ΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ COVID-19: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΕ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2020

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο αριθμός των ανθρώπων και των χωρών που έχουν επηρεαστεί από την εμφάνιση του κορονοϊού Covid-19 έχει αυξηθεί ταχύτατα σε ολόκληρη την Ασία, την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Αυτό αύξησε έντονα τους φόβους για μια παγκόσμια ύφεση. Οι διάφοροι οργανισμοί που παρέχουν εκτιμήσεις για την πορεία των οικονομιών σε μηνιαία βάση έχουν ήδη προσαρμόσει τις εκτιμήσεις τους σύμφωνα με τις μεταβολές των οικονομικών δεδομένων που εμφανίζουν κάποια οπισθοδρόμηση. Επί του παρόντος, ωστόσο, υπάρχει μια αποσύνδεση μεταξύ των στοιχείων προ της εμφάνισης του κορονοϊού (κυρίως από τον Ιανουάριο / Φεβρουάριο) και πιο άμεσων δεικτών σε πραγματικό χρόνο (όπως οι χρηματιστηριακοί δείκτες και οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, οι οποίοι μειώθηκαν απότομα). Οι μείωση της κατανάλωσης, των επενδύσεων, της παραγωγής και μιας σειράς από άλλες μεταβλητές αντιπροσωπεύουν μια πρώτη εκ των προτέρων αξιολόγηση του πόσο βαθιά είναι η πανδημία του Covid-19 και του πως θα επηρεάσει τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου. Ορισμένες από αυτές τις αλλαγές στις εκτιμήσεις είναι μάλιστα οι πιο σημαντικές που έχουν εμφανιστεί από τις κρίσεις του 2008 και του 2011.

Το Διάγραμμα 1 παρουσιάζει τη μεταβολή των εκτιμήσεων της Consensus Economics[1] που αφορούν στο σύνολο  του έτους 2020. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τη μεταβολή στην εκτίμηση για το ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ από τις εκτιμήσεις που δημοσιεύτηκαν τον Ιανουάριο του 2020 έως τις εκτιμήσεις του Μαρτίου του 2020.

Διάγραμμα 1. Ποσοστιαία μεταβολή του ρυθμού μεγέθυνσης του ΑΕΠ για το έτος 2020 (%)

Πηγή: Consensus Economics – Consensus Forecasts (March 2020).

Για τη σύγκριση της επίδρασης του του κορονοϊού Covid-19 στην Ιταλία και στην Ελλάδα κατά την περίοδο από τον Ιανουάριο έως το Μάρτιο του 2020, βλέπε την ανάρτηση με τίτλο «Οι Οικονομικές Επιπτώσεις του Covid-19 – Συγκρίσεις Ιταλίας και Ελλάδας».

 

 

 [1] Η Consensus Economics ιδρύθηκε το 1989, και αποτελεί τον κορυφαίο διεθνή οργανισμό παγκόσμιας οικονομικής έρευνας και δημοσκοπεί περισσότερους από 700 οικονομολόγους κάθε μήνα για να αποκτήσουν τις προβλέψεις και τις απόψεις τους.

 

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.

www.YouGoCulture.com

Online διαδραστική πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπες στο www.act4Greece.gr Επίλεξε τη ∆ράση YOU GO CULTURE

Κάνε τη δωρεά σου με ένα κλικ στο

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ή με απ’ ευθείας κατάθεση ή μέσω internet, phone και mobile banking.

Πρόγραμμα Crowdfunding

Εξειδικευμένη γνώση με το κύρος του Πανεπιστημίου Αθηνών

E-Learning Προγράμματα

empty
no results