ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Οι πρόσφατες δυσάρεστες εξελίξεις στις σχέσεις Ρωσίας – Ουκρανίας έχουν σαφώς αυξήσει τους κινδύνους και την αβεβαιότητα.

Ένας από τους σημαντικότερους μηχανισμούς μετάδοσης των συνεπειών της εισβολής στην Ουκρανία είναι μέσω των υψηλότερων τιμών του φυσικού αερίου. Μάλιστα, η Ευρώπη έτσι και αλλιώς αντιμετώπιζε μια μεγάλη ενεργειακή κρίση που χαρακτηρίζεται από ιστορικά χαμηλά αποθέματα αερίου, με τη Ρωσία να είναι ο κυριότερος προμηθευτής ενέργειας για την Ευρώπη.

Βέβαια, η άμεση ανταπόκριση των τιμών του φυσικού αερίου στην κλιμάκωση της σύγκρουσης μέχρι τώρα κρίνεται μέτρια, με τις τιμές να αυξάνονται περίπου κατά 10%, το οποίο είναι εντός του εύρους των τιμών που παρατηρήθηκαν μέχρι στιγμής για το 2022 (Διάγραμμα 1). Βεβαίως, η άνοδος δεν είναι ασήμαντη, ειδικά σε σύγκριση με τα χαμηλά επίπεδα τιμών πριν από την εμφάνιση της πανδημίας, επίπεδα στα οποία είχαν βασίσει τα επενδυτικά τους σχέδια πολλοί βιομηχανικοί κλάδοι.

Διάγραμμα 1. Τιμή φυσικού αερίου (Δολάρια ΗΠΑ / MBTU)

Πηγή: Oxford Economics.

Ο άμεσος αντίκτυπος της εισβολής στην Ουκρανία φαίνεται να μετριάστηκε από τα βελτιωμένα επίπεδα αποθήκευσης λόγω των μεγαλύτερων εισαγωγών LNG και τη χαμηλότερη ζήτηση. Στο μετριασμό των επιδράσεων έπαιξαν επίσης ρόλο α) οι προσδοκίες για περιορισμένες μόνο κυρώσεις των ΗΠΑ και της ΕΕ στη Ρωσία, καθώς και β) ο χαμηλός κίνδυνος η Ρωσία να σταματήσει εντελώς τις συμβατικές μακροπρόθεσμες παραδόσεις αερίου μέσω των υφιστάμενων αγωγών, και γ) το πέρασμα του χειμώνα.

Οι υψηλότερες τιμές του φυσικού αερίου θα προσθέσουν μεγαλύτερη δυναμική στις πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρώπη (Διαγράμματα 2 και 3). Η Oxford Economics (με τους οποίους συνεργαζόμαστε) εκτιμά ότι εάν οι τιμές του φυσικού αερίου είναι 20% υψηλότερες από τις αναμενόμενες (επιπλέον αύξηση 10% πάνω από την ήδη σημειωθείσα αύξηση), αυτό θα μπορούσε να αυξήσει τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης φέτος κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από την αρχική πρόβλεψή για 3,9% λόγω υψηλότερων τιμών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό θα περιόριζε την αναμενόμενη ανάκαμψη στις καταναλωτικές δαπάνες για το 2022, καθώς συνεπάγεται πτώση των πραγματικών εισοδημάτων των νοικοκυριών.

Διάγραμμα 2. Πληθωρισμός (ετήσια ποσοστιαία μεταβολή των τιμών, %)

Πηγή: Oxford Economics – Global Economic Model.

Διάγραμμα 3. Εναρμονισμένος δείκτης καταναλωτή για την ενέργεια (HICP) (2015=100)

Πηγή: Oxford Economics – Global Economic Model.

Το Διάγραμμα 4 παρουσιάζει την εξέλιξη των τιμών του αερίου, του πετρελαίου και του άνθρακα στην Ελλάδα καθώς και εκτιμήσεις για την εξέλιξή τους έως το 2024. Η αύξηση της τιμής του αερίου θα πρέπει να αναμένεται να συνεχιστεί έως το καλοκαίρι. Στη συνέχεια πάντως προβλέπεται αξιόλογη μείωση.

Διάγραμμα 4. Δείκτες εγχώριας τιμής αερίου, πετρελαίου και άνθρακα στην Ελλάδα (2010=100)

Πηγή: Oxford Economics – Global Economic Model.

Πηγή: ot.gr

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.

www.YouGoCulture.com

Online διαδραστική πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπες στο www.act4Greece.gr Επίλεξε τη ∆ράση YOU GO CULTURE

Κάνε τη δωρεά σου με ένα κλικ στο

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ή με απ’ ευθείας κατάθεση ή μέσω internet, phone και mobile banking.

Πρόγραμμα Crowdfunding

Βιβλία & Συμμετοχή σε Συλλογικές Εκδόσεις