Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) αναμφίβολα λειτουργεί καταλυτικά στη διαμόρφωση και τη μετεξέλιξη της αγοράς εργασίας, καθώς επηρεάζει με άμεσο και έμμεσο τρόπο σχεδόν την πλειοψηφία των επαγγελμάτων. Η ΤΝ ως εργαλείο υπόσχεται την αύξηση της παραγωγικότητας, ωστόσο ο αντίκτυπός της στην οικονομία και στην κοινωνία είναι αβέβαιος και ποικίλλει ανάλογα τον κλάδο και το επάγγελμα.

Η ΤΝ ουσιαστικά αποτελεί ένα διευρυμένο σύνολο τεχνολογιών που επιτρέπει στις μηχανές να αντιλαμβάνονται, να ερμηνεύουν, να ενεργούν και να μαθαίνουν με σκοπό να μιμηθούν ανθρώπινες γνωστικές ικανότητες.

Μια κρίσιμη διάσταση που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η κοινωνική της αποδοχή. Ορισμένα επαγγέλματα, όπου η ανθρώπινη επίβλεψη και η κριτική σκέψη του εργαζόμενου είναι αναγκαία, μπορούν να ενσωματώνουν απρόσκοπτα εργαλεία της ΤΝ αυξάνοντας την παραγωγικότητά τους. Επιπλέον, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν νέα επαγγέλματα, με τον κίνδυνο πολλά από τα υπάρχοντα να εξαφανιστούν λόγω κινδύνου αυτοματοποίησης. Σχεδόν το 40% της παγκόσμιας απασχόλησης σύμφωνα με την έκθεση του IMF «Gen-AI: Artificial Intelligence and the Future of Work» (2024), είναι εκτεθειμένο στην τεχνητή νοημοσύνη, με τις ανεπτυγμένες οικονομίες να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο, αλλά ταυτόχρονα να είναι καλύτερα προετοιμασμένες να εκμεταλλευτούν τα οφέλη της.

Παρά την πεποίθηση ότι η ΤΝ επηρεάζει επαγγέλματα χαμηλών ή έστω μεσαίων δεξιοτήτων, οι προηγμένοι αλγόριθμοί της μπορούν να αντικαταστήσουν επαγγέλματα υψηλής εξειδίκευσης που μέχρι πρότινος ήταν ανθεκτικά στον κίνδυνο αυτοματοποίησης.

Στο νέο πλαίσιο που διαμορφώνεται, καθίσταται πιο επιτακτική από ποτέ η ανάγκη για βελτίωση των δεξιοτήτων εξαιτίας του ταχύτατου ρυθμού της τεχνολογικής εξέλιξης και της αυξανόμενης αυτοματοποίησης σε πολλούς τομείς. Η αυτοματοποίηση μπορεί να αλλάξει ριζικά το τοπίο της απασχόλησης και να επηρεάσει τις απαιτούμενες δεξιότητες για την απασχόληση. Είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί αυτή η πρόκληση επενδύοντας στην εκπαίδευση και στην επαγγελματική κατάρτιση, ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι εργαζόμενοι έχουν τις απαιτούμενες δεξιότητες για να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Διάλεξε από τα προγράμματά μας αυτό που ταιριάζει περισσότερο στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σου:

Συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης στην Κυβερνοασφάλεια

Artificial Intelligence and Machine Learning Specialist in Financial Services

Artificial Intelligence in Healthcare

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Επικοινωνίας στο Εργασιακό Περιβάλλον


 

 

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.

www.YouGoCulture.com

Online διαδραστική πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπες στο www.act4Greece.gr Επίλεξε τη ∆ράση YOU GO CULTURE

Κάνε τη δωρεά σου με ένα κλικ στο

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ή με απ’ ευθείας κατάθεση ή μέσω internet, phone και mobile banking.

Πρόγραμμα Crowdfunding

Εξειδικευμένη γνώση με το κύρος του Πανεπιστημίου Αθηνών

E-Learning Προγράμματα

empty

Συνεντεύξεις

Συνεντεύξεις: