ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ (ΑΕΠ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΟΥ 2018

ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ (ΑΕΠ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΟΥ 2018

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή μείωσε την εαρινή της πρόβλεψη (Μάιος 2018) για την ανάπτυξη της Ελλάδας για το 2018 στο 1,9% από το 2,5% που βρισκόταν στην προηγούμενη χειμερινή της πρόβλεψη. Όπως αναφέρει η υποβάθμιση αυτή οφείλεται στην μικρότερη ανάπτυξη από αυτή που αναμενόταν για το 2017. 

Έτσι διαπιστώνουμε ότι επιβεβαιώνεται η εκτίμηση που είχαμε παρουσιάσει ήδη από το Μάρτιο του 2018 (βλέπε ανάρτηση με τίτλο «Επανεκτίμηση του ρυθμού μεγέθυνσης 2018-2023 και μακροπρόθεσμες προβλέψεις μέχρι το 2030 (Μάρτιος 2018)», για ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ της τάξης του 1,9% το 2018. Μάλιστα, η εκτίμηση αυτή απέκλινε τότε πολύ από τις αντίστοιχες εκτιμήσεις άλλων οργανισμών –πέραν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- όπως το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης το οποίο στο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων (Ιαν., Φεβ. 2018) έκανε λόγο για ρυθμό της τάξης του 2,3%, το ΔΝΤ που στο World Economic Outlook (Απρίλιος 2018) ανέφερε ρυθμό της τάξης του 2,02% και την Εθνική Τράπεζα που στην Έκδοση «Ελληνική Οικονομία» (Μάρτιος 2018) έκανε λόγο για ρυθμό της τάξης του 2%.

Ισχυροποιείται λοιπόν η πρόβλεψη που κάναμε τον Απρίλιο του 2018 (βλέπε ανάρτηση με τίτλο «Επανεκτίμηση του ρυθμού μεγέθυνσης το 2018 | Απρίλιος 2018») με βάση την οποία θα πρέπει να αναμένουμε, υπό φυσιολογικές συνθήκες, για το 2018 ένα ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ ο οποίος θα κυμαίνεται μεταξύ του 1,62%  και του 1,9%.

www.YouGoCulture.com

Online διαδραστική πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπες στο www.act4Greece.gr Επίλεξε τη ∆ράση YOU GO CULTURE

Κάνε τη δωρεά σου με ένα κλικ στο

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ή με απ’ ευθείας κατάθεση ή μέσω internet, phone και mobile banking.

Πρόγραμμα Crowdfunding

Βιβλία & Συμμετοχή σε Συλλογικές Εκδόσεις