ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΡΙΣΗΣ COVID-19 - 11/5/2020

Είχαμε υποσχεθεί ότι θα σας παρουσιάζαμε μία εκτίμηση της ύφεσης, όταν οι οικονομικές προβλέψεις θα αρχίζουν να συγκεκριμενοποιούνται. Βεβαίως, όσο είναι ανοικτό το επιδημιολογικό θέμα οι προβλέψεις είναι ένα πολύ δύσκολο έργο.

Σκοπός, λοιπόν, της ανάρτησης αυτής είναι να παρουσιαστεί μια εικόνα σχετικά με την εκτίμηση του βραχυπρόθεσμου μέλλοντος της ελληνικής οικονομίας, μέχρι το 2021.

Για το σκοπό αυτό, παρουσιάζεται η αναμενόμενη εξέλιξη για το ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας ανά τρίμηνο με βάση τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία του μοντέλου μας (Μάιος 2020, Oxford Economics), σε αντιδιαστολή με τα αντίστοιχα στοιχεία του Ιανουαρίου του 2020, όταν ο Covid-19 δεν είχε ακόμη φύγει από την Κίνα και δεν γνωρίζαμε τις επιπτώσεις του στην παγκόσμια οικονομία.

Το Διάγραμμα 1 παρουσιάζει την εικόνα αυτή.

 

Διάγραμμα 1. Μεταβολή ΑΕΠ (%) ανά τρίμηνο: Εκτιμήσεις Ιανουαρίου vs Μαΐου 2020

Σε επίπεδο έτους θα πρέπει να αναμένουμε συρρίκνωση της ελληνικής οικονομίας κατά 7,2% για το 2020 και μεγέθυνση κατά 7,08% το 2021, ενώ πριν την πανδημία αναμενόταν μεγέθυνση της τάξης του 2,26% και 2,27% για το 2020 και το 2021 αντίστοιχα.

Η εικόνα που παρουσιάστηκε παραπάνω, δεν περιλαμβάνει πιθανό δεύτερο γύρο εμφάνισης της πανδημίας από το φθινόπωρο και μετά. Μια τέτοια εικόνα και θα άλλαζε σημαντικά τις εκτιμήσεις για το 2021.

Ωστόσο, φαίνεται ότι -τουλάχιστον προς το παρόν- ένα πολύ σημαντικό μέρος της ύφεσης από άποψη βάθους έχει ήδη περάσει. Εάν αναλογιστούμε ότι το ΑΕΠ της οικονομίας για το 2020 αναμένεται χαμηλότερο κατά 14,05 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2019 και ότι ήδη έως το δεύτερο τρίμηνο έχουν χαθεί τα 6,4 δισ. ευρώ, το 45,4% της ύφεσης έχει ήδη περάσει και οφείλεται κυρίως στο ότι «έκλεισε» η οικονομία.

Θα πρέπει, μάλιστα, να προσέξουμε ότι επειδή η μεταβολή του ΑΕΠ από την περίοδο Ιούλιος 2019 -Ιούνιος 2020 έως την περίοδο Ιούλιος 2020-Ιούνιος 2021 θα είναι της τάξης του -2,03%, αυτός είναι και ο προβλεπόμενος ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ για τους επόμενους 12 μήνες. Ο ρυθμός αυτός μεταβολής του προϊόντος που σηματοδοτεί ύφεση αλλά διαχειρίσιμου μεγέθους. Δυστυχώς όμως ξεκινούμε από ένα δυσμενέστερο σημείο, αφού εκτιμούμε ότι για το 2020 θα έχουμε 145.930 περισσότερους ανέργους και μείωση του προσωπικού διαθέσιμου εισοδήματος από 18.898 σε 17.957 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι οι εκτιμήσεις μας βασίζονται στην παραδοχή ότι βασικοί κλάδοι της οικονομίας όπως είναι οι κατασκευές, τα ξενοδοχεία και η εστίαση, το εμπόριο, οι μεταφορές και επικοινωνίες πλήττονται σοβαρά κατά το 2020, με μεταβολές της προστιθέμενης αξίας που παράγεται στους κλάδους αυτούς, που κυμαίνονται από -25% έως -10%.

Με άλλα λόγια, ναι μεν η ύφεση από εδώ και πέρα (12 μήνες) είναι ήπια, αλλά οι πληγές που αφήνει ο COVID-19 είναι σημαντικές . Γι’ αυτό και το να επιστρέψουμε στα επίπεδα του 2019 θα μας πάρει 2,5 χρόνια περίπου.

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.

www.YouGoCulture.com

Online διαδραστική πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπες στο www.act4Greece.gr Επίλεξε τη ∆ράση YOU GO CULTURE

Κάνε τη δωρεά σου με ένα κλικ στο

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ή με απ’ ευθείας κατάθεση ή μέσω internet, phone και mobile banking.

Πρόγραμμα Crowdfunding

Βιβλία & Συμμετοχή σε Συλλογικές Εκδόσεις