ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΤΟ 2019 | ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

Σε συνέχεια προηγούμενων αναρτήσεων, οι οποίες προκύπτουν από τη συνεργασία μας με την Oxford Economics, σχετικά με τις αναμενόμενες εξελίξεις για το επόμενο έτος με τη χρήση του μοντέλου Global Economic Model (GEM) της Oxford Economics και των εκτιμήσεων της Consensus Economics (βλέπε ανάρτηση με τίτλο «Επανεκτίμηση του Ρυθμού Μεγέθυνσης το 2018 | Αύγουστος 2018»), στο παρόν πραγματοποιούμε αντίστοιχη ανάλυση με χρήση περισσότερο πρόσφατων στοιχείων του Μαρτίου του 2019.

Για το 2019 θα πρέπει να αναμένουμε, υπό φυσιολογικές συνθήκες, ένα ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ ο οποίος θα κυμαίνεται μεταξύ του 1,85% (ΟΕ) και του 1,9% (Consensus Economics).

Σε επίπεδο τριμήνων αναμένεται να έχουμε την παρακάτω εικόνα, όπως αυτή παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 1. Για το 1ο τρίμηνο του 2019 θα πρέπει να αναμένουμε ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ της τάξης του 1,61%, για το 2ο τρίμηνο 1,91%, το τρίτο τρίμηνο 1,55% και το τέταρτο τρίμηνο 2,34%. Η μεγαλύτερη διαφορά σε σχέση με τα αντίστοιχα τρίμηνα του 2018 εντοπίζεται στο πρώτο τρίμηνο όπου ο ρυθμός μεγέθυνσης από 2,53% το 2018 αναμένεται σε 1,61% το 2019. Κατά τα υπόλοιπα τρία τρίμηνα η εικόνα το 2019 αναμένεται ελαφρώς καλύτερη από αυτήν του προηγούμενου έτους.

Το πρώτο και το τέταρτο τρίμηνο του 2019 αναμένονται ελαφρώς καλύτερα από τα αντίστοιχα τρίμηνα του 2018, ενώ το πρώτο και το τρίτο τρίμηνο

Διάγραμμα 1. Ρυθμός μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ. Απολογιστικά στοιχεία (μέχρι το 2018) και εκτιμήσεις για το 2019 (τριμηνιαία στοιχεία)

 

Σημείωση: Οι οριζόντιες διακεκομμένες γραμμές παρουσιάζουν το ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ σε ετήσια βάση.

 

Η εικόνα σχετικά με τη μεταβολή του ΑΕΠ σε ετήσια βάση μέχρι το 2023 αναμένεται να είναι αυτή που παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 2 με βάση την Oxford Economics, την Consensus Economics και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Διάγραμμα 2. Ρυθμός μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ έως το 2023 (%)

 

            Ο ρυθμός μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ μετά το 2019 αναμένεται να αυξηθεί στο 2,35% το 2020, στο 2,29% το 2021, στο 2,48% το 2022 και στο 2,39% το 2023.

            Οι αναλυτικότερες εκτιμήσεις της Oxford Economics για επιμέρους μακροοικονομικές μεταβλητές παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

 

Πίνακας 1. Μακροοικονομικές προβλέψεις έως το 2023

          Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σήμερα (1/4/2019) η Τράπεζα της Ελλάδος αναθεώρησε την προηγούμενη εκτίμησή της για το ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ για το 2019, καθώς το Δεκέμβριο του 2018 εκτιμούσε ότι το 2019 ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ θα είναι της τάξης του 2,3%, ενώ στην έκθεση του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης του 1,9%. Σε αντίστοιχες προβλέψεις ο κρατικός προϋπολογισμός του 2019 προβλέπει ανάπτυξη 2,5% και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις χειμερινές προβλέψεις της κάνει λόγο για αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,2% το 2019. Να σημειωθεί ότι εμείς από τον Ιανουάριο του 2018 αναφέραμε ότι για το έτος 2019 θα πρέπει να αναμένουμε ρυθμό μεγέθυνσης κοντά στο 1,88% (βλέπε ανάρτηση με τίτλο «Η Ελληνική Οικονομία Μέχρι το 2023: Ιανουάριος 2018»).

 

Δημοσίευση: Newmoney

 

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.

www.YouGoCulture.com

Online διαδραστική πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπες στο www.act4Greece.gr Επίλεξε τη ∆ράση YOU GO CULTURE

Κάνε τη δωρεά σου με ένα κλικ στο

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ή με απ’ ευθείας κατάθεση ή μέσω internet, phone και mobile banking.

Πρόγραμμα Crowdfunding

Βιβλία & Συμμετοχή σε Συλλογικές Εκδόσεις