ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ SOVEREIGN RISK ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ: ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

Η εκτίμηση των στοιχείων του δείκτη SRI (Sovereign Risk Indicator) της Oxford Economics για τον κίνδυνο αθέτησης αποπληρωμής του δημοσίου χρέους στις χώρες της Ευρωζώνης το τρίτο τρίμηνο του 2018 με βάση τα στοιχεία του Νοεμβρίου 2018 παρουσιάζει στο σύνολό του σταθερότητα έναντι του προηγούμενου τριμήνου. Εξαίρεση αποτελεί το Βέλγιο το οποίο σημείωσε επιδείνωση του δείκτη. Για μια πλήρη παρουσίαση του δείκτη SRI μπορείτε να ανατρέξετε σε προηγούμενη ανάρτηση με τίτλο «Η Διαμόρφωση του Κόστους του Δημόσιου Χρέους: Ανάλυση» πατώντας εδώ. Ο SRI δείχνει τον κίνδυνο εμφάνισης κρίσης δημοσίου χρέους στα επόμενα πέντε έτη.

            Τα στοιχεία του Νοεμβρίου 2018 παρουσιάζουν βελτίωση του κινδύνου μη αποπληρωμής του δημοσίου χρέους σε Ελλάδα και Κύπρος, δύο χώρες οι οποίες εξακολουθούν να βρίσκονται στις δύο πρώτες θέσεις επικινδυνότητας ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης. Συγκεκριμένα η Ελλάδα βρίσκεται στις 4,0 μονάδες για το Γ΄ Τρίμηνο με βάση την επανεκτίμηση του Νοεμβρίου 2018, έναντι της προηγούμενης εκτίμησης του Οκτωβρίου 2018 της Oxford Economics για το ίδιο τρίμηνο (Πίνακας 1). Η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει υψηλό κίνδυνο αθέτησης του χρέους της βρισκόμενη στην πρωτελευταία θέση των χωρών της Ευρωζώνης με την Κύπρο να σημειώνει την υψηλότερη τιμή του SRI (4,5 μονάδες). Το Βέλγιο είναι η μοναδική χώρα της Ευρωζώνης όπου ο SRI σημείωσε άνοδο 0,2 και διαμορφώθηκε στις 3,2 μονάδες.

 

Πίνακας 1. Μεταβολή του SRI και Επανεκτίμηση Στοιχείων Γ’ Τριμήνου 2018 (Νοέμβριος 2018).

 

Εκτίμηση SRI Νοέμβριος 2018 (Β΄ Τρίμηνο 2018)

SRI (Γ΄ Τρίμηνο 2018)

Μεταβολή SRI:  Β΄ Τρίμηνο 2018-Γ΄ Τρίμηνο 2018

Εκτίμηση SRI Οκτώβριος 2018

Εκτίμηση SRI Νοέμβριος 2018

Κύπρος

4,6

4,3

4,5

-0,1

Ελλάδα

4,1

4,2

4,0

-0,1

Βέλγιο

3,0

3,5

3,2

0,2

Λιθουανία

3,2

3,2

3,1

-0,1

Λετονία

3,5

3,4

3,4

-0,1

 

Πηγή: Oxford Economics.

Σημείωση: Το πράσινο χρώμα υποδηλώνει βελτίωση της βαθμολογίας, ενώ το κόκκινο επιδείνωση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Αναλυτικότερα η βαθμολογία των χωρών της Ευρωζώνης για τον SRI για το Β΄ και Γ’ Τριμήνου του 2018 παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 1. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι ανακατατάξεις μεταξύ των χωρών φέρνουν την Γαλλία στην τρίτη υψηλότερη θέση  επικινδυνότητας αθέτησης αποπληρωμής του δημοσίου χρέους (3,6 μονάδες). Ωστόσο, πρέπει να σημειώσουμε ότι οι χώρες με SRI μεταξύ 4 και 5 έχουν 13% πιθανότητα εμφάνισης κρίσης χρέους την επόμενη πενταετία, ενώ εκείνες με βαθμολογία κάτω των 4 έχουν σχεδόν μηδενική πιθανότητα τέτοιου γεγονότος (βλ. Διάγραμμα 2 εδώ). Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στις 4 μονάδες για πρώτη φορά μετά το Γ’ και Δ΄ τρίμηνο του 2017 που αποτελεί και ιστορικό χαμηλό. Παράλληλα, παρά το γεγονός ότι στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται το Ιταλικό δημόσιο χρέος, εν τούτοις σύμφωνα με τον SRI ο οποίος διαμορφώνεται στις 3 μονάδες δεν επαληθεύεται η ανησυχία που έχει διαμορφωθεί.

Διάγραμμα 1. Βαθμολογία των χωρών της Ευρωζώνης με βάση τον SRI – Β΄ και Γ’ Τριμήνου 2018 (Νοέμβριος 2018).

Πηγή: Oxford Economics.

Σημείωση: Το πράσινο χρώμα υποδηλώνει βελτίωση της βαθμολογίας, ενώ το κόκκινο επιδείνωση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Στον Πίνακα 2 επιχειρούμε να αποτυπώσουμε το πώς διαμορφώνεται ο SRI για την Ελλάδα. Οι σταθμίσεις που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή του SRI από τους επιμέρους δείκτες βρίσκεται σε προηγούμενη ανάρτησή μας πατώντας εδώ.

Πίνακας 2. Η βαθμολογία των επιμέρους δεικτών που συνθέτουν τον SRI για την Ελληνική οικονομία (Νοέμβριος 2018)

Πηγή: Oxford Economics.

Σημείωση: Κάθε δείκτης βαθμολογείται στην κλίμακα από 1 έως 10 όπου βαθμολογία 10 αντιπροσωπεύει τον υψηλότερο κίνδυνο και βαθμολογία 0 τον χαμηλότερο κίνδυνο. Το πράσινο χρώμα υποδηλώνει βελτίωση της βαθμολογίας, ενώ το κόκκινο επιδείνωση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Η υψηλή τιμή του SRI για την Ελλάδα επηρεάζεται  από τους κινδύνους που πηγάζουν από τον πολιτικό κίνδυνο (βαθμολογία 5,7), το θεσμικό υπόβαθρο (βαθμολογία 5,1), τον τραπεζικό τομέα (βαθμολογία 4,7), την εσωτερική πολιτική (4,7) και τη διαφθορά και το επιχειρηματικό περιβάλλον (βαθμολογία 4,5). Οι εξωτερικές ανισορροπίες (βαθμολογία 2,5), το εταιρικό χρέος (βαθμολογία 2,3), το επίπεδο του κατά κεφαλή ΑΕΠ (βαθμολογία 4,0) δεν βρίσκονται στην κορυφή με τους κυριότερους παράγοντες που διαμορφώνουν τον SRI. Οι επιμέρους δείκτες με βάση τη στάθμιση που λαμβάνουν επηρεάζουν και ανάλογα τον SRI.

Έτσι, με βάση τις σταθμίσεις η σύνθεση του SRI για την Ελλάδα το Γ΄ Τρίμηνο 2018 παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 1. Οι συνθήκες της εσωτερικής πολιτικής εξακολουθούν για ένα ακόμα τρίμηνο να διαμορφώνουν στο μεγαλύτερο βαθμό το αποτέλεσμα του SRI ενώ ακολουθούν ο τραπεζικός τομέας (με ελαφρά μειωμένη επίδραση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο) και οι εξωτερικές ανισορροπίες.

Διάγραμμα 1. Η σύνθεση του SRI για την Ελλάδα: Επανεκτίμηση Στοιχείων Γ’ Τριμήνου 2018 (Νοέμβριος 2018)

Πηγή: Oxford Economics.

 

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.

www.YouGoCulture.com

Online διαδραστική πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπες στο www.act4Greece.gr Επίλεξε τη ∆ράση YOU GO CULTURE

Κάνε τη δωρεά σου με ένα κλικ στο

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ή με απ’ ευθείας κατάθεση ή μέσω internet, phone και mobile banking.

Πρόγραμμα Crowdfunding

Βιβλία & Συμμετοχή σε Συλλογικές Εκδόσεις