ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΤΟ 2018 | ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΤΟ 2018 | ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

Το έτος 2018 αποτελεί ένα ακόμα κρίσιμο έτος στην προσπάθεια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Μάλιστα, ήδη έχουν διαμορφωθεί διάφορες για τις επιδόσεις της οικονομίας κατά το έτος αυτό, ενώ διάφοροι οργανισμοί έχουν ήδη αναπροσαρμόσει τις εκτιμήσεις τους.

Οι προβλέψεις άλλων οργανισμών κάνουν λόγω για ρυθμό μεγέθυνσης το 2018 ύψους 2,024% (IMF – World Economic Outlook – Απρίλιος 2018) ή 2% (Εθνική Τράπεζα - Έκδοση «Ελληνική Οικονομία») ή 2,3% (Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης - Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων - Ιαν., Φεβ. 2018).

Εμείς, σε συνέχεια προηγούμενων αναρτήσεων στις οποίες πραγματοποιούμε προβλέψεις σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο (βλέπε ανάρτηση με τίτλο «Επανεκτίμηση του Ρυθμού Μεγέθυνσης 2018-2023 και Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις μέχρι το 2030 (Μάρτιος 2018)», παρουσιάζουμε τις αναμενόμενες εξελίξεις για το έτος 2018 με τη χρήση του μοντέλου Global Economic Model (GEM) της Oxford Economics (ΟΕ) και της Consensus Economics (CE) (Oxford Economics Consensus Restricted). Στις εκτιμήσεις της ΟΕ και της CE έχουμε παρέμβει ποσοτικοποιώντας τα αποτελέσματα της συμφωνίας της 1ης και 2ης αξιολόγησης για την ελληνική οικονομία του Γ΄ Μνημονίου, και έχουν ληφθεί υπόψη τα νέα μέτρα που έχουν συμφωνηθεί (όπως αυτά παρουσιάζονται στο ΜΠΔΣ 2018-2021). Επιπρόσθετα, στις εκτιμήσεις του Oxford Economics Consensus Restricted έχουν ληφθεί υπόψη οι δυνατότητες χρηματοδότησης των επενδύσεων στην ελληνική οικονομία.

Με βάση τα ανωτέρω θα πρέπει να αναμένουμε, υπό φυσιολογικές συνθήκες, για το 2018 ένα ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ ο οποίος θα κυμαίνεται μεταξύ του 1,62% (ΟΕ) και του 1,9% (Oxford Economics Consensus Restricted).

Σε επίπεδο τριμήνων αναμένεται να έχουμε την παρακάτω εικόνα, όπως αυτή παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 1. Για το 1ο τρίμηνο του 2018 θα πρέπει να αναμένουμε ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ μεταξύ 1,4% και 1,7%, για το 2ο τρίμηνο μεταξύ 1,3% και 1,7%, το τρίτο τρίμηνο μεταξύ 1,6% και 2% και το 4ο τρίμηνο μεταξύ 2,1% και 2,2%.

Διάγραμμα 1. Ρυθμός μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ. Απολογιστικά στοιχεία (μέχρι το 2017) και εκτιμήσεις για το 2018 (τριμηνιαία στοιχεία)

Σημείωση: Οι οριζόντιες διακεκομμένες γραμμές παρουσιάζουν το ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ σε ετήσια βάση.

Αντιστοίχως, το Διάγραμμα 2 παρουσιάζει την αναμενόμενη εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας. Για το σύνολο του έτους θα πρέπει να αναμένουμε ένα ποσοστό ανεργίας το οποίο θα κυμαίνεται από 19,17% και 20,12%. Για το 1ο τρίμηνο του 2018 θα πρέπει να αναμένουμε ένα ποσοστό ανεργίας μεταξύ 20% και 20,7%, για το 2ο τρίμηνο μεταξύ 19,3% και 20,4%, το τρίτο τρίμηνο μεταξύ 18,9% και 19,9% και το 4ο τρίμηνο μεταξύ 18,5% και 19,5%.

Διάγραμμα 2. Ποσοστό ανεργίας. Απολογιστικά στοιχεία (μέχρι το 2017) και εκτιμήσεις για το 2018 (τριμηνιαία στοιχεία)

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.

www.YouGoCulture.com

Online διαδραστική πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπες στο www.act4Greece.gr Επίλεξε τη ∆ράση YOU GO CULTURE

Κάνε τη δωρεά σου με ένα κλικ στο

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ή με απ’ ευθείας κατάθεση ή μέσω internet, phone και mobile banking.

Πρόγραμμα Crowdfunding

Βιβλία & Συμμετοχή σε Συλλογικές Εκδόσεις