμα με το μέσο ονομαστικό ετήσιο εισόδημα από μισθούς είναι 13.730 ευρώ (βλέπε προηγούμενο σημείωμα για το έτος 2022) που σημαίνει ότι στις χρήσεις αυτές πηγαίνουν 4.434 ευρώ το έτος και μένουν άλλα 9.296 ευρώ για άλλες δαπάνες, εκ των οποίων 1.849 για τρόφιμα αφήνοντας ένα τελικό υπόλοιπο 7.447 ευρώ για όλες τις άλλες χρήσεις.

Στην Ιταλία όμως με 31.833 μέσο ετήσιο ονομαστικό μισθό πηγαίνουν στην στέγαση και ενέργεια 12.001 ευρώ και 6.462 ευρώ για τρόφιμα, αφήνοντας 13.370 ευρώ για όλες τις άλλες ανάγκες.

Οι άνθρωποι λοιπόν στην Ελλάδα έχουν 7.437 ευρώ για τις λοιπές ανάγκες, που καθορίζουν και την ποιότητα της ζωής, ενώ στην Ιταλία έχουν 13.370! Μεγάλη διαφορά! Μάλιστα εάν στην Ελλάδα και Ιταλία αυξηθούν οι τιμές των δύο αυτών κατηγοριών κατά 10% σημαίνει ότι στην Ελλάδα οι άνθρωποι θα χάσουν 628 ευρώ, στην Ιταλία 1846 ευρώ, αλλά τελικά στην Ελλάδα θα μείνουν 6.819 ευρώ και στην Ιταλία 11.524 ευρώ, σχεδόν δύο φορές περισσότερα από ότι στην Ελλάδα. Με άλλα λόγια μπορεί η αρνητική επίδραση της αύξησης των τιμών να είναι αναλογική και στις δύο χώρες αλλά το εναπομείναν εισόδημα στην Ελλάδα πιέζεται ιδιαιτέρως σε χαμηλά επίπεδα, ενώ βέβαια η φύση του ανθρώπου και εδώ και στην Ιταλία είναι ίδια, με παρόμοιες ανάγκες και τρόπο ζωής.

Με άλλα λόγια το επίπεδο των εισοδημάτων στην Ελλάδα, που έχει διαμορφωθεί διαχρονικά από το βαθμό μεγέθυνσης αλλά και τη μνημονιακή περίοδο, κάνει πολύ πιο ευαίσθητη την Ελληνική κοινωνία στις αυξήσεις των τιμών σε σύγκριση με τις άλλες ευρωπαϊκές κοινωνίες.

Το δεύτερο σημείο προβληματισμού είναι πώς οι εξελίξεις των τιμών επιδρούν στην καταναλωτική εμπιστοσύνη.

Το Διάγραμμα 5 παρουσιάζει την εξέλιξη του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης για τις τρεις οικονομίες από το 2018 έως και το 2023. Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης είναι ένας σημαντικός οικονομικός δείκτης που αντικατοπτρίζει το βαθμό αισιοδοξίας ή απαισιοδοξίας των καταναλωτών σχετικά με την οικονομική κατάσταση της χώρας τους στο εγγύς μέλλον.

Για την ελληνική οικονομία, ο δείκτης εμφανίζει σημαντική ανοδική τάση από τα μέσα του 2018 μέχρι τα μέσα του 2019, δηλώνοντας αυξημένη αισιοδοξία. Ωστόσο, ακολουθεί μια περίοδος σταθεροποίησης και στη συνέχεια πτώσης μετά την έναρξη της πανδημίας, πράγμα που υποδεικνύει τις ανησυχίες που προκλήθηκαν από τις υγειονομικές και οικονομικές συνέπειες της πανδημίας του COVID-19. Η περίοδος από το 2021 έως το 2023 φαίνεται να είναι μια περίοδος σταθεροποίησης και ελαφράς ανάκαμψης, παρόλο που τα επίπεδα δεν επιστρέφουν στα προ-πανδημικά επίπεδα, υποδηλώνοντας πιθανώς μακροπρόθεσμες ανησυχίες για την οικονομία.

Έτσι, η αιφνιδιαστική αύξηση του πληθωρισμού κατά τα έτη 2021-22 είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των πραγματικών εισοδημάτων των νοικοκυριών, επιβαρύνοντας σημαντικά την οικονομική τους κατάσταση. Σε ένα περιβάλλον όπου οι ονομαστικοί μισθοί και οι πηγές πλούτου δεν προσαρμόστηκαν αναλόγως για να αντιμετωπίσουν την αύξηση του κόστους ζωής, βασικές ανάγκες όπως η στέγαση, η διατροφή και η ενέργεια έγιναν πιο σημαντικές από ποτέ για τα νοικοκυριά. Η ανάγκη για αυτά τα βασικά αγαθά έγινε προτεραιότητα, καθώς η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος σημαίνει ότι μικρότερο ποσοστό του εισοδήματος μπορεί να διατεθεί για άλλες καταναλωτικές δαπάνες. Η εξασφάλιση στέγης, επαρκούς τροφής και της απαραίτητης ενέργειας για τη θέρμανση και τη μετακίνηση αποτελεί πλέον τον κύριο οικονομικό προβληματισμό για πολλά νοικοκυριά, προκαλώντας έναν επαναπροσδιορισμό των δαπανών τους με βάση τις πιο επιτακτικές ανάγκες.

 

Που οφείλεται η πτώση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης; Ενδεχομένως σε αρκετούς λόγους: Οι πολίτες δεν εμπιστεύονται ότι ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να πέφτει. Επίσης διαπιστώνουν ότι τα διαθέσιμα εισοδήματά τους δεν έχουν αναπληρωθεί ήδη, άρα μπορεί να πιστεύουν ότι τώρα έρχεται μία μακρότερη υποβάθμιση της ποιότητας ζωής τους. Έτσι και αλλιώς σήμερα τα επίπεδα τιμών συρρικνώνουν το διαθέσιμο εισόδημά τους (το ότι πέφτει ο πληθωρισμός δε σημαίνει ότι έρχεται αποπληθωρισμός). Τέλος μπορεί να υπάρχει δυσπιστία (που έτσι και αλλιώς υπάρχει) απέναντι στις ακολουθούμενες οικονομικές πολιτικές ή μία γενικότερη αντίληψη διάψευσης της «σωτήριας» παρέμβασης του κράτους που δεν ήρθε (τουλάχιστον) μέχρι σήμερα!

Εάν όμως η επιχειρηματολογία που έχει διατυπωθεί μέχρι τώρα είναι σωστή, τότε θα πρέπει να διαπιστώσουμε μία μείωση της αποταμίευσης των νοικοκυριών στις τρεις οικονομίες.

Πράγματι αυτό συμβαίνει.

Μάλιστα στο διάγραμμα φαίνεται να αποκαλύπτει μια αρκετά ανησυχητική τάση για την Ελλάδα το 2022, με το ποσοστό αποταμίευσης να είναι αρνητικό. Αυτό σημαίνει ότι τα νοικοκυριά δαπανούσαν περισσότερα απ' ό,τι είχαν σε διαθέσιμο εισόδημα, πιθανόν αντλώντας από προηγούμενες αποταμιεύσεις ή αυξάνοντας το δανεισμό τους. Η αυξανόμενη οικονομική πίεση, που επιδεινώθηκε από τον πληθωρισμό, μείωσε το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των ανθρώπων, αναγκάζοντάς τους να διαθέσουν μεγαλύτερο μέρος του για την κάλυψη βασικών αναγκών. Το αρνητικό ποσοστό αποταμίευσης αντανακλά επίσης μια βαθύτερη ανησυχία για την οικονομική ασφάλεια των νοικοκυριών, καθώς η απουσία αποταμίευσης σημαίνει μειωμένη ικανότητα να αντιμετωπιστούν απρόβλεπτες οικονομικές ανάγκες ή εκτάκτες συνθήκες στο μέλλον. Η κατάσταση αυτή ενδέχεται να έχει περαιτέρω επιπτώσεις στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, καθώς η ανησυχία για την οικονομική μελλοντική ασφάλεια μπορεί να καταστείλει την καταναλωτική δαπάνη, εντείνοντας την οικονομική αβεβαιότητα.

Εδώ προφανώς υπεισέρχεται και η διαμόρφωση των πολιτικών συμπεριφορών ιδίως σε συνδυασμό με τις επερχόμενες Ευρωπαϊκές εκλογές που συνήθως είναι ψήφος έκφρασης απόψεων και όχι ψήφος που αφορά τη διοίκηση της ευρωπαϊκή οικονομίας.

Το πραγματικό νέο ερώτημα που δημιουργείται αφορά το εάν αυτές οι κοινωνικές συμπεριφορές έχουν μονιμότερο και ίσως επιταχυνόμενο χαρακτήρα ή εάν πρόκειται να αντιστραφούν από την προσδοκώμενη άνοδο των διαθέσιμων εισοδημάτων. Εδώ πιστεύουμε ότι θα παίξουν και άλλοι κυρίως μη οικονομικοί παράγοντες που θα περιγραφούν στο επόμενο σημείωμά μας.

Πηγή: ot.gr, 15/3/2024

 

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.

www.YouGoCulture.com

Online διαδραστική πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπες στο www.act4Greece.gr Επίλεξε τη ∆ράση YOU GO CULTURE

Κάνε τη δωρεά σου με ένα κλικ στο

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ή με απ’ ευθείας κατάθεση ή μέσω internet, phone και mobile banking.

Πρόγραμμα Crowdfunding

Βιβλία & Συμμετοχή σε Συλλογικές Εκδόσεις

  •  
  • 1 από 7

Συνεντεύξεις

Συνεντεύξεις:

4/9/2019 - Ο Π. Πετράκης, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος E-Learning του ΕΚΠΑ, μιλάει για το Πρόγραμμα στην εκπομπή Ράδιο City, στο σταθμό Αθήνα 9.84 (audio).

Π. Πετράκης: Δεν υπάρχει ανάγκη για νέα δημοσιονομικά μέτρα (audio) – Συνέντευξη στο Πρώτο Πρόγραμμα και στην εκπομπή «Αναμενόμενα και Μη» με την Κωνσταντίνα Δημητρούλη - 23 Απριλίου 2018

3.3.2018 / Ο Παναγιώτης Πετράκης μιλάει για το βιβλίο του ‘’Να το πεις της νύχτας σου’’ στο ραδιοφωνικό σταθμό 9.84, στην εκπομπή “Και γύρω γύρω πόλη” με τον Γιάννη Θεοδόση και τη Φρόσω Ζαγορίτου

26.2.2018 - Ο Παναγιώτης Πετράκης σε α΄ πρόσωπο | diastixo.gr

26.2.2018 – Όλα ξεκινούν με μια δολοφονία. Το πρώτο λογοτεχνικό βιβλίο του καθηγητή Οικονομικών Παναγιώτη Πετράκη -Μία αστυνομική ιστορία | iefimerida

24.2.2018 – Το μυθιστόρημα του καθηγητή Πετράκη έχει έντονα στοιχεία θρίλερ καθώς καταπιάνεται με τις προσπάθειες για την εξιχνίαση ενός φόνου που συμπορεύονται με όσα σημαντικά ορίζουν τις ζωές των πρωταγωνιστών του: το τυχαίο, τη συντροφικότητα, την ευτυχία, την αβεβαιότητα, την απώλεια | Πρώτο Θέμα

22.2.2018 – «Να το πεις της νύχτας σου»: Το πρώτο λογοτεχνικό βιβλίο του Καθηγητή Οικονομικών Παναγιώτη Πετράκη | www.cnn.gr

- 22.2.2018 – Ωραίο αστυνομικοπολιτικό βιβλίο και ένα ισχυρό δοκίμιο για την κρίση από τον καθηγητή πανεπιστημίου Παναγιώτη Πετράκη (“Να το πεις της νύχτας σου”) | Athens Voice – Στέφανος Τσιτσόπουλος

- 21.2.2018 – Ξαφνιάζει ευχάριστα ο έγκριτος Καθηγητής Οικονομικών του ΕΚΠΑ, με την μεταφυσική – αστυνομική ιστορία, την οποία υπογράφει (“Να το πεις της νύχτας σου”) | Antenna.gr/news

- 20.2.2018 – Στα χρόνια της κρίσης διαδραματίζεται στην Αθήνα μία μεταφυσική – αστυνομική ιστορία. Η εξέλιξή της θα καθοριστεί από τις δυνάμεις της τυχαιότητας και των ανθρώπινων σχέσεων. (“Να το πεις της νύχτας σου”) | Protothema.gr

- 20.2.2018 – Το πρώτο λογοτεχνικό βιβλίο του Καθηγητή Οικονομικών Παναγιώτη Πετράκη (“Να το πεις της νύχτας σου”)| Newsbeast

- 20.2.2018 – «Να το πεις της νύχτας σου» – Η πρώτη λογοτεχνική «απόπειρα» του Καθηγητή Οικονομικών Παναγιώτη Πετράκη | Alfavita.gr

- 20.2.2018 – “Να το πεις της νύχτας σου’’, μια μεταφυσική – αστυνομική ιστορία στην Αθήνα της κρίσης Μαρία Αλεξίου | Athens Voice

- 20.2.2018 – Ο Παναγιώτης Πετράκης μιλά στο φακό του Culturenow.gr για το μυθιστόρημά του, «Να το πεις της Νύχτας σου»

-24/01/2018 | Συνέντευξη του Π. Ε. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών ΕΚΠΑ, για το Eurogroup της Δευτέρας 22/01/18 στον Παύλο Τσίμα και στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ. Ηχητικό απόσπασμα της εκπομπής στις 24/01/2018, 10:00

15/01/17 - Συνέντευξη του Π. Ε. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών ΕΚΠΑ, στο τηλεοπτικό δίκτυο της γερμανικής τηλεόρασης ZDF στο πλαίσιο ρεπορτάζ για τις κινητοποιήσεις της 15ης Ιαν. 18 με τίτλο “Proteste gegen Sparmaßnahmen”

17/12/17 - Συνέντευξη του Π. Ε. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών ΕΚΠΑ, στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ | Καλημέρα (Γ. Αυτιάς)

13/12/2017 - Συνέντευξη του Π. Ε. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών ΕΚΠΑ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha 989

17/07/17 – «Έξοδος στις Αγορές» | Συνέντευξη του Π. Ε. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ στο Ραδιόφωνο 24/7

18/06/2017 - "Eurogroup και Τετάρτη Προγραμματική Περίοδος" – Συνέντευξη του Π. Ε. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ, στον ΑΘΗΝΑ 9.84 – Εκπομπή: Και γύρω γύρω πόλη με τους Γιάννη Θεοδόση και Φρόσω Ζαγορίτου

01/03/2017 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ | Πρώτη Γραμμή (Β. Λυριτζής – Δ. Οικονόμου)

01/03/2017 - Συνέντευξη στο διαδικτυακό κανάλι του CNN Greece (Τάσος Οικονόμου)

25/02/2017 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Epsilon TV (Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων – Φαίη Μαυραγάνη)

16-2-2017 | Συμμετοχή στην εκπομπή Action Θέμα στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24 με θέμα: Ευρώ ή Δραχμή

13/11/2016 Τα πρόσωπα του Σαββατοκύριακου" Alpha 989

12/11/2016 Εκπομπή "Europe" ΕΡΤ1 

20/10/2016 - Τοποθέτηση στην παρουσίαση βιβλίου "Η Εγκυκλοπέδεια του Μάγκα" του Νίκου Τσακνή

13/7/2016 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΡΤ1

28/6/2016 - Συμμετοχή στην εκπομπή Χ2 στο κανάλι Action24

24/06/2016 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ANT1 στo Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων

23/06/2016 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ στην εκπομπή Τώρα

06/06/2016 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΡΤ1 - STUDIO 3

26/05/2016 - Συνέντευξη στον Α. Λιάρο στο Αιχμή ραδιόφωνο

25/05/2016 - Συνέντευξη στον Π. Τσίμα στο ΣΚΑΙ ραδιόφωνο

24/05/2016 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Focus, ΕΡΤ Τηλεόραση

24/05/2016 - Συνέντευξη στο Γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο ZDF

23/05/2016 - Δήλωση στην εφημερίδα «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» στο πλαίσιο ρεπορτάζ – αφιερώματος με τίτλο: "Brexit or not"

10/05/2016 -  'Συνέντευξη στην εκπομπή Studio 3 της ΕΡΤ1"

30/04/2016 - 'Αρθρο στην εφημερίδα "RealNews"

28/04/2016 -  'Αρθρο στην εφημερίδα "Ημερησία"

28/04/2016 - Δήλωση στην "Καθημερινή" με θέμα "Νέες θέσεις εργασίας ανοίγουν σε εξειδικευμένους τομείς των τραπεζών"

07/02/2016 - Συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 984

25/01/2016 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό STAR (Μέρος Α, Μέρος Β, Μέρος Γ)

20/01/2016 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή Στούντιο 3 (14:00), ΕΡΤ1

18/12/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση, ΕΡΤ1

16/12/2015 - Συνέντευξη στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ (08:45)

18/11/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση, ΕΡΤ1

09/11/2015 - Συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά FM (18:30)

07/11/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση, ΕΡΤ1

06/11/2015 - Συνέντευξη στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ZDF

03/11/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5 (08:30)

29/10/2015 - Συνέντευξη στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ (09:30)

26/10/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5 (13:30)

22/10/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση, ΕΡΤ1

13/10/2015 - Συνέντευξη στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ARD

06/10/2015 - Συνέντευξη στη Ραδιοφωνική εκπομπή "Η Φωνή της Ελλάδας", ΕΡΤ

06/10/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση, ΕΡΤ1

01/10/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθήνα 984

09/09/2015 - Συνέντευξη στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ARD

07/09/2015 - Συνέντευξη στην Κρατική τηλεόραση Νορβηγίας (15:00)

07/09/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση, ΕΡΤ1, (10:15-11:15)

26/08/2015 - Συνέντευξη στο Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 (10:30)

25/08/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5 (16:15)

21/08/2015 - Συνέντευξη στο Ισπανικό Πρακτορείο Ειδήσεων

17/08/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5 (11:15)

29/07/2015 - Συμμετοχή στην εκπομπή "ΕΡΤ Ενημέρωση" ΕΡΤ1

28/07/2015 - Συνέντευξη στο ARD German Radio (Alfred Schmit)

27/07/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5

26/07/2015 - Συνέντευξη στην εφημερίδα "Έθνος της Κυριακής"

17/07/2015 - Συνέντευξη στον Andreas Macho (Γερμανός δημοσιογράφος)

16/07/2015 - Συνέντευξη στην Guardian

16/07/2015 - Συνέντευξη στον Π. Τσίμα, Σκαϊ 100,3 (10:30)

15/07/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5 (08:30)

14/07/2015 - Συνέντευξη στο Γερμανικό Δίκτυο E-24

14/07/2015 - Συνέντευξη στο Sky News (12:00)

11/07/2015 - Συνέντευξη στhn εφημερίδα Siempre (Μεξικό)

10/07/2015 - Συνέντευξη στo Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού ANT1

10/07/2015 - Συνέντευξη στην RAI ITALIA TV, (16:00)

08/07/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5 (08:30)

07/07/2015 - Συνέντευξη στην Gieselmann, Ζeit Οnline
07/07/2015 - Συμμετοχή σε τηλεοπτική πολιτική εκπομπή, MEGA Channel (16:00)

07/07/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Status Radio 94,2 (09:00)

06/07/2015 - Συνέντευξη στον Edvardas Spokas, Λιθουανική τηλεόραση LRT

06/07/2015 - Συνέντευξη στην Julien Neny, Ιταλική τηλεόραση ITELE

06/07/2015 - Συνέντευξη στην Καναδική τηλεόραση, CTV Canada AM (14:00)

06/07/2015 - Συνέντευξη στη δημοσιογράφο Qilong WANG, China Newsweek

05/07/2015 - Συμμετοχή σε τηλεοπτική πολιτική εκπομπή, Alpha TV (21:30)

05/07/2015 - Συμμετοχή σε τηλεοπτική πολιτική εκπομπή, Star Channel (20:00)

03/07/2015 - Συνέντευξη στην Chen Zhanjie, Xinhua News Agency (15:30)

03/07/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Alpha 989 (07:45)

02/07/2015 - Συνέντευξη στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ (22:30)

02/07/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Alpha TV

02/07/2015 - Συνέντευξη στον κ. Αποστολίδη, Ραδιοφωνικός Σταθμός Status Radio (09:30)

01/07/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star Channel

01/07/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του MEGA Channel

30/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Alpha TV

30/062015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του MEGA Channel

29/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star Channel

29/06/2015 - Συνέντευξη στον Leandro Colon από Εφημερίδα της Βραζιλίας

29/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Alpha TV

29/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του MEGA Channel

28/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Alpha TV

28/06/2015 - Συμμετοχή σε τηλεοπτική εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού Action 24

28/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Παραπολιτικά FM

28/06/2015 - Συνέντευξη στο Τηλεοπτικό Δίκτυο BBC

28/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star Channel

25/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθήνα 984, (17:45)

24/06/2015 - Συνέντευξη στην Τηλεοπτική εκπομπή "Η Ώρα της Ευρώπης", ΕΡΤ1, (22:15)

24/06/2015 - Συνέντευξη στο Τηλεοπτικό Δίκτυο Euronews

24/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθήνα 984, (09:00-10:00)

23/06/2015 - Συνέντευξη στο Γ. Αντύπα,  Παραπολιτικά FM 90,1, (21:30)

23/06/2015 - Συνέντευξη στη Γερμανική Κρατική Τηλεόραση ARD (με την κ. Σ. Ζακελίνα)

23/06/2015 - Άρθρο στην εφημερίδα  "Folha de São Paulo" (Βραζιλία)

23/06/2015 - Συνέντευξη στην Εβδομαδιαία Γερμανική Εφημερίδα Die Zeit (με τον κ. Ζαχαράκη)

23/06/2015 - Συνέντευξη στον Τηλεοπτικό Σταθμό Deutsche Welle (15:30)

22/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Alpha 989 (11:50)

22/06/2015 - Συνέντευξη στον Eric Moylan, National Irish Radio, (08:40)

21/06/2015 - Συνέντευξη στο Γ. Ψάλτη, Real FM 97,8, (08:30)

20/06/2015 - Συνέντευξη στην Τηλεοπτική εκπομπή "Europe", ΕΡΤ1, (12:00)

20/06/2015 - Συνέντευξη στην Ραδιοφωνική εκπομπή "Live Breakfast", BBC 5, (08:30)

18/06/2015 - Συνέντευξη στην Τηλεοπτική εκπομπή "Ο Κόσμος της ΕΡΤ", ΕΡΤ1, (20:00)

18/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Mega Channel

18/06/2015 - Συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων AFP (στον κ. Χαδούλη)

18/06/2015 - Συνέντευξη στoν Τηλεοπτικό Σταθμό BBC (στον Κώστα Καλλέργη)

17/06/2015 - Συνέντευξη στo Γερμανικό Τηλεοπτικό Σταθμό ARD

17/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Alpha 989 (12:00)

16/06/2015 - Συνέντευξη στη Reporter Γιεσέν Κορίνα, Γερμανική Τηλεόραση ZDF (2ο Κρατικό Κανάλι) (16:00)

15/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Alpha 989 (14:50)

05/06/2015 - Συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (10:30)

05/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM (09:45)

01/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό ΝΕΡΙΤ (στον Θ. Σιάφακα) (Πρώτο Πρόγραμμα - 17:30)

28/05/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή "Fairplay" της ΝΕΡΙΤ

28/05/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό ΝΕΡΙΤ (Πρώτο Πρόγραμμα - 12:30)

27/05/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star Channel

27/05/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Alpha 989

26/05/2015 - Συνέντευξη στην Ιωάννα Μπρατσιάκου για το ειδησεογραφικό site News247.gr

26/05/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθήνα 9,84 FM (10:30)

25/05/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM (08:50)

24/05/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Action 24 (10:00)

23/05/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό ΝΕΡΙΤ (Πρώτο Πρόγραμμα - 17:30)

20/02/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό ΣΚΑΪ

22/01/2015 - Συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό Βήμα FM 

26/01/2015 - Συνέντευξη στην Εφημερίδα Newtimes.RU

22/01/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Alpha 989

22/01/2015 - Συνέντευξη στην Εφημερίδα Kurier

21/01/2015 - Συνέντευξη στην Ισπανική Τηλεόραση HispanTv

07/01/2015 - Συνέντευξη στην Repórter, revista Exame 

05/01/2015 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Action24

Συνεντεύξεις: