ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

Σε προηγούμενη ανάρτηση με τίτλο «Τι Συμβαίνει με τα Πρωτογενή Πλεονάσματα», έγινε μια ανάλυση για στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών μέχρι και τον Ιούνιο του 2018 με βάση τα οποία φαινόταν ότι τον Ιούνιο το πρωτογενές πλεόνασμα προσγειώθηκε σε αναπάντεχα χαμηλό επίπεδο λόγω του ότι η αύξηση των κρατικών εσόδων ήταν αρκετά χαμηλότερη από την αύξηση των κρατικών δαπανών οι οποίες εμφάνισαν μια σημαντική αύξηση. Η εξέλιξη αυτή δημιουργούσε αμφιβολίες σχετικά με το αν θα καταφέρει η ελληνική οικονομία να επιτύχει το στόχο για το πρωτογενές πλεόνασμα του 3,5% του ΑΕΠ έως το τέλος του έτους.

            Ωστόσο, με βάση πιο πρόσφατα στοιχεία (προσωρινά στοιχεία Ιουλίου 2018) από το Δελτίο Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Υπουργείο Οικονομικών τα στοιχεία για τον Ιούλιο διαφοροποιούν την εικόνα αυτή. Το Διάγραμμα 1 παρουσιάζει το πρωτογενές αποτέλεσμα κρατικού προϋπολογισμού χωρίς την επίπτωση του προγράμματος εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, για το 2017 και για το 2018 έως τον Ιούλιο. Θα πρέπει να έχουμε οπωσδήποτε υπόψη μας ότι δεν είναι αυτό το μέγεθος “υποχρέωση” του πρωτογενούς πλεονάσματος. Το  μέγεθος “υποχρέωση” - “κριτήριo” περιλαμβάνει και ορισμένα αλλά στοιχεία τα οποία επηρεάζουν τη διαμόρφωση του. Όμως το μέγεθος που εμφανίζουμε εδώ αποτελεί το σημαντικότερο συντελεστή διαμόρφωσης του κριτηρίου. Εξάλλου δεν δημοσιεύεται μέσα στο χρόνο κανένα άλλο σχετικό στοιχείο.

Διάγραμμα 1. Πρωτογενές αποτέλεσμα κρατικού προϋπολογισμού χωρίς την επίπτωση του προγράμματος εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης

 

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών – Δελτία Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

Παρατηρείται ότι: α) για την περίοδο από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο το πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού το 2018 υπολείπεται κατά 0,937 δις ευρώ του αντίστοιχου πλεονάσματος το 2017, β) τον Ιούλιο το πρωτογενές αποτέλεσμα αυξήθηκε σημαντικά από 0,635 δις ευρώ τον Ιούνιο σε 2,087 δις ευρώ τον Ιούλιο, και γ) από τον Ιούνιο στον Ιούλιο παρατηρήθηκε και για το 2018 η τάση που υπήρχε το 2017. Δηλαδή, μετά τον Ιούνιο το πρωτογενές αποτέλεσμα αυξάνεται σημαντικά, κυρίως λόγω των φορολογικών εισπράξεων.

            Η θετική αυτή εξέλιξη επηρεάζει  την εικόνα αναφορικά με το αν θα καταφέρει η ελληνική οικονομία να επιτύχει το στόχο για το πρωτογενές πλεόνασμα του 3,5% του ΑΕΠ έως το τέλος του έτους.

Μάλιστα, με βάση πρόσφατες εκτιμήσεις της Oxford Economics (στοιχεία Αυγούστου 2018), το πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης για το 2018 αναμένεται να προσεγγίσει οριακά το στόχο του 3,5%  καθώς αναμένεται να είναι της τάξης του 3,489% (Πίνακας 1).

 

 

Πίνακας 1. Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ)

 

2017

2018

Q1

1.059

2.376

Q2

3.746

4.191

Q3

8.719

3.677

Q4

2.420

3.713

Σύνολο

3.986

3.489

 

Πηγή: Oxford Economics – Global Economic Mode

 

Στην πραγματικότητα τις επιδόσεις του πρωτογενούς πλεονάσματος αρχίζουν να τις επηρεάζει η “κόπωση” των φορολογουμένων, η προσπάθεια αναπροσαρμογής της συμπεριφοράς τους, δηλαδή φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή, και η απουσία κινήτρων για την προσφορά πρόσθετης εργασίας αφού η οριακή εισοδηματική ωφέλεια από την πρόσθετη εργασία είναι μικρότερη του κόστους της. Αυτό δεν είναι καλός οιωνός για το μέλλον και θα πρέπει να μεταβληθεί η  εικόνα αυτή.

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.

www.YouGoCulture.com

Online διαδραστική πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπες στο www.act4Greece.gr Επίλεξε τη ∆ράση YOU GO CULTURE

Κάνε τη δωρεά σου με ένα κλικ στο

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ή με απ’ ευθείας κατάθεση ή μέσω internet, phone και mobile banking.

Πρόγραμμα Crowdfunding

Βιβλία & Συμμετοχή σε Συλλογικές Εκδόσεις